نکات مهم آرایشی صورت گرد    برای آرایش صورت های گرد باید نکاتی را رعایت کرد تا بتوانید چهره ای زیبا و بی نظیر داشته باشید.اولین نکته انتخاب مدل ابرو برای صورت گرد،آرایش چشم ها و گونه ها و آرایش پیشانی است ...