انتخاب لباس برای اندام گلابی شکل  [caption id="attachment_49915" align="aligncenter" width="350"] اندام گلابی شکل[/caption]   همه افراد اندام شان دارای شکل خاصی است در مبحث گذشته ما به انتخاب لباس برای اندام مستطیلی یا ورزشی پرداختیم.در این مبحث میخواهیم به انتخاب لباس برای اندام ...