علت خداحافظی فریبا نادری بازیگرسینماوتلویزیون ازبازیگری!!+عکس [caption id="attachment_5061" align="aligncenter" width="300"] علت خداحافظی فریبا نادری بازیگرسینماوتلویزیون ازبازیگری!!+عکس[/caption] فریبا نادری بازیگرسینماوتلویزیون این روزهاازوضعیت کاری خوداصلاراضی نیست واعلام کرده است که تصمیم دارد ازدنیای بازیگری خداحافظی کندوشغل دیگری رابرگزیند. خداحافظی فریبا نادری فریبا نادری بازیگر سینما و ...