بهترین کوتاهی مو برای صورت های گرد  با انتخاب بهترین مدل کوتاهی مو برای کسانی که دارای فرم صورت گرد هستند.چهره شان را زیباتر و جذاب تر نشان میدهد.با انتخاب درست کوتاهی مو می توانید کمی صورت خود را از حالت ...