پردرآمدترین مدیرعامل در آمریکا فردی ایرانی - آمریکایی است   [caption id="attachment_2756" align="aligncenter" width="386"] پردرآمدترین مدیرعامل در آمریکا فردی ایرانی - آمریکایی است[/caption] بر کسی هوش بالای ایرانیان پوشیده نیست، اکثر ایرانیان خارج شده از کشور جزء مهاجران موفق کشورهای مقصد بوده اند. ...