پردرآمدترین مدیرعامل در آمریکا فردی ایرانی – آمریکایی است

پردرآمدترین مدیرعامل در آمریکا فردی ایرانی – آمریکایی است

پردرآمدترین مدیرعامل در آمریکا فردی ایرانی – آمریکایی است   پردرآمدترین مدیرعامل در آمریکا فردی ایرانی – آمریکایی است بر کسی هوش بالای ایرانیان پوشیده نیست، اکثر ایرانیان خارج شده از کشور جزء مهاجران موفق کشورهای مقصد بوده اند. آمریکا از کشورهایی است که با توجه به پتانسیل های بالای این کشور تعداد زیادی از ایرانیان موفق مهاجر را در خود جای داده است. در رده بندی که به سفارش آسوشیتدپرس انجام شده، یک ایرانی ـ آمریکایی با درآم...

ادامه مطلب