آموزش وضو گرفتن +فیلم آموزشی [caption id="attachment_28434" align="aligncenter" width="261"] چگونگی وضو گرفتن +فیلم آموزشی وضوگرفتن[/caption] وضو گرفتن به معنای شستن دست وصورت است .نماز گزار باید قبل از خواندن نماز وضو بگیرد تا بتواند برای نماز خواندن مهیا شود . دعای وضو آداب ...