انوشه انصاری در مراسم اسکار 2017 [caption id="attachment_17275" align="aligncenter" width="300"] انوشه انصاری در مراسم اسکار 2017[/caption] در مراسم اسکار امسال نماینده اصغر فرهادی، انوشه انصاری، با طرح بسیار جالب شال خود مورد توجه بسیاری از رسانه ها قرار گرفت. در این قسمت ...