تصاویر طرح بسیار جالب شال انوشه انصاری در مراسم اسکار ۲۰۱۷

تصاویر طرح بسیار جالب شال انوشه انصاری در مراسم اسکار ۲۰۱۷

 انوشه انصاری در مراسم اسکار ۲۰۱۷ انوشه انصاری در مراسم اسکار ۲۰۱۷ در مراسم اسکار امسال نماینده اصغر فرهادی، انوشه انصاری، با طرح بسیار جالب شال خود مورد توجه بسیاری از رسانه ها قرار گرفت. در این قسمت از دنیای مد نماگرد تصاویری از شال او را خواهید دید. طراحی نقشه هوایی مشهد بر روی شال انوشه انصاری نمایندگان فرهادی در مراسم اسکار امسال، انوشه انصاری نخستین زن ایرانی مسافر فضا در کنار دکتر فیروز نادری دانشمند ایرانی تبار مقیم آمریکا که ۳۰ سال د...

ادامه مطلب