نصب وارونه پرچم کشورمان در مراسم افتتاح خانه کشتی + عکس [caption id="attachment_7814" align="aligncenter" width="249"] نصب وارونه پرچم کشورمان در مراسم افتتاح خانه کشتی + عکس[/caption] در مراسم افتتاح خانه کشتی صومعه سرا پرچم کشور عزیزمان ایران به صورت وارونه نصب شده ...