ایا میدانستید نخ دندان برای سلامت دندان تاثیری ندارد!

ایا میدانستید نخ دندان برای سلامت دندان تاثیری ندارد!

نخ دندان برای سلامت دندان تاثیری ندارد نخ دندان برای سلامت دندان تاثیری ندارد به تازگی انجمن دندان پزشکی کشور انگلیس در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که استفاده از نخ دندان برای سلامتی دندان هیچ گونه تاثیری ندارد و حتی ممکن است نوعی اتلاف وقت محسوب شود. ادعای تازه دندانپزشکان انگلیسی درباره نخ دندان بر اساس مطالعه جدید این انجمناختصاص پنج دقیقه در روز به استفاده از نخ دندان فایده ای ندارد یا تاثیر آن بسیار ناچیز است چرا که شواهد مس...

ادامه مطلب