مصاحبه جنجالی با مرتضی قریشی عضو ایرانی داعش!!!+عکس [caption id="attachment_9181" align="aligncenter" width="545"] مصاحبه جنجالی با مرتضی قریشی عضو ایرانی داعش!!!+عکس[/caption] با مرتضی قریشی فریب خورده ی ایرانی داعش که اهل روستای تالش است گفتگویی انجام گرفته است  که درادامه این گفتگورا دنبال ...