مصاحبه جنجالی با مرتضی قریشی عضو ایرانی داعش!!!+عکس

مصاحبه جنجالی با مرتضی قریشی عضو ایرانی داعش!!!+عکس

مصاحبه جنجالی با مرتضی قریشی عضو ایرانی داعش!!!+عکس مصاحبه جنجالی با مرتضی قریشی عضو ایرانی داعش!!!+عکس با مرتضی قریشی فریب خورده ی ایرانی داعش که اهل روستای تالش است گفتگویی انجام گرفته است  که درادامه این گفتگورا دنبال می کنید. ماهنامه راه‌ نما(مطالعات بین‌ المللی تروریسم) در شماره ۱۲ خود با یکی از فریب خوردگان ایرانی داعش که اهل یکی از روستاهای تالش است گفتگویی انجام داده است. سعید رضاپور و سید عباس موسوی نوشته اند: در میان داعش...

ادامه مطلب