بایگانی برچسب ها: مرقد مطهر حر

زندگینامه حر آزاد مرد کربلا

زندگینامه حر آزاد مرد کربلا

زندگینامه حربن یزید ریاحی    زندگینامه حر بن یزید ریاحی حربن یزید ریاحی اولین کسی بود که به میدان جنگ رفت و در مقابل لشکر ایستاد و رجز خواند و به مقابله به آنها پرداخت و شهید شد .و امام حسین بر بالینش آمدند و فرمودند :<<نیکو آزاد مردی است حر از تبار بنی ریاح ، وچه آزاد مرد است او به هنگام رویا رویی نیزه ها>>   نسب: حرّ بن یزید بن ناجیه بن قَعْنَب بن عَتّاب ‌بن حارث بن عمرو بن هَمّام بن بنو ریاح بن یربوع بن حَنْظَ...

ادامه مطلب