مرگ شگفت انگیز صاحب کفش کوهنوردی دست دوم در زاهدان

مرگ شگفت انگیز صاحب کفش کوهنوردی دست دوم در زاهدان

مرگ شگفت انگیز صاحب کفش کوهنوردی دست دوم در زاهدان مرگ شگفت انگیز صاحب کفش کوهنوردی دست دوم در زاهدان شهروند زاهدانی یک جفت کفش کوهنوردی دست دوم از سرچهارراه خریداری کردپس ازمدتی انگشتان وی به طور عجیبی دچارعفونت وکبودی شد. کفش قاچاق منجر به فوت برادر شد. مقصودی یکی از شهروندان زاهدانی گفت برادرم محسن مقصودی یک جفت کفش کوهنوردی دست دوم یا استوک که بصورت قاچاق در چهارراه رسولی زاهدان بفروش میرسید راخریداری کرد ، بعد از مدتی که از کفش ...

ادامه مطلب