حکم آب گرداندن در دهان برای روزه داران

حکم آب گرداندن در دهان برای روزه داران

آب گرداندن در دهان برای روزه‎داران چه حکمی دارد؟   روزه داری و حکم آب گرداندن در دهان در پست فبل با احکام فرو بردن سر در آب آشنا شدیم . در این پست قصد داریم با مسئله آب گردندن در دهان در زمان روزه داری آشنا شویم. و نظرات و آرای مراجع بزرگوار تقلید را در این مورد بدانیم. و با مسائل اختصاصی مربوط به آب گرداندن (مزمزه کردن ) . مزمزه کردن که مصدر چشیدن غذا و جز آن بمنظور دانستن میزان نمک و چاشنی و بو وطعم آن است،در دهان آشنا می شویم .   ...

ادامه مطلب