ارکان و واجبات نماز چیست ؟

ارکان و واجبات نماز چیست ؟

رکن های نماز و واجبات نماز چیست ؟ ارکان و واجبات نماز چیست ؟ نماز عبادت است که رابطه بین عاشق و معشوق را برقرار میکند و بنده به حمد ستایش معبود پرداخته  .حال برای بهتر شدن  این رابطه عاشقانه واجبات و ارکانی را باید رعایت کرد تا نزدیکی به معبود را با تمام وجود حس کنی.و زیباترین رابطه را برای خود با معشوق رقم بزنی   واجبات نماز چیست؟ نماز از مهم‌ترین عبادتها در اسلام محسوب می‌شود. این عبادت از اجزای متعددی تشکیل شده که برخی از آ...

ادامه مطلب