ماجرای خودداری نازی پایکیدزه شطرنج باز زن از آمدن به ایران!!!+عکس [caption id="attachment_10106" align="aligncenter" width="462"] ماجرای خودداری نازی پایکیدزه شطرنج باز زن از آمدن به ایران!!!+عکس[/caption] نازی پاکیدزه شطرنج باز زن ایرانی -آمریکایی گفته است که به دلیل قانون حجاب در مسابقات ...