احکام زکات فطر (فطریه)

احکام زکات فطر (فطریه)

احکام زکات فطره احکام فطریه با حلول ماه شوال و اتمام ماه رمضان یکی از این واجبات مالی که در هر سال بعد ازتمام شدن  ماه مبارک رمضان واجب می‌شود «زکات فطره» است که در اینجا به احکام دینی آن می پردازیم .    زکات فطره بر چه کسانی واجب است؟ اگر کسی موقع غروب شب عید فطر (که فردای آن شب، روز عید است) بالغ، عاقل و هوشیار باشد و همچنین فقیر نباشد باید برای خود و همه کسانی که نانخور او هستند (یعنی در نظر مردم تحت سرپرستی اقتصادی او هستند و...

ادامه مطلب