مضرات استفاده از پستانک برای کودک

مضرات استفاده از پستانک برای کودک

مضرات استفاده از پستانک برای کودک   مضرات استفاده از پستانک برای کودک   متخصصان معتقدند که افراد در هر سنی، اعمال دیگران از جمله نحوه بیان احساسات از طریق صورت و بدن را تقلید می کنند و این عمل یک ابزار مهم برای یادگیری بیان احساسات در کودکان است. ما با کودکان صحبت می کنیم، اما در ابتدای کودکی و دوران نوزادی آنها معنی لغات را در ک نمی کنند، بنابراین ارتباط ما با نوزاد تنها از طریق لحن صدا و حرکات صورت است. در گذشته آکادمی متخصصان...

ادامه مطلب