جملات طنز و بمب خنده

جملات طنز و بمب خنده

جملات طنز و بمب خنده جملات طنز و بمب خنده   خنده یک پاسخ فیزیولوژیک به شوخ طبعی میباشد. خنده از دو مولفه ژست ها و تولید اصوات تشکیل یافته است. چه اتفاقاتی حین خنده روی میدهند: ۱- ۱۵ عضله صورت منقبض میشوند. ۲- عضله اصلی گونه که لب بالا را بلند میکند تحریک میشود. ۳- اپی گلوت (مدخل حنجره) حنجره را بصورت نیمه بسته در می آورد بنابراین شما به نفس نفس می افتید. ۴- در خنده های شدید غدد اشکی نیز تحریک میشوند. ۵- کنترل عضلات بدن از دست شما خار...

ادامه مطلب