معنی نام اریکا – اسم اریکا + معنی نامهای دخترانه

معنی نام اریکا – اسم اریکا + معنی نامهای دخترانه

معنی کامل اسم اریکا – معنی اریکا و فراوانی اسم اریکا بین ایرانیان   معنی اسم اریکا: معنی اریکا به فارسی:موضعی در مقاطعه بهمین نام در ولایت موکیفا از بلاد اریکایک اسم دخترانه مازندرانی است،که معانی آن به شرح زیر است: ۱- (در گیاهی) فوفل، پوفل، درختی از تیرهی نخل ها که در مناطق گرم آسیا میروید، نخل هندی؛ ۲- (در عربی) فُوفَل، تانبُول، کَوتَل؛ (در انگلیسی و آلمانی) اریکا،  Areka،Areca . ربشه اسم اریکا: نوع: دخترانه ریشه اسم: فا...

ادامه مطلب