معنی اسم تیساناز – معنی تیساناز + معنی نام های دخترانه ایرانی

معنی اسم تیساناز – معنی تیساناز + معنی نام های دخترانه ایرانی

معنی نام تیساناز – اسم تیساناز + زیباترین اسم های دخترانه ایرانی    معنی اسم تیساناز : تیسا ناز یک نام مازندرانی است . که معنای آن در گویش مازندرانی مرکب از تیسا به معنی :  (خالص) و ناز به معنی : (زیبا) است.   ریشه اسم تیساناز : نوع: دخترانه ریشه اسم: فارسی معنی: در گویش مازندران  :  تیسا (خالص) + ناز (زیبا)   بیشتر بخوانیدنامهای دخترانه مازندرانی همراه با معنی را مشاهده کنید.   اسم های مشابه : ۱ : اسم های مشابه ...

ادامه مطلب