معنی اسم ترنم – معنی ترنم + معنی نام های دخترانه ایرانی

معنی اسم ترنم – معنی ترنم + معنی نام های دخترانه ایرانی

معنی نام ترنم – اسم ترنم + معنی نام های زیبای ایرانی   معنی اسم ترنم: اسم ترنم به معانی گوناگونی دارد. خواندن شعر، ترانه،و مانند آنها به حالت موسیقایی و معمولاً با صدای پایین، زمزمه کردن یک نغمه. ۱:زمزمه، سرایش، نجوا، آواز، نغمه ۲: خوش خوانی، ترانه خوانی، آوازخوانی ۳:غنا، خواندن نیکو و خوش گردانیدن صدا   بیشتر بخوانید: نامهای دخترانه مازندرانی همراه با معنی را مشاهده کنید.   ریشه اسم ترنم: ترنم نوع: دخترانه ریشه اسم: ...

ادامه مطلب