معنی اسم تی تی – معنی تی تی + معنی نام های دخترانه ایرانی

معنی اسم تی تی – معنی تی تی + معنی نام های دخترانه ایرانی

معنی تام تی تی – اسم تی تی + زیباترین نام های دخترانه ایرانی   معنی اسم تی تی : تی تی یک اسم مازندرانی است ، که معانی ان به صورت زیر است . ۱ :  آنچه از خمیر نان بشکل مرغان و جانوران سازند و بپزند و بکودکان دهند تا بخورند . ۲ :  کلمه ای که مرغانرا بدان طلبند . ( بزودی و شتابان ) اما در [ گویش مازنی ] اسم تی تی به معنی شکوفه ی درختان سیاه ریشه میباشد، و همچنین نامی برای دختران است.   ریشه اسم تی تی :  نوع: دخترانه ریشه...

ادامه مطلب