اسمهای پسرانه لری + معنی نامهای لری

اسمهای پسرانه لری + معنی نامهای لری

در این بخش از مجموعه نام های ایرانی فهرست کاملی از اسم های پسرانه لری را همراه با معنی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اسمهای پسرانه لری + معنی نامهای لری امیدواریم شما عزیزان به خصوص مردم خون گرم لر ایرانی و همه دوست داران اسم های لری از نامهای اماده شده زیر استفاده نمایید. آنچه در زیر می آید نام های اصیل مورد کاربرد در مناطق لر نشین ایران است که بعضاً دارای سابقه تاریخی و در پیوند با تاریخ ایران باستان نیز می باشند.   فهرست موض...

ادامه مطلب

اسمهای دخترانه لری + معنی نامهای لری

اسمهای دخترانه لری + معنی نامهای لری

در این بخش از مجموعه نام های ایرانی فهرست کاملی از اسم های دخترانه لری را همراه با معنی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اسمهای دخترانه لری + معنی نامهای لری امیدواریم شما عزیزان به خصوص مردم خون گرم لر ایرانی و همه دوست داران اسم های لری از نامهای اماده شده زیر استفاده نمایید. آنچه در زیر می آید نام های اصیل مورد کاربرد در مناطق لر نشین ایران است که بعضاً دارای سابقه تاریخی و در پیوند با تاریخ ایران باستان نیز می باشند.   فهرست موضوع...

ادامه مطلب