احکام دینیمذهبی

حکم دست دادن با نامحرم چیست ؟

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

فتوای مراجع در مورد  دست دادن به  نامحرم

احکام دست دادن با نا محرم
احکام دست دادن با نا محرم

در بحث های قبلی ما میتوان احکام مربوط به نمازهای یومیه و بهم ریختن ارکان نماز را مشاهده کرد

اکثر مراجع تقلید بزرگوار  دست داده به نامحرم را حرام می دانند .حتی دست دان به افراد نامحرمی که در خارج از گشور زندگی می کنند

و مسلمان نیستند را جایز نمی دانند .فقط در شرایطی خاص دست دادن به نامحرم امکان پذیر است که ما در پست ذیل برای شما بازگومیکنیم .

 

دست دادن با نامحرم از نظر مراجع تقلید

در خصوص تماس بدنی مرد و زن نامحرم و دست دادن و مصافحه کردن آنان با یکدیگر، مراجع بزرگوار تقلید به صورت کلی فرموده اند: دست دادن با نامحرم جایز نیست، مگر این که چیزی حایل و حجاب گردد، یا عناوین ثانویه ای مثل ضرورت صدق کند.

امام خمینی (رحمت الله علیه):
اشکال ندارد. ولی بنابراحتیاط واجب کف دست ارا فشار ندهند.

 

 حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله تعالی):

لمس اگر با دستکش و مثل آن باشد و موجب مفسده نباشد حرام نیست وگرنه حرام است.

شایان ذکر است؛ دست دادن با نامحرم بدون پوشش در هر صورت چه با پیر و چه با جوان، چه در کشور های اسلامی و چه در کشورهای کفر و… جایز نیست؛ و چنانچه همراه با نشان دادن این نکته باشد که به خاطر آیین و احکام دینی از مصافحه با نامحرم امتناع می ورزد و این امتناع او هیچ توهینی به کسی ولو در برابر مردم نمی باشد و در ترک چنین حرامی حرجی نخواهد بود.

[ type=”red”]مطالب مرتبط: تعبیر خواب دست دادن – معنی دست دادن در خواب چیست؟

آیات عظام اراکی، تبریزی، خوئی :
اشکال ندارد.

آیت الله بهجت:
خلاف احتیاط است

 

حکم دست دادن با نامحرم  از دیدگاه دیگر مراجع تقلید 

آیت الله سیستانی :
مصافحه و دست دادن به نامحرم ، مطلقاً چه با پیر و چه با جوان، چه در کشور های اسلامی و چه در کشورهای کفر و.. جایز نیست؛ ولی دست دادن به نامحرم با دستکش یا چادر، در صورتی که التذاذی در بین نباشد و خوف التذاذ و وقوع به حرام نباشد، مانع ندارد. بله؛ اگر ترک دست دادن با دستکش و امثالهم میسّر نبود، در صورتی که دست ندادن، وی را به ضرر و زحمت غیر قابل تحمّل بیندازد دست دادن، فقط به اندازه ضروری جایز می شود.

 

آیت الله صافی گلپایگانی 
اگر معرض ریبه و فساد باشد جایز نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی ):
حرام نیست.

آیت الله گلپایگانی :
بدون ریبه و تلذذ اشکال ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی :
چنانچه مفسده ای نداشته باشد جایز است ولی بهتر ترک آن در غیر موارد ضرورت است.

آیت الله نوری همدانی :
درفرض سوال بدون ریبه و تلذذ و بدون فشار اشکال ندارد مگر اینکه تداوم و تکرار موجب مفسده باشد.

آیت الله وحید خراسانی :
در فرض تلذذ و ترس وقوع در معصیت حرام است.

 

احکام دست دادن با نا محرم
احکام دست دادن با نا محرم

به چه علت دست دادن با نامحرم حرام است؟

با این که دست دادن با جنس مخالف، شاید برای افراد بسیاری موجب تحریک شهوت نشود، اما افراد دیگری وجود دارند که با این مقدار ارتباط مختصر نیز تحریک می شوند، با توجه به این که در میان گروه اول نیز ممکن است اشخاصی باشند که با صمیمی نشان دادن خود، زمینه را برای ارتباطات نامشروع فراهم سازند.

 

دست دادن باخانم مسن  نامحرم

همه مراجع (به جز آیت الله بهجت):

دست دادن با آنان جایز نیست.

آیت الله بهجت:

بدون قصد لذت، اشکال ندارد.

 

دست دادن با  زنان نامحرم های فامیل(دختر عمو و دختر خاله ودختر دایی و…)

همه مراجع:

دست دادن با زن نامحرم حرام است؛ خواه فامیل باشد و یا غیر فامیل و خواه با قصد لذت باشد و یا بدون آن.

آیت الله سیستانی:

دست دادن با زن نامحرم در صورتی که امتناع کردن موجب بروز ناراحتی و یا قطع رابطه فامیلی گردد و یا اعتراض والدین را به همراه داشته باشد جایز نیست و اگر حائلی باشد مانعی ندارد.

 

 

احکام دست دان به نا محرم
احکام دست دان با نا محرم

 

دست دادن با نامحرم از روی دستکش

امام خمینی و آیت الله خامنه ای:

دست دادن با زن نامحرم به وسیله دستکش و مانند آن اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد؛ ولی بنابر احتیاط واجب، نباید دست را بر دست فشار دهند.

آیات عظام بهجت، تبریزی، سیستانی، صافی، مکارم شیرازی و وحید خراسانی:

اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد.

آیت الله فاضل لنکرانی:

اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد؛ ولی بهتر است دست را به دست فشار ندهند.

آیت الله نوری همدانی:

اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد؛ ولی نباید دست را به دست فشار دهند.

 

دست دادن با دختران نامحرم نابالغ

همه مراجع (به جز آیات عظام تبریزی، سیستانی و مکارم شیرازی):

اگر خوب و بد را می‌فهمند،‌ دست دادن با آنان جایز نیست.

آیات عظام تبریزی، سیستانی:

‌اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد، اشکال ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی:

اگر خوب و بد را می‌فهمند،‌ دست دادن با آنان بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

 

دست دادن با  زنان نامحرم خارجی

آیت الله سیستانی:

دست دادن از روى اجبار با زن غیر مسلمان خارجى و بدون قصد لذت با وجود حاجب مثل دستکش مانعى ندارد. دست دادن با زنان کافر فى ذاته حرام است.

در کشورهای اروپایی دست دادن به عنوان سلام و درود مطرح است گاهی ترک آن کار به محرومیت و اخراج از کارخانه و مدرسه و امثال آن می کشد،

اگر با پوشیدن دستکش و امثال آن نمی شود از آن مشکل رهایی یافت، جایز است مرد و یا زن مسلمان با دیگری مصافحه کند چون که ترک چنان کاری،

موجب ضرر و زیان طاقت فرسا می شود.

آیت الله فاضل لنکرانی:

مصافحه اجنبی با اجنبیه و بالعکس حرام بین است و این مطلب از مسلمات فقه اسلام است و در ملاء حرمت شدید تر دارد و نیز فرقی نمی‌کند که زن معتقد به حجاب باشد یا نباشد و مسئله وهن در فرضی است که عمل ناشی از التزام به احکام دینی نباشد و به مجرد توهم وهن حرام حلال نمی شود.

 

احکام دست دان به نا محرم
احکام دست دان با نا محرم

دست دادن با نامحرم در احادیث

در متون دینی ما، برای گناهانی همچون دست دادن با نامحرم، مجازات و کیفر های اخروی بیان شده است؛ پیامبر اکرم (ص) درباره دست دادن با نامحرم فرمودند: «کسى که با زن نامحرمى دست دهد، در روز قیامت در حالى که به زنجیر کشیده شده است محشور مى‏شود و سپس فرمان می رسد که او را راهى دوزخ سازند».

همچنین فرمودند: «هر کس با زنى که به او محرم نیست، دست بدهد، بدون تردید به غضب و خشم خداوند رو کرده و آن را براى خود خواسته است».

در روایت معتبری آمده است که ابوبصیر از امام صادق (ع) پرسید: آیا مرد اجازه دارد با زن نامحرم مصافحه کند؟

حضرت فرمود: نه، مگر این‌که جامه‌ای فاصله باشد (که دست نامحرم را لمس نکند). در روایت معتبر دیگری سماعه بن مهران می‌گوید از امام صادق (ع) درباره مصافحه مرد و زن پرسیدم. امام فرمود: برای مرد حلال نیست با زنان مصافحه کند مگر زنی که ازدواج با وی حرام است یعنی از محارم است

همانند خواهر، دختر، عمه، خاله و دختر خواهر، اما نباید با زنی که ازدواج با وی حلال و نامحرم است مصافحه کند مگر از روی جامه و دست زن را نیز نفشارد.

حسین بن زید در حدیث مناهی از امام باقر (ع) از پیامبر (ص) نقل کرده است:

«کسی که با زن نامحرم مصافحه کند دچار غضب و عذاب الاهی گردیده است.»

جابر بن یزید جعفی می‌گوید: از امام باقر (ع) شنیدم که فرمود زن مجاز نیست

با نامحرم مصافحه کند مگر از روی لباسش و نباید بیعت کند مگر از روی لباسش….

 

احکام دست دان به نا محرم
احکام دست دان با نا محرم

دست دادن با نامحرم در آیات قرآن

«و قُل للمؤمناتِ یغضضنَ مِن أبصارِهِنَّ ویَحفَظنَ فرُوجَهُن لا یبدِین زینَتَهُن الاّ ما ظهر مِنها وَلیَضرِبنَ بخمرِهِنَّ عَلی جیوبهِن وَلایُبدِینَ زِینَتَهُنَّ الاّ لبعولتهِن»؛ «و به زنان باایمان بگو: دیدگان خود را (از نامحرم) فرو بندند و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را جز آنچه نمایان است

(مانند دست و صورت ) آشکار نسازند»

«قُل لِلمُؤمِنِین یَغضّوا مِن أَبصارِهم وَیَحفَظُوا فُرُوجهُم»؛

«به مردان باایمان بگو: دیده (از نامحرم) فرو نهند و پاکدامنی خود را حفظ کنند»

«وَلایَضرِبن بِاَرجُلِهِنَّ لِیُعلَم ما یُخفِین مِن زینتِهن فَلا تخضعن بِالقَولِ فیطمع الَّذِی فِی قَلبِهِ مَرَض»؛

«پس به ناز سخن مگویید، تا آن کس که در دلش بیماری است طمع ورزد»

 

منبع :ستاره

گرداوری : نماگرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا