احکام دینیمذهبی

احکام بانوان روزه دار چیست ؟

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

بانوان روزه دار چه احکام ویژه ای دارند؟

 

احکام بانوان روزه دار چیست ؟
احکام بانوان روزه دار چیست ؟

 

بانوان که می خواهند در ماه مبارک رمضان روزه بگیرند .مستلزم به یادگیری احکام روزه داری  هستند که مربوط به آنها می شود .به خاطر ساختار جسمی بانوان احکام ویژه ای را دارند .وقتی خداوند زن را طوری آفرید که بتواند موجودی از جنس خود را در بطن خود پرورش دهد .و تا دو سال از شیره جان خود به کودکش بخوراند و هموارهه مراقب اوباشد . پس دین اسلام بایدها و نبایدهای را برای بانوان در احکام روزه داری در نظر گرفته که با آنها آشنا می شویم .

 

احکام بانوان روزدار بانوانی که نباید روزه بگیرند

 بانوان باردار

بانوی که وضع حملش نزدیک است بنابراین روزه گرفتن برای جنین ضرر دارد، روزه گرفتن بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام، یعنی گندم یا جو و مانند این ها به فقیر بدهد. بنابراین روزه گرفتن زنان باردار واجب نیست ولی باید روزه هایی را که نگرفته قضا نماید.

2. بانوان شیرده

بانوی که فرزندش را شیر می دهد و شیر او کم است؛ چه مادر بچه باشد یا دایه او . یا بی اجرت شیر دهد، اگر روزه برای بچه ای که شیر می دهد ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام، به فقیر بدهد و روزه هایی را که نگرفته، باید قضا نماید.اگر تمایل به آشنایی بیشتر با احکام مادران باردار و شیرده هستید میتوانید در بخش احکام مذهبی نماگرد مشاهده کنید

 

 

احکام بانوان روزه دار چیست ؟
احکام بانوان روزه دار چیست ؟

3. بانوان مسن

بانوان مسنی  که به واسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد، یا برای اوسختی دارد، روزه بر او وجب نیست. ولی در صورت دوم باید برای هر روز یک مد طعام که تقریبا ده سیر است گندم یا جو و مانند این ها به فقیر بدهد.

کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید قضای روزه هایی را که نگرفته به جا آورد.

4. بانوان حائض و نفساء

روزه بر بانوان حائض و نفساء واجب نیست، اگر چه خون قاعدگی یا نفاس را فقط در جزئی از روز ببیند. بنابراین چنانچه زنی لحظه ای قبل از غروب آفتاب این خون ها را ببیند، و یا لحظه ای بعد از اذان صبح این خون ها از او قطع شوند، روزه بر او واجب نیست و روزه اش صحیح نخواهد بود.

بانوانی که در ایام حیض و نفاس روزه واجب نگرفته اند، واجب است قضای آن را به جا آورند و بر زن مستحاضه واجب است که ادای روزه را به جا آورد.

5.دختران نه ساله که از لحاط جسمی ضعیف هستند 

در مورد روزه گرفتن دختران 9 ساله که از لحاظ جسمی ضعیف هستند و نمی توانند در روزهای بلند تابستان روزه بگیرند .اکثر مراجع تقلید معتقدند که نباید روزه بگیرند.

 

احکام بانوان روزه دار چیست؟
احکام بانوان روزه دار چیست؟

احکام بانوان روزه دار – آیت الله خامنه ای

اگر زن در ماه مبارک رمضان دو ساعت یا کمتر مانده به اذان مغرب حیض شود، روزه‌‏اش باطل است.
زنى که مى‌‌خواهد شصت روز روزه کفاره بگیرد و در اثناء به روزهاى عادت ماهانه و امثال آن مى‌‌رسد پس از پایان آن روزها مى‌‌تواند بقیه روزه‌ها را بگیرد و لازم نیست آنها را از سر بگیرد.
اگر زن حائض در ماه رمضان، پیش از اذان صبح از حیض پاک شود، اگر براى غسل وقت دارد، باید غسل کند و اگر وقت تنگ است، باید تیمّم کند و روزه‌‏اش صحیح است. و اگر از روى عمد، غسل یا تیمم نکند، روزه‌‏اش باطل است و باید کفاره روزه را بدهد.
اگر زنى به علت عدم اطمینان به پاکى از حیض، در سحر ماه رمضان غسل نکند و در بین روز متوجه شود که پاک شده‌ بوده اگر مفطرى (باطل کننده روزه) را مرتکب نشده، نیت روزه مى‌‌کند و بنابر احتیاط واجب این روز را قضا نماید اما در صورت ارتکاب مفطر کفاره آن روز بر او واجب نیست.

 

احکام بانوان روزه دار چیست ؟
احکام بانوان روزه دار چیست ؟

 

احکام بانوان روزه دار – آیت الله مکارم شیرازی

اگر در ماه مبارک رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و براى غسل وقت نداشته باشد و تیمّم کند، روزه اش صحیح است، امّا اگر براى هیچ کدام از غسل و تیمّم وقت ندارد باید بعداً غسل کند و روزه او نیز صحیح است.
اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود نمى تواند روزه بگیرد، همچنین اگر در اثناء روزه، خون حیض یا نفاس ببیند، اگر چه نزدیک مغرب باشد.
اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و در غسل کردن کوتاهى کند، بنابر احتیاط واجب روزه اش باطل است، ولى چنانچه کوتاهى نکند ولی به دلایلی امکان غسل کردن نداشته باشد، در صورتى که تیمّم کرده باشد روزه او صحیح است.
اگر زنى که در حال حیض یا نفاس بوده پس از پاک شدن غسل را فراموش کند و تا آخر ماه مبارک رمضان به همین شکل روزه بگیرد و غسل واجب یا مستحبّ دیگرى هم نکرده باشد، احتیاط واجب آن است که روزه ها را قضا کند، ولى کفّاره ندارد.
زنى که در حین سفر، مثلا در هواپیما یا قطار، از حیض پاک مى‌شود و نمى‌تواند غسل کند چنانچه بتواند، تیمّم مى‌کند و نماز خود را با همان حال انجام مى‌دهد، و اگر نتواند تیمّم کند نماز را احتیاطا با همان حال مى‌خواند و بعد قضا مى‌کند (این در حال تنگى وقت است).
زن مستحاضه باید روزه ماه رمضان را بگیرد، و در صورتى روزه او صحیح است که غسل نماز مغرب و عشاى شبى که مى‌خواهد فرداى آن را روزه بگیرد بجا آورد، و همچنین غسلهاى روزى را که روزه است (بنابر احتیاط واجب).
هر گاه زن روزه دار بعد از نماز ظهر و عصر مستحاضه شود براى روزه آن روز غسلى ندارد.
اگر زنى به وسیله خوردن قرص از عادت ماهانه خود جلوگیرى نماید، مى تواند با آن حال قرآن بخواند و روزه و حج و سایر عبادات او اشکالى ندارد.

 

احکام بانوان روزه دار چیست ؟
احکام بانوان روزه دار چیست ؟

 

احکام بانوان روزه دار – آیت الله سیستانی

زن پس از قطع خون حیض و نفاس که می توانسته قبل از طلوع فجر غسل کند و روزه بگیرد اگر اهمال کرده تا طلوع فجر ناپاک بماند روزه آن روزش باطل است و همانند بقاء عمدی بر جنابت می باشد و آن روز را از روی ادب امساک می کند و بعد، قضا به جا می آورد و اگر غسل ممکن نباشد باید تیمم نماید.
اگـر زن در شب ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمدا غسل نکند، و اگر وظیفه اش تیمم است تیمم ننماید، روزه آن روز را باید تمام کند و قضای آن را نـیـز بگیرد و در روزه قضای ماه رمضان اگر عمدا غسل و تیمم را ترک کند، بنابر احتیاط واجب نمی تواند آن روز را روزه بگیرد.
اگـر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد، باید تیمم نماید ولی لازم نیست تا اذان صبح بیدار بماند و همچنین است حکم جنب در صورتی که وظیفه اش تیمم باشد.
اگر زن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شود و برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، روزه اش صحیح است.
اگر زن در شب ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمداً غسل نکند، و اگر وظیفه‌اش تیمم است و تیمم ننماید، روزه آن روز را باید تمام کند و قضای آن را نیز بگیرد. و در روزه قضای ماه رمضان اگر عمداً غسل و تیمم را ترک کند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ نمی‌تواند آن روز را روزه بگیرد.

 

احکام بانوان روزه دار چیست ؟
احکام بانوان روزه دار چیست ؟

 

بانوان روزه دار احکام -استحاضه و روزه

زنی که در شب ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شده، اگر عمداً غسل نکند تا وقت تنگ شود، باید تیمم نماید، و روزه آن روزش صحیح است.
اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند، و بعد از یک روز یا چند روز یادش بیاید، روزه‌هایی که گرفته صحیح است.
زنان می توانند برای گرفتن همه روزه های ماه رمضان از قرص ضد بارداری استفاده کنند تا حیض نشوند.
روزه زنی که حائض یا نفساء است صحیح نمی‌باشد، هر چند حیض یا نفاس وی در قسمتی از روز باشد.
اگر زن برای اینکه حیض نشود و بتواند روزه بگیرد قرص جلوگیری از عادت ماهانه مصرف کند و به علّت استعمال آن، عادت نشود، روزه‌اش صحیح است.

 

احکام بانوان روزه دار – آیت الله صافی گلپایگانی

روزه زنانى که در ماه مبارک رمضان براى جلوگیرى از عادت ماهانه از قرص استفاده مى نمایند اگر عادت نشوند روزه آنها صحیح است.
زن برای جلوگیری از عادت زنانه در ماه رمضان اگر استفاده از قرص برای او ضرر نداشته باشد، اشکال ندارد البته قرص را شب بخورد.

منبع :ستاره

گردآوری :گروه مذهبی نماگرد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا