18 تست هوش تصویری اختلاف تصویر مهیج (61): اختلاف های موجود بین تصاویر را در کسری از ثانیه پیدا کنید….

 

مغز انسان ها همانند دیگر عضلات بدن نیازمند ورزش می باشد، چرا که با ورزش دادن آن از بسیاری مشکلات مربوط به مغز همچون زوال عقل و مهم ترین آن که آلزایمر می باشد، جلوگیری خواهد شد و مغز را در جهت صحیح می توان تقویت نمود. پس خودتون رو برای به چالش کشیدن مغز و ورزش دادن آن آماده کنید.

 

 

تست هوش 1: 

اختلاف تصویر مهیج (61) - تست 1

اختلاف تصویر مهیج (61) – تست 1

 

تست هوش 2: 

 

اختلاف تصویر مهیج (61) - تست 2

اختلاف تصویر مهیج (61) – تست 2

 

تست هوش 3: 

 

اختلاف تصویر مهیج (61) - تست 3

اختلاف تصویر مهیج (61) – تست 3

 

تست هوش 4: 

 

اختلاف تصویر مهیج (61) - تست 4

اختلاف تصویر مهیج (61) – تست 4

 

تست هوش 5: 

 

اختلاف تصویر مهیج (61) - تست 5

اختلاف تصویر مهیج (61) – تست 5

 

تست هوش 6: 

اختلاف تصویر مهیج (61) - تست 6

اختلاف تصویر مهیج (61) – تست 6

 

 

تست هوش 7: 

 

اختلاف تصویر مهیج (61) - تست 7

اختلاف تصویر مهیج (61) – تست 7

 

 

تست هوش 8: 

 

اختلاف تصویر مهیج (61) - تست 8

اختلاف تصویر مهیج (61) – تست 8

 

تست هوش 9: 

 

اختلاف تصویر مهیج (61) - تست 9

اختلاف تصویر مهیج (61) – تست 9

 

تست هوش 10: 

 

اختلاف تصویر مهیج (61) - تست 10

اختلاف تصویر مهیج (61) – تست 10

 

تست هوش 11: 

 

اختلاف تصویر مهیج (61) - تست 11

اختلاف تصویر مهیج (61) – تست 11

 

تست هوش 12: 

 

اختلاف تصویر مهیج (61) - تست 12

اختلاف تصویر مهیج (61) – تست 12

 

تست هوش 13: 

 

اختلاف تصویر مهیج (61) - تست 13

اختلاف تصویر مهیج (61) – تست 13

 

تست هوش 14: 

 

اختلاف تصویر مهیج (61) - تست 14

اختلاف تصویر مهیج (61) – تست 14

 

تست هوش 15: 

 

اختلاف تصویر مهیج (61) - تست 15

اختلاف تصویر مهیج (61) – تست 15

 

تست هوش 16: 

 

اختلاف تصویر مهیج (61) - تست 16

اختلاف تصویر مهیج (61) – تست 16

 

تست هوش 17: 

 

اختلاف تصویر مهیج (61) - تست 17

اختلاف تصویر مهیج (61) – تست 17

 

تست هوش 18: 

 

اختلاف تصویر مهیج (61) - تست 18

اختلاف تصویر مهیج (61) – تست 18

 

جواب تست هوش ها در انتهای همین مطلب وجود دارد ولی سعی کنید قبل از دیدن جواب، خودتان فکر کنید و در بخش نظرات برای ما بنویسید که کدامیک از اختلاف ها را خودتان پیدا کردید؟؟؟

 

 

 

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

 

پاسخ 18 تست هوش تصویری اختلاف تصویر مهیج (61)

 

.

.

 

جواب اختلاف تصویر مهیج (61)

جواب اختلاف تصویر مهیج (61)

 

.

 

جواب اختلاف تصویر مهیج (61)

جواب اختلاف تصویر مهیج (61)

 

 

 گرد آوری و تنظیم : بخش سرگرمی نماگرد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.