وقایع و حوادث روز سوم محرم در کربلا

وقایع و حوادث روز سوم محرم در کربلا

وقایع روز سوم و چهارم محرم در کربلا و کوفه    وقایع روز سوم محرم در کربلا،  عمر سعد با چهار هزار سوار به کربلا وارد شد تا به جنگ با امام حسین بپردازد ما در بخش مذهبی نماگرد به طور مفصل وقایع روز سوم …

ادامه مطلب

روز شمار حوادث کربلا از اول محرم تا عاشورا (روز دوم محرم )

روز شمار حوادث کربلا از اول محرم تا عاشورا (روز دوم محرم  )

روز شمار حوادث کربلا (قسمت اول -روز دوم محرم ) در سال 61 هجری در روز دوم محرم  امام حسین به همراه یاران و خانواده اش وارد سرزمین کربلا شدند.اتقاقاتی در این روز برای ایشان و یارانش افتاده است که ما در بخش مذهبی نماگرد …

ادامه مطلب