آرشیوهای نویسنده : سمیه قانعیان

معنی اسم آبین – معنی آبین – اسم زیبای پسرانه ترکی

معنی اسم آبین – معنی آبین – اسم زیبای پسرانه ترکی

یکی دیگر از اسم های زیبا و اصیل پسرانه ترکی آبین است، این نام ترکی ریشه فارسی نیز دارد و برای دختر و پسر استفاده می شود. معنی اسم آبین در زبان ترکی امیدوار و خوش بیان شده است. شما عزیزان همراه در ادامه با دیگر معانی و اسم های مشابه این نام زیبای ترکی آشنا می شوید.   معنی اسم آبین معنی اسم آبین یکی از نام های زیبای پسرانه ترکی آبین است. آبین در زبان ترکی به معانی امیدوار ،ممنون و خوش بیان شده است. برای این نام ترکی معانی دیگر چون ت...

ادامه مطلب

معنی اسم آبیناق – معنی آبیناق – اسم پسرانه ترکی

معنی اسم آبیناق – معنی آبیناق – اسم پسرانه ترکی

یکی دیگر از اسم های زیبا و اصیل پسرانه ترکی آبیناق است. معنی اسم آبیناق در زبان ترکی  کسی که به راحتی خیال رسیده شده است. شما عزیزان همراه در ادامه با دیگر معانی و اسم های مشابه این نام زیبای ترکی آشنا می شوید.   معنی اسم آبیناق معنی اسم آبیناق یکی از نام های زیبای پسرانه ترکی آبیناق است. آبیناق در زبان ترکی به معانی کسی که به راحتی خیال رسیده، بیان شده است. بیشتر بخوانید; مجموعه اسم های پسرانه ترکی که با حرف آ شروع می شود  زیبا همراه ب...

ادامه مطلب

معنی اسم آبچار – معنی آبچار – اسم پسرانه ترکی

معنی اسم آبچار – معنی آبچار – اسم پسرانه ترکی

   اسم آبچار یکی از نام های زیبای پسرانه ترکی می باشد. معنی اسم آبچار در زبان ترکی کاردان، سر براه و مطیع بیان شده است. برای آشنایی بیشتر با این نام زیبای ترکی با ما همراه باشید. معنی اسم آبچار معنی اسم آبچار آبچار از نام های پسرانه ترکی است. معنی اسم آبچار دزبان ترکی کاردان. سربراه. مطیع. کسی که کار به چستی انجام دهد. فرز. گردآورنده. مباشر ضبط. مساعدت کردن و یکی از شاخههای ۲۴ گانه اوغوزها است   بیشتر بخوانید; مجموعه اسم های پسرا...

ادامه مطلب

معنی اسم آبای – معنی آبای – اسم اصیل پسرانه ترکی

معنی اسم آبای – معنی آبای – اسم اصیل پسرانه ترکی

اسم آبای از نام های اصیل پسرانه ترکی می باشد. معنی اسم آبای در زبان ترکی قهر، غضب و روشنی بیان شده است. شما عزیزان می توانید در ادمه با نعانی دیگر و اسم های مشابه این نام ترکی آشنا شوید. معنی اسم آبای معنی اسم آبای یکی از نام های پسرانه ترکی آبای می باشد. اسم آبای در زبان ترکی به معانی قهر. غضب. خشم. روشنی. روشنی بخش. شگرف. بصیرت. دقت. خواهر. خال و زن لزگی است ابای لغت‌نامه دهخدا  ابای . [ اَ ] (اِ) کفل پوش چهارپای . آبای در واژه...

ادامه مطلب

معنی اسم آباغان – معنی آباغان – اسم پسرانه ترکی

معنی اسم آباغان – معنی آباغان – اسم پسرانه ترکی

اسم اباغان از نام های ترکی پسرانه است. معنی اسم آباغان در زبان ترکی  علیجناب و نجبیب زاده بیان شده است، در ادامه شما عزیزان همراه می توانید با معانی دیگر و اسم های مشابه این نام اصیل ترکی آشنا شوید.   معنی اسم آباغان معنی اسم آباغان یکی دیگر از نام های اصیل و زیبای ترکی آباغان است .معانی اسم اباغان در زبان ترکی عالیجناب. نجیب زاده و کبیر بیان شده است.   بیشتر بخوانید; مجموعه اسم های پسرانه ترکی که با حرف آ شروع می شود  ز...

ادامه مطلب

معنی اسم آباران – معنی آباران – اسم پسرانه ترکی

معنی اسم آباران – معنی آباران – اسم پسرانه ترکی

اسم آباران یکی از نام های پسرانه ترکی می باشد. معنی اسم آباران در زبان ترکی مبالغه کننده و دروغگو بیان شده است، در ادامه می توانید با معانی دیگر و اسم های مشابه این نام ترکی آشنا شوید پس تا پایان همراه ما باشید. معنی اسم آباران معنی اسم آباران یکی دیگر از نام های زیبای و اصیل پسرانه ترکی آباران است. آباران در زبان ترکی به معانی مبالغه کننده. دروغگو. لافزن و ناظم می باشد.   بیشتر بخوانید; مجموعه اسم های پسرانه ترکی که با حرف آ شروع ...

ادامه مطلب

معنی اسم آبار – معنی آبار – اسم زیبای پسرانه ترکی

معنی اسم آبار – معنی آبار – اسم زیبای پسرانه ترکی

اسم آبار از نام های اصیل پسرانه ترکی می باشد. .معنی اسم آبار در زبان ترکی، هیکل. هیبت. سرفراز است، شما می توانید معانی دیگر نام آبار را در فرهنگ لغات فارسی و اسم های مشابه را مطالعه کنید. معنی اسم آبار معنی اسم آبار اسم آبار از اسم های اصیل و زیبای ترکی است معانی مختلف اسم آبار در زبان ترکی عبارتند از: هیکل. هیبت. سرفراز. باشکوه و ایستادگی.   معنی آبار در لغت نامه دهخدا آبار. (اِ) اُسْرُب. سرب. || سرب سوخته. آنُک محرق. رصاص اسود...

ادامه مطلب

معنی اسم آباتای – معنی آباتای – اسم زیبای پسرانه ترکی

معنی اسم آباتای – معنی آباتای – اسم زیبای پسرانه ترکی

اسم  آباتای یکی ازنام های پسرانه ترکی است، معنی اسم آباتای در زبان ترکی بزرگوار بیان شده است، می توانید در ادامه با معانی دیگر و اسم های مشابه این نام ترکی آشنا شوید.   معنی اسم آباتای معنی اسم آباتای یکی از نام های زبا و اصیل پسرانه ترکی آباتای است ، آباتای در زبان ترکی به معنای بزرگوار بیان شده است. بزرگوار در زبان فارسی به معانی  ارجمند، بلندقدر، سرور، شرافتمند، شریف، عالی قدر، عظیم الشان، فخیم، گرامی، مجید، محترم، معز، معظم، مفخم،...

ادامه مطلب