نامها و معانی

بیشتر بخوانید

معنی نام ایلقیم – معنی اسم ایلقیم – اسم های دخترانه ترکی بامعنی

معنی نام ایلقیم – معنی اسم ایلقیم – اسم های دخترانه ترکی بامعنی

نام ایلقیم یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است. در ترکی به معنی سراب است. در این مطلب از سری مطالب آموزش نامهای دخترانه اصیل ترکی و آذربایجانی معنی نام ایلقیم آورده شده است  معنی نام ایلقیم   معنی اسم ایلقیم : نام ایلقیم یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است. در ترکی به معنی سراب است.   بیشتر بخوانید; نام دخترانه ترکی با حرف الف را مشاهده کنید.   ریشه اسم ایلقیم : نوع: دخترانه/پسرانه ریشه اسم:...

ادامه مطلب

معنی نام ایپک تن – معنی اسم ایپک تن – اسم های دخترانه ترکی زیبا

معنی نام ایپک تن  – معنی اسم ایپک تن – اسم های دخترانه ترکی زیبا

نام ایپک تن یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است. ایپک تن در ترکی به معنی دارای پیکری لطیف وظریف نظیرابریشم است. در این مطلب از سری مطالب آموزش نامهای دخترانه اصیل ترکی و آذربایجانی معنی نام ایپک تن آورده شده است. معنی نام ایپک تن   معنی اسم ایپک تن : ایپک تن یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است. ایپک تن در ترکی به معنی دارای پیکری لطیف وظریف نظیرابریشم است. بیشتر بخوانید; اسم دخترانه زیبای ترکی با الفرا مشاهده کنید....

ادامه مطلب

معنی نام اویسال – معنی اسم اویسال – اسم های دخترانه ترکی زیبا

معنی نام اویسال – معنی اسم اویسال – اسم های دخترانه ترکی زیبا

معنی نام اویسال : نام اویسال یکی ازنام های دخترانه اصیل وزیبا ترکی و آذربایجانی است.این اسم درترکی به معنی حرف شنو،مطیع است.لطفابرای مشاهده  معنی این نام زیبا واسم های مشابه دیگر تا انتهای این مطلب باماهمراه باشید معنی نام اویسال   معنی اسم اویسال : نام اویسال یک نام دخترانه ترکی  و آذربایجانی است . این نام زیبا و اصیل درترکی به معنی حرف شنو،مطیع است.امیدواریم که ازاین نام زیبا خوشتان آمده باشد و این اسم را برای فرزندان خودانتخا...

ادامه مطلب

اسم های دخترانه ایرانی که با حرف ت شروع می شوند

اسم های دخترانه ایرانی که با حرف ت شروع می شوند

مجموعه نامهای دخترانه اصیل ایرانی و فارسی که با حرف ت شروع می شوند بعلاوه معنی تشریحی آنها برای شما عزیزات آماده شده است. اسم های دخترانه ایرانی که با حرف ت شروع می شوند نحوه نوشتن اسم با حروف لاتین یکی از ریزترین نکات در انتخاب نام (البته برای نام برندها و شرکت ها که قابل تعمیم به اسم فررزند نیز هست)، انتخاب نام به صورتی است که نحوه نگارش آن به لاتین به یک شکل باشد. طی سالهای اخیر با گسترش ارتباطات بین المللی احتمال استفاده از نام ب...

ادامه مطلب

معنی نام اونلو – معنی اسم اونلو – اسم های دخترانه ترکی زیبا

معنی نام اونلو – معنی اسم اونلو – اسم های دخترانه ترکی زیبا

نام اونلو یکی ازنام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است.اونلو شهیروپرآوازه،جذّاب وگیرا درترکی به معنی است. در این مطلب از سری مطالب آموزش نامهای دخترانه اصیل ترکی و آذربایجانی معنی نام اونلو آورده شده است. معنی نام اونلو   معنی اسم اونلو : نام اونلو یکی ازنام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است.اونلو شهیروپرآوازه،جذّاب وگیرا درترکی به معنی است. بیشتر بخوانید; نام دخترانه ترکی با حرف الف را مشاهده کنید.   ریشه اسم اونلو...

ادامه مطلب

معنی نام اونسال – معنی اسم اونسال – اسم های دخترانه ترکی زیبا

معنی نام اونسال – معنی اسم اونسال – اسم های دخترانه ترکی زیبا

نام اونسال یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است. اونسال در ترکی به معنی بسیارمشهور است. در این مطلب از سری مطالب آموزش نامهای دخترانه اصیل ترکی و آذربایجانی معنی نام اونسال آورده شده است. معنی نام اونسال   معنی اسم اونسال : نام اونسال یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است. اونسال در ترکی به معنی بسیارمشهور است. بیشتر بخوانید; نام دخترانه ترکی با حرف ارا مشاهده کنید. ریشه اسم اونسال : نوع: دخترانه/پسرانه...

ادامه مطلب

معنی نام اومیده – معنی نام اومیده – زیباترین نام های دخترانه ترکی

معنی نام اومیده – معنی نام اومیده – زیباترین نام های دخترانه ترکی

نام اومیده یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است. اومیده در ترکی به معنی آرزو،آمال،خواسته  است. در این مطلب از سری مطالب آموزش نامهای دخترانه اصیل ترکی و آذربایجانی معنی نام اومیده آورده شده است. معنی نام اومیده   معنی اسم اومیده : نام اومیده یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است. اومیده در ترکی به معنی آرزو،آمال،خواسته  است.   بیشتر بخوانید; اسم دخترانه ترکی با الف را مشاهده کنید. ریشه اسم اومیده : نوع...

ادامه مطلب

معنی نام اونای – معنی اسم اونای – اسم های دخترانه ترکی

معنی نام اونای – معنی اسم اونای – اسم های دخترانه ترکی

نام اونای یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است.اونای در ترکی به معنی  شریف، نامدار،پرآوازه است. در این مطلب از سری مطالب آموزش نامهای دخترانه اصیل ترکی و آذربایجانی معنی نام اونای آورده شده است.  معنی نام اونای   معنی اسم اونای : نام اونای یکی از نام های زیبای دخترانه ترکی و آذربایجانی است.اونای در ترکی به معنی شریف، نامدار،پرآوازه است. بیشتر بخوانید; اسمهای دخترانه ترکی با الف را مشاهده کنید.   ریشه اسم اونای :...

ادامه مطلب