معنی اسم محمدعلی – معنی محمدعلی – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم محمدعلی – معنی محمدعلی – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم محمدعلی یکی از زیباترین نام های پسرانه عربی محمدرضا است. معنی این نام، از نام های مرکب، محمد و علی است. معنی محمدعلی در لغت نامه دهخدا و فارسی دهی است از دهستان نودان بخش کوهمره نودان شهرستان کازرون   افراد معروف با …

ادامه مطلب

معنی اسم محمدرضا – معنی محمدرضا – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم محمدرضا – معنی محمدرضا – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم محمدرضا یکی از زیباترین نام های پسرانه عربی محمدرضا است. معنی این نام، از نام های مرکب، محمد و رضا ،محمد خشنود و راضی کسی که حضرت رسول اکرم محمد صلی الله علیه وآله از او راضی است،بیان شده است. معنی محمدرضا در لغت …

ادامه مطلب

معنی اسم مسعود – معنی مسعود – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم مسعود – معنی مسعود – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم مسعود یکی از زیباترین نام های پسرانه عربی مسعود است. معنی این نام،مبارک، خجسته،  نیک بخت، سعادتمند، نام پسر سلطان محمد غزنوی، نام شاعر معروف قرن پنجم، مسعود سعد سلمان بیان شده است. معنی مسعود در لغت نامه دهخدا و فارسی ضد شقی. …

ادامه مطلب

معنی اسم متین – معنی متین – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم متین – معنی متین – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم متین یکی از زیباترین نام های پسرانه عربی متین است. معنی این نام، دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت، استوار، محکم، از نام ها و صفات خداوند بیان شده است. معنی متین در لغت نامه دهخدا و فارسی درشت و استوار پخته …

ادامه مطلب

معنی اسم مبین – معنی مبین – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم مبین – معنی مبین – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم مبین یکی از زیباترین نام های پسرانه عربی مبین است. معنی این نام، روشنگر، آشکار کننده،  آشکار، هویدا، روشن، نورانی، روشن بیان شده است. معنی مبین در لغت نامه دهخدا و فارسی بیان کننده، پیدا و آشکار کننده  جداکننده. جداکننده ٔ سر ازبدن …

ادامه مطلب

معنی اسم سعید – معنی سعید – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم سعید – معنی سعید – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم سعید یکی از زیباترین نام های پسرانه عربی سعید است. معنی این نام،  – خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند بیان شده است. معنی سعید در لغت نامه دهخدا و فارسی نیک بخت، باسعادت و نیک بخت. ضد شقی افراد معروف با نام سعید سعیدآقاخانی …

ادامه مطلب

معنی اسم میثم – معنی میثم – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم میثم – معنی میثم – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم میثم یکی از زیباترین نام های پسرانه عربی میثم است. معنی این نام،  پای و سپل شتر که محکم به زمین کوبیده شود، میثم بن یحیی تمار از غلامان بنی اسد و ازبزرگان اصحاب امیرالمؤمنین علی (ع)، نام پسر یحیی از یاران علی …

ادامه مطلب

معنی اسم مهدی – معنی مهدی – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم مهدی  – معنی مهدی – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم مهدی یکی از زیباترین نام های پسرانه عربی مهدی است. معنی این نام، هدایت شده، نام قائم منتظَر (ع) در نزد شیعه، مهدی منتظَر (ع )، کنیه ی او به ابوالقاسم محمد بن عسکری ملقب به امام زمان، صاحب الزمان، حجت القائم، امام …

ادامه مطلب

معنی اسم علی – معنی علی – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم علی – معنی علی – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم علی یکی از زیباترین نام های پسرانه عربی علی است. معنی این نام،بلند، بلند بر آمده، بلند قدر، بزرگ، شریف، توانا، کلان، نامی از نام های خدای تعالی، « وهو العلی العظیم» به معنای بلند قدر و شریف است و نیز به معنای …

ادامه مطلب