معنی اسم بهرام | اسم های پسرانه ایرانی + معنی بهرام

معنی اسم بهرام | اسم های پسرانه ایرانی + معنی بهرام

  معنی اسم بهرام : بهرام معناهایی متفاوتی دارد که در زیر آورده شده است: 1: به معنای «در هم شکننده مقاومت» 2- بهرام در کتاب پهلوی اوستا،  به «پیروزگر» ترجمه شده است 3- در نجوم به معنی ستاره مریخ است که مکان او آسمان پنجم …

ادامه مطلب

معنی اسم اردلان – نام اردلان – اسم های پسرانه کردی ایرانی

معنی اسم اردلان – نام اردلان – اسم های پسرانه کردی ایرانی

معنی اسم اردلان اردلان یکی از اسم های زیبای پسرانه کردی است که به معنی درستی، راستی و پارسایی آمده است همچنین نام طایفه ایی از ایلات کرد ایران، جا و مکان مقدس نیز می باشد. ارد به معنی مقدس و لان به معنی طبیب …

ادامه مطلب

معنی اسم آرین – نام آرین – اسم های اصیل کردی

معنی اسم آرین – نام آرین – اسم های اصیل کردی

معنی اسم آرین اسم آرین یعنی پسر ایرانی منسوب به قوم آریایی(آریایی نژاد) منسوبه به ایران اسم قلعه ای در ارمنستان از ریشه آریا گرفته شده است. مرد آریایی. آرین اسم پسرانه است، معنی آرین: (= آریا)، آریایی، آریا پاک بعضا این نام را معادل …

ادامه مطلب

معنی اسم آریتما – نام آریتما – اسم های خاص پسرانه کردی

معنی اسم آریتما – نام آریتما – اسم های خاص پسرانه کردی

معنی اسم آریتما اسم آریتما یکی از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است آریتما، نام یکی از سران ماد.   ریشه اسم آریتما نوع: دخترانه / پسرانه ریشه اسم: کردی معنی: نام یکی از سران ماد فراوانی اسم آریتما اطلاعاتی در این مورد …

ادامه مطلب

معنی اسم آران – نام آران – اسمهای جدید کردی پسرانه

معنی اسم آران – نام آران – اسمهای جدید کردی پسرانه

معنی اسم آران آران یکی از اسم های خوش آوای زبان کردی است که دارای معانی متفاوت می باشد، آران از اسم های کم کاربرد میان ایرانیان در سال های اخیر بوده بنابراین یکی از انتخاب های مناسب برای اسم جدید و زیبای پسرانه کردی …

ادامه مطلب

معنی اسم آهیر – نام آهیر – نامهای زیبای پسرانه کردی

معنی اسم آهیر – نام آهیر – نامهای زیبای پسرانه کردی

معنی اسم آهیر اسم آهیر یکی از نام های زیبای کردی پسرانه به معنای آتش است.     ریشه اسم آهیر نوع: پسرانه ریشه اسم: کردی معنی: آتش فراوانی اسم آهیر اطلاعاتی در این مورد این اسم در دسترس نیست   اسم های مشابه آهیر آهین، …

ادامه مطلب

معنی اسم بابک – نام بابک – اسمهای زیبای پسرانه ایرانی

معنی اسم بابک – نام بابک – اسمهای زیبای پسرانه ایرانی

معنی اسم بابک بابک اسم پسرانه است. معنی بابک: پرورنده و پدر را گویند.  پدر اردشیر بابکان.  نام دلاور ایرانی که از سوی اردوان فرمانروای اصطخر بود.  نام موبدی در روزگار انوشیروان که دیوان عرض و سپاه به دست وی بود.  بابک خرم دین رهبر …

ادامه مطلب

معنی اسم بارزان – نام بارزان – اسمهای پسرانه کردی

معنی اسم بارزان – نام بارزان – اسمهای پسرانه کردی

معنی اسم بارزان نام بارزیا بارجان ، از طوایف قدیمی ایران که اسامی آنها در متون ساسانیان نیز آمده است و در زمان اردشیر بابکان در کوههای جنوب شرقی کرمان می زیسته اند ، همچنین نام یکی از طوایف معروف کردهای عراق می باشد. بارِزان …

ادامه مطلب

معنی اسم بارمان – نام بارمان – اسمهای پسرانه کردی

معنی اسم بارمان – نام بارمان – اسمهای پسرانه کردی

معنی اسم بارمان به معنی شخص محترم و لایق و دارای روح بزرگ، (در اعلام) از سرداران تورانی در دوران نوذر، نام دلاوری تورانی که با دوازده هزار سپاه و با هدیه های فراوان از سوی افراسیاب به نزد سهراب فرستاده شد تا بکوشد که …

ادامه مطلب