خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب لوبیا – خوردن لوبیا در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب لوبیا – خوردن لوبیا در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب لوبیا و معنی خوردن لوبیا در خواب

تعبیر خواب لوبیا - خوردن لوبیا در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب لوبیا – خوردن لوبیا در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب لوبیا چیست؟ دیدن یا خوردن لوبیا در خواب بیانگر این است شما با اصالت هستید (به ریشه ها، به انسانیت وصلید) و همچنین نمادی از صرفه جویی است شاید خواب به شما می گوید که بیشتر مراقب ما و ثروت خود باشید . با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب لوبیا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • لوبیا یکماده غذائی است که در بسیاری از کشورها به جای نان و بدل نان مصرف می شود زیرا مواد مغذی فراوان دارد.
  • معبران سنتی، لوبیا را خوب ندانسته اند زیرا نفاخ است و نفخ شکم نیز در خواب تعبیر خوشی ندارد لیکن معبران غربی آن را نعمت و برکت و خوبی شناخته اند چون بدل نان قرار می گیرد و جوامع گرسنه و قحطی زده را سیر می کند. ابن سیرین خوردن لوبیا را غمو رنج دانسته و معبران دیگر نیز تقریبا همین عقیده را دارند.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن لوبیا در خواب ، نشانه نگرانی زیاد و بیماری فرزندان است ، بخصوص وقتی ببینید که لوبیاها در حال رشدند .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن لوبیا درخواب خام و پخته وقت و بی وقت، دلیل غم بود و در دیدن آن خیری نباشد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن دانه های خشک لوبیا در خواب ، نشانه نومیدی زیاد در زندگی است . باید بیشتر مراقب خود باشید تا به بیماری واگیردار مبتلا نشوید .

در سر زمین رویاها آمده:

  • شما لوبیا دارید : مشکلات در آینده
  • لوبیاها رشد می کنند : اضطراب و دردسر
  • لوبیا می پزید : کارهایتان پیش خواهد رفت

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب حبوبات ، معنی دیدن نخود ، لوبیا ، عدس در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب خوردن لوبیا

در سر زمین رویاها آمده:

خوردن لوبیا در خواب ، خبر از بدبختی یا بیماری دوستی عزیز می دهد .

در سر زمین رویاها آمده:

لوبیا می خورید : به یک بیماری مسری دچار خواهید شد

 

تعبیر خواب لوبیا - خوردن لوبیا در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب لوبیا – خوردن لوبیا در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب کاشتن لوبیا

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی لوبیا می‌کاری، تعبیرش غم و اندوه است.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب نخود ، خوردن نخود در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خریدن لوبیا

در سر زمین رویاها آمده:

لوبیا می خرید : پای شما به یک رسوائی کشیده خواهد شد .

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

تعبیر خواب لوبیا – خوردن لوبیا در خواب چه مفهومی دارد؟
7 رای، میانگین: (4.6) (91.43%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.