تعبیر خواب

تعبیر خواب خبر از آینده – دیدن اتفاقات آینده در خواب به چه معناست؟

4.7/5 - (7 امتیاز)

تعبیر خواب آینده – اگر فردی آینده زندگی خود را در خواب ببیند چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خبر از آینده - دیدن اتفاقات آینده در خواب به چه معناست؟
تعبیر خواب خبر از آینده – دیدن اتفاقات آینده در خواب به چه معناست؟

آینده نگری معادل لفظ تدبیر است. تدبیر به معنای بررسی کردن عواقب کارها و مصالح را سنجیدن و بر طبق آن عمل کردن است.گسترش افق دید خود و دیدن پشت پرده مسائل یعنی در زمان حال آینده را دیدن، دیدن آینده خود در خواب با توجه به و خوب بودن نشانه شادی، برطرف شدن مشکلات می باشد. در ادامه داستان هایی در رابطه با تعبیر خواب آیند و آینده نگری قرارداده ایم حتما بخوانید.

 

تعیبر خواب خبر از آینده

در سر زمین رویاها آمده:

آینده خود را درخواب می بینید : فرصت این را پیدا می کنید که یک کدورت قدیمی را از میان بردارید .

آینده شما خوب نیست : شادی

آینده فرزندانتان : خوشبختی

 

تعیبر خواب آینده نگری

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب دیدید که از آینده باخبر هستید، بیانگر آن است که در شغل و کار کنونى شما تغییر و تحولات وسیعى به وجود آمده و شما در این راه رنج و درد بسیار زیادى را تحمل خواهید کرد.

 

خوابهایی که خبر از آینده می دهند – چند نمونه واقعی از خوابهای بزرگان

تعبیر خواب اسکندر

در زمانی که میان اسکندر و دارا جنگ بود ، شبی اسکندر خواب دید که با دارا کشتی می گیرد و دارا او را طوری زمین زد که نتوانست از زمین برخیزد . خواب خود را نقل نمود .

ارسطو گفت : معنای زمین زدن دارا شما را ؛ تسلط پیدا کردن شما است بر زمین ، و در اختیار گرفتن شما است زمین را . پس از زمان کوتاهی تمام روی زمین در تصرف اسکندر در آمد .

 

تعبیر خواب ابو حنیفه

ابو حنیفه شبی در خواب دید که به روضۀ مقدسۀ حضرت ختمی مرتبت وارد شده و استخوان های آن حضرت را در اطراف خود جمع نموده است . از این خواب متوحش شد و صورت واقعه را برای ابن سیرین نقل کرد . ابن سیرین گفت : تعبیرش آن است که مجموع علوم شریعت را بدست آوری و مذهب تو در میان مردم رواج پیدا کند .

 

خواب مردی در مورد سخن گفتن زمین

شخصی به ابن سیرین گفت: در خواب دیده ام که زمین با من سخن می گوید. فرمود : آماده باش که رفتن تو از این عالم نزدیک شده است . آن شخص چند روز بعد فوت کرد .

 

خواب شخصی در مورد سورۀ اذا جاء نصرالله

شخصی به ابن سیرین گفت : خواب دیده ام که سورۀ اذا جاء نصرالله را می خوانم . این خواب چه تعبیر دارد ؟ ابن سیرین فرمود : اجل تو نزدیک شده . شخصی پرسید : چگونه فهمیدید ؟ ابن سیرین گفت : چون این سوره آخرین سوره ای بود که بر رسول اکرم (ص) نازل گشت

 

خواب عبدالملک مروان

عبدالملک مروان در خواب دید که چهار نوبت در محراب مکه بول کرده است .

معبر گفت : بعد از تو چهار نفر از اولاد تو مسند خلافت را نجس سازند و به نا حق بر منبر رسول خدا بالا روند . اتفاقا پس از چندی صدق این گفتار ظاهر شد .

 

خواب مهدی عباسی(در مورد فرزند)

روزى مهدى عباسى، در خواب دید، صورتش سیاه شده است. همینکه از خواب بیدار شد خیلى مضطرب و آشفته حال گردید. و تمام مُعبرّین را جمع کرد و خوابش را براى آنها نقل نموده و از تعبیرش سؤال کرد. همگى از تعبیر آن عاجز شدند و گفتند: این خواب را فقط ابراهیم کرمانى استادِ معبّرین عصر، مى تواند تعبیر کند. خلیفه او را براى تعبیر، دعوت کرد.

وقتى آن استاد فرزانه حاضر شد، خلیفه خواب خویش را براى او نقل کرد، ابراهیم گفت: اى خلیفه! شما هیچ ناراحت نباشید چونکه تعبیر این خواب، خیلى خوب و خوشحال کننده است، و خداوند متعال، فرزند دخترى به شما عنایت خواهد کرد. خلیفه گفت : از کجا مى گوئى؟ ابراهیم پاسخ داد: از کلام نورانى قرآن؛ زیرا خداوند مى فرماید: (وَ اِذا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُْنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَ هُوَ کظیمٌ) “هرگاه به یکى از آنان مژده دهند که دخترى برایت متولد شده صورتش سیاه مى شود و بشدت خشمگین مى گردد.”(۱)

 

تعبیر خواب اسکندر

در زمانی که میان اسکندر و دارا جنگ بود ، شبی اسکندر خواب دید که با دارا کشتی می گیرد و دارا او را طوری زمین زد که نتوانست از زمین برخیزد . خواب خود را نقل نمود . ارسطو گفت : معنای زمین زدن دارا شما را ؛ تسلط پیدا کردن شما است بر زمین ، و در اختیار گرفتن شما است زمین را . پس از زمان کوتاهی تمام روی زمین در تصرف اسکندر در آمد .

تعبیر خواب خبر از آینده - دیدن اتفاقات آینده در خواب به چه معناست؟
تعبیر خواب خبر از آینده – دیدن اتفاقات آینده در خواب به چه معناست؟

خواب زبیده همسر هارون الرشید

یک شبی زبیده همسر هارون الرشید خواب بسیار بدی دید طوری که خیلی ناراحت شد صبح روز بعد به کنیزی پولی داد و گفت برو به خدمت ابن سیرین و بنگر اسمی از من نبری بگو من خودم خوابی دیدم .

خواب زبیده این بود که او خواب دید در یک بیابانی تنها است و هر انسان و حیوانی می آید و با وی نزدیکی می کند.

آن کنیز به نزد ابن سیرین رفت و گفت من چنین خوابی دیدم ابن سیرین خندید و گفت تو عرضه این خواب را نداری و ممکن نیست تو چنین خوابی دیده باشی. تا زمانی که صاحب این خواب را معرفی نکنی من تعبیر نمی کنم.

آن کنیز به نزد زبیده برگشت زبیده شدیدا کنجکاو شده بود دوبار کنیز را فرستاد و گفت برو اصرار کن این خواب را خودم دیده ام .

آن زن برگشت و گفت خودم خواب را دیدم ابن سیرین گفت امکان ندارد غیر از زبیده چنین خوابی دیده باشد.

زن به نزد زبیده برگشت زبیده وقتی حرف ابن سیرین را شنید گفت برو بگو زبیده خواب دیده تعبیرش چیست؟

ابن سیرین گفت : ترجمه این خواب این است که زبیده یک کار مهمی می کند که همه انسانها و حیوانات از آن بهره مند می شوند .

دیری نگذشته بود که زبیده کانال آبی کشید از طایف تا مکه که تا امروز هنوز جاری است . ( در میدان عرفات کنار جبل الرحمه کانال آب زبیده قشنگ مشخص و پابرجا است)

 

خواب ام الفضل در مورد رسول الله

روزی بانویی خدمت پیامبر خدا آمد و خیلی ناراحت بود گفت یا رسول الله خواب خیلی بدی دبدم پیامبر فرمودند خیر است انشا الله بگو . آن بانو گفت خیلی بد است یا رسول الله باز پیامبر فرمودند خیر است انشا الله بگو چه دیدی؟

او جواب داد : خواب دیدم گویا قطعه ای از گوشت بدن شما کنده شد و افتاد در دامن من . پیامبر فرمودند این خواب خوبی است انشا الله بزودی فاطمه فرزندی به دنیا می آورد و تو او را در آغوش خود می گیری .

مدتی نگذشته بود که آن خواب تعبیر شد و امام حسین علیه السلام بدنیا آمد. وقتی آن زن فرزند را در دامان خود گذاشت ناگهان به یاد خوابش افتاد.

 

خواب یاسر خادم امام رضا در مورد قفس

یاسر خادم امام رضا ع خواب دید : قفسی که ۱۷ شیشه در آن بود افتاد و همه شیشه ها شکستند. امام رضا قفس را به دلیل میله ها به انسان و شیشه ها را به آسمان و ۱۷ روز تعبیر فرمود و فرمود : از خاندان من مردی شورش کند و ۱۷ روز حکومت کند و آنگه کشته شود.

 

تعبیر خواب از امیر مومنان

مردی به امیر المومنین گفت : خواب دیدم نیم خشت به خشت سجده می کرد و گاو از گوساله اش شیر می خورد. امام فرمود مرد نیک و دانایی خوار و اسیر نادان شود و زنی از فروش دخترش روزی می خورد.

تعبیر خواب خبر از آینده - دیدن اتفاقات آینده در خواب به چه معناست؟
تعبیر خواب خبر از آینده – دیدن اتفاقات آینده در خواب به چه معناست؟

خواب مردی درمورد خرما:

مردی به نزد محمدبن سیرین آمد

و گفت: به خواب دیدم که بر در سرای سلطان چهل خرما بیافتم.

محمدبن سیرین گفت: فردا تو را بر در سرای سلطان چهل چوب زنند. روز دیگر وی را چهل چوب زدند.

سال دیگر همین مرد به نزد محمد بن سیرین آمد

و گفت: به خواب دیدم که بر در سرای سلطان چهل خرما بیافتم.

محمدبن سیرین گفت: چهل هزار درم سیم بیابی.

مرد گفت: پارسال تعبیر این خواب را به گونه دیگر کردی، امسال به خلاف آن تاویل می کنی؟

محمدبن سیرین گفت: پارسال درختان خشک بودند و خرما بر درخت نبود و امسال درختان سبزند و خرما بر درخت است، دلیل که سیم و زر یابی. پس آن مرد یک هفته دیگر، آن چهل هزار درم سیم را یافت.

 

خواب شخصی در مورد مناره

شخصی در خواب دید که منارۀ یکی از آبادیها را چوب می زنند . خواب خود را نقل کرد . معبر فرمود : رئیس آن محل را که از او بزرگتر نباشد در حال ایستاده تازیانه بزنند . اتفاقا همانطور شد .

خواب مردی در مورد پرنده

شخصی به ابن سیرین گفت : خواب دیدم که مرغی آمد و بر درختی نشست و تمام شکوفه های آن را خورد ، سپس پرواز کرد . ابن سیرین از شنیدن آن خواب متغیر شد و گفت : این نشانه فوت علما است . اتفاقا در همان چند روز « حسن بصری » و « فرزدق » شاعر و چند نفر دیگر از فقهاء که در مدینه منوره متوطن بودند از دنیا رفتند .

 

خواب مردی در مورد قدح

شخصی به ابن سیرین گفت : در خواب دیدم قدحی مملو از آب در دست دارم ، ناگهان قدح شکست ولی آب آن نریخت . ابن سیرین پرسید : آیا زن داری ؟ گفت : بلی . باز پرسید : زن تو حامله است ؟ مرد گفت بلی ! ابن سیرین فرمود : این طور می فهمم که بچه سالم می ماند ولی مادرش تلف می شود . پس از چندی در اثر وضع حمل ، مادر مرد ولی بچه زنده ماند .

شخصی به ابن سیرین اظهار داشت : در خواب دیدم خروسی ب چشمم منقار زد . تعبیر این خواب چیست ؟ ابن سیرین فرمود : بعد از گذشت سی و چهار روز از دنیا خواهی رفت . اتفاقا پس از مدت مذکور همان شخص بدرود حیات گفت . شاگردان پرسیدند در تعبیر مزبور ، از کجای خواب استفاده کردی ؟ فرمود : چون در حساب جمل « دیک » ( خروس ) سی و چهار است ( د / ۴ – ی / ۱۰ – ک / ۲۰ ) ، هلاکت وی بر من آشکار شد .

 

خواب فاطمه بنت اسد

فاطمه بنت اسد والدۀ ماجدۀ حضرت امیرالمومنین (ع) شبی خواب دید : « شمشیری در دست دارد که یکباره آن شمشیر مبدل به بچۀ شیری شد ، و به فاصلۀ کمی شیری عظیم گردید و از دست او به کوهها و دره ها روانه شد ، و از رعبی که داشت هیچکس را یارای آن نبود که به او نزدیک شود . در همین حال حضرت رسول اکرم (ص) ظاهر شد و آن شیر قوی و رعب آور ، به سوی آن حضرت رفت و مانند آهوئی رام ، مطیع و منقاد وی گردید » پس از گذشت زمان کمی این خواب ، به ولادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام تعبیر گشت .

 

خواب شخصی در مورد بریدن هر دودست

شخصی به ابن سیرین گفت : در خواب دیده ام که مردی را هر دو دست بریدند ، ومرد دیگری را به دار آویزان کردند . ابن سیرین فرمود : حاکم شهر رامعزول می کنند و دیگری را به جای او نصب خواهند نمود . اتفاقا همینطورشد .شخصیدر خواب دید که چشم راستش از قفا برگشت و چشم چپش را بوسید .

ابنسیرین گفت : تو دارای دو پسر هستی که یکی از آنها با دیگری لواط میکند . آن شخص در صدد تحقیق برآمد و صدق گفتار معبر بر او کشف شد

 

خواب روبوسی موسی عطار با داماد وفات یافته شان:

موسی عطار دامادش حسین را که مرده بود در خواب دید و با او معانقه کرد امام صادق علیه السلام تعبیرش کرد : به طول عمر و زیارت امام حسین علیه السلام .. چون مرده در دار بقاست و چسبیدن به او نشانه بقاست و اگر کسی هادی نام یا مهدی را بخواب ببیند تعبیر شود به هدایت و اگر راشد نام را تعبیر شود به رشد و سلامت.

 

خواب گرمابه دار در مورد سخنرانی در منبر

مردی به امام ششم علیه السلام گفت : در خواب دیدم سر منبر سخنرانی می کنم. فرمود : کارت چیست ؟ گفت گرمابه دارم، فرمود نزد سلطان از تو بد گویی می کنند و ترا بدار می زنند و چنان شد که فرمود. چون آن مرد اهل علم نبود و در خواب بر جای بزرگان نشسته بود.

 

خواب زنی در مورد ستونهای خانه

زنی خواب دید ستون خانه اش شکسته ، پیغمبر ص تعبیر کرد شوهرش تندرست باز می گردد و چنان شد. بار دوم هم همین خواب را دید و آن حضرت همین تعبیر فرمود . بار سوم پیغمبر حضور نداشت و ابو بکر تعبیر کرد که شوهرش مرده است و چنان شد و پیغمبر به او فرمود می توانستی بهتر تعبیر کنی .

 

خواب شخصی در مورد بریدن هر دودست

شخصی به ابن سیرین گفت : در خواب دیده ام که مردی را هر دو دست بریدند ، و مرد دیگری را به دار آویزان کردند . ابن سیرین فرمود : حاکم شهر را معزول می کنند و دیگری را به جای او نصب خواهند نمود . اتفاقا همینطور شد .

شخصی در خواب دید که چشم راستش از قفا برگشت و چشم چپش را بوسید .

ابن سیرین گفت : تو دارای دو پسر هستی که یکی از آنها با دیگری لواط می کند . آن شخص در صدد تحقیق برآمد و صدق گفتار معبر بر او کشف شد .

تعبیر خواب خبر از آینده - دیدن اتفاقات آینده در خواب به چه معناست؟
تعبیر خواب خبر از آینده – دیدن اتفاقات آینده در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب ابو حنیفه

ابو حنیفه شبی در خواب دید که به روضۀ مقدسۀ حضرت ختمی مرتبت وارد شده و استخوان های آن حضرت را در اطراف خود جمع نموده است . از این خواب متوحش شد و صورت واقعه را برای ابن سیرین نقل کرد . ابن سیرین گفت : تعبیرش آن است که مجموع علوم شریعت را بدست آوری و مذهب تو در میان مردم رواج پیدا کند .

 

خواب روبوسی موسی عطار با داماد وفات یافته شان:

موسی عطار دامادش حسین را که مرده بود در خواب دید و با او معانقه کرد امام صادق علیه السلام تعبیرش کرد : به طول عمر و زیارت امام حسین علیه السلام .. چون مرده در دار بقاست و چسبیدن به او نشانه بقاست و اگر کسی هادی نام یا مهدی را بخواب ببیند تعبیر شود به هدایت و اگر راشد نام را تعبیر شود به رشد و سلامت.

 

خواب متوکل عباسی در موردعلی علیه السلام:

متوکل عباسی علی علیه السلام را میان آتشی افروخته خواب دید و شاد شد زیرا که دشمن آن حضرت بود. ولی معبری با آنکه او نام آن حضرت را نگفته بود .گفت : آنکه تو خواب دیدی یا پیغمبر است یا وصی ، دلیل آنکه خدای تعالی فرموده : بورک من فی النار، النمل – ۸ یعنی : مبارک است آنکه در آتش است و گرد آن.

 

خواب طیار در مورد نیزه

طیار (از اصخاب امام صادق ع ) خواب دید نیزهای دارد که سر نیزه ندارد و ۱۲ بند دارد، و امام صادق ع تعبیر کرد که او دوازده دختر آورد و فرمود اگر سر نیزه داشتند پسر بودند.

خواب رسول الله در مورد وبا

پیغمبر اکرم ص زن سیاهی را با موی سفید و زولیده به خواب دید و آنرا به وبا تعبیر کرد.

 

خواب گرمابه دار در مورد سخنرانی در منبر

مردی به امام ششم علیه السلام گفت : در خواب دیدم سر منبر سخنرانی می کنم. فرمود : کارت چیست ؟ گفت گرمابه دارم، فرمود نزد سلطان از تو بد گویی می کنند و ترا بدار می زنند و چنان شد که فرمود. چون آن مرد اهل علم نبود و در خواب بر جای بزرگان نشسته بود.

 

خواب زنی در مورد گربه

زنی به ابن سیرین گفت : در خواب دیدم که سنوری ( گربه ای ) سر خود را در شکم شوهرم نمود و چیزی از آنجا بیرون آورد و خورد . ابن سیرین فرمود : اگر راست می گوئی امشب دزدی به دکان شوهرت می رود و سیصد و شانزده درهم از آنجا می برد . اتفاقا این دزدی از غلامی که در همسایگی آنها بود سر زده شد . شاگردان پرسیدند چگونه دانستی ؟ ابن سیرین فرمود : سنور یعنی گربه ، در تعبیر دزد است و از شکم به خزانه و از خوردن به بردن تعبیر می شود و اما عدد سیصد و شانزده را از حساب جمل استخراج کردم که آن مجموع حروف سنور است .

 

خواب امام خمینی ره

زمانى که حضرت امام خمینى (قدس سره) در نجف بودند، پسر ایشان آیت الله شهید سید مصطفى (رض) در درس اخلاق که به صورت خصوصى آیت الله کشمیرى (ره) افاضه مى فرمودند شرکت مى کرد و از ایشان براى حضرت امام خیلى تعریف مى کند.

حضرت امام مى فرمایند: چیزهایى که مى گویى صحیح است ولى من دلیل مى خواهم ، برو به ایشان بگو: من در فلان تاریخ چه خوابى دیده ام ؟ آقا سید مصطفى هم جریان را به آقاى کشمیرى (ره) گزارش مى دهد.

ایشان هم مى فرمایند: به پدرت بگو که در خواب دیدى که از دنیا رفته اى و در حالى که جسدت در قبر قرار گرفت زیر سرت سنگى اذیت مى کرد و على (علیه السلام) مى آیند و آن سنگ که شما را ناراحت کرده بود را بر مى دارد.

وقتى مرحوم آقا مصطفى صحبت هاى آقاى کشمیرى را به عرض امام مى رساند حضرت امام مى فرمایند: کاملا صحیح است . برو و از ایشان تعبیر خواب را هم بپرس .

براى مرتبه دوم آیت الله شهید خدمت آیت الله کشمیرى مى رسد و تعبیر خواب را مى خواهد، آیت الله کشمیرى مى فرمایند: به پدرت بگو نجف به منزله قم است براى شما، و آن سنگ موانعى است که در کار شما بوجود آمده است که انشاء الله با عنایت امیر المومنین (علیه السلام) این موانع حل مى شود و شما بر مى گردید به ایران و به هدفتان هم مى رسید و در ایران هم از دنیا مى روید.

 

هم اکنون بخوانید

تعبیر خواب آدامس  ، تعبیر خواب آشیانه ، تعبیر خواب آتش نشانی

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام
  من خواب دیدم همراه دختر عموم ک فوت شده سعی دارم برم ب آینده تا بتونم از آینده با خبر بشم
  و توی خواب دیدم ک چند نفری با ی روشی ب آینده سفر کردن ولی من هر چقدر ک با دختر عموم سعی میکردم نمیتونستم ب آینده برم و از اون اطلاع پیدا کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا