در این بخش از تعبیر خواب نماگرد تعابیری در رابطه با تعبیر خواب قسط برای شما عزیزان از دیدگاه معبران مختلف گردآوری کرده ایم. اگر برای مطالعه تعابیر گفته شده تمایل دارید با مجموعه تعیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب قسط - معنی دیدن قسط در خواب چیست؟

تعبیر خواب قسط – معنی دیدن قسط در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب قسط

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که قسط در زیر خود می سوخت، دلیل که مردم او را ثنا گویند و نامش در جهان منتشر گردد به نیکی. اگر بیند که دود آن گنده و ناخوش بود، تاویل به خلاف این بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند قسط می خورد، دلیل است غمگین گردد.

 

مطالب مرتبط با موضوع اصلی: تعبیر خواب دارچین ، تعبیر خواب ادویه ، تعبیر خواب نمک

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب قسط – معنی دیدن قسط در خواب چیست؟
2 رای، میانگین: (4.5) (90%)

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

رفتن به نوار ابزار