سرگرمی - نماگرد | پورتال خبر, سرگرمی,بیوگرافی,پزشکی,آشپزی,زناشویی,مذهبی

سرگرمی

تعبیر خواب ریاست – رئیس بودن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ریاست و رئیس شدن [caption id="attachment_55123" align="aligncenter" width="377"] تعبیر خواب ریاست - رئیس بودن در خواب چه معنایی دارد؟[/caption] تعبیر خواب ریاست و رئیس شدن چیست؟ رئیس شدن در خواب بیانگر جنبه ی ریاست وار یا اختیار دار شخصیت شماست. ...

تعبیر خواب رقص – رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب رقص و معنی رقصیدن در خواب چیست؟ [caption id="attachment_55100" align="aligncenter" width="364"] تعبیر خواب رقص - رقصیدن در خواب چه تعبیری دارد؟[/caption] تعبیر خواب رقص و رقصیدن چیست؟ رقصیدن در خواب بیانگر این است که از هر محدودیتی رها هستید. زندگی ...

تعبیر خواب راه آهن + تعبیر خواب ریل راه آهن

تعبیر خواب راه آهن و معنی دیدن ریل راه آهن [caption id="attachment_54993" align="aligncenter" width="403"] تعبیر خواب راه آهن + تعبیر خواب ریل راه آهن[/caption] تعبیر خواب راه آهن چیست؟ دیدن راه آهن در خواب بیانگر این است که شما یک مسیری را ...

تعبیر خواب روده – دیدن روده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب روده چیست؟ [caption id="attachment_54941" align="aligncenter" width="434"] تعبیر خواب روده - دیدن روده در خواب چه تعبیری دارد؟[/caption] تعبیر خواب روده چیست؟ دیدن رود در خواب بیانگر دلسوزی است تصویر، مشابه پیچ و خم زندگی است. خواب ممکن است استعاره ای ...

تعبیر خواب رطوبت – دیدن رطوبت دیوار در خواب چه تعبیری دارد؟

انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب رطوبت [caption id="attachment_54838" align="aligncenter" width="386"] تعبیر خواب رطوبت - دیدن رطوبت دیوار در خواب چه تعبیری دارد؟[/caption] در این بخش از تعبیر خواب نماگرد مطالبی کوتاه و مفید در رابطه با تعبیر خواب رطوبت دیوار و رطوبت ...

تعبیر خواب رصدخانه – مفهوم دیدن رصدخانه در خواب چیست؟

دیدن رصد خانه در خواب چه معنایی دارد؟ [caption id="attachment_54752" align="aligncenter" width="397"] تعبیر خواب رصدخانه - مفهوم دیدن رصدخانه در خواب چیست؟[/caption] تعبیر خواب رصد خانه چیست؟ رصد خانه جایی است که برای مشاهده و بررسی و اندازه‌گیری پدیده‌های آسمانی ساخته شده‌است. در ...

تعبیر خواب رتیل + تعبیر خواب نیش زدن و کشتن رتیل

معنی کشتن ریتل در خواب چیست؟ [caption id="attachment_54679" align="aligncenter" width="381"] تعبیر خواب رتیل + تعبیر خواب نیش زدن و کشتن رتیل[/caption] در این بخش از سایت نماگرد قصد داریم شما همراهان همیشگی سایت را با تعبیر خواب رتیل آشنا کنیم. و مطالبی ...

تعبیر خواب رگ + تعبیر خواب رگ زدن

تعبیر خواب رگ و معنی رگ زدن [caption id="attachment_54944" align="aligncenter" width="339"] تعبیر خواب رگ + تعبیر خواب رگ زدن[/caption] تعبیر خواب رگ چیست؟ دیدن رگ در خواب سمبلی از این است که چقدر خوب از پس خودتان بر می آیید و بیانگر ...

تعبیر خواب رژیم – رژیم گرفتن در خواب چه معنایی دارد؟

معنی رژیم گرفتن در خواب چیست؟ [caption id="attachment_54821" align="aligncenter" width="420"] تعبیر خواب رژیم - رژیم گرفتن در خواب چه معنایی دارد؟[/caption] تعبیر خواب رژیم گرفتن چیست؟ رژیم گرفتن در خواب بیانگر این است که خودتان را تنبیه می کنید. شما حس کمی ...

تعبیر خواب رانندگی – دیدن راننده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب راننده و رانندگی کردن [caption id="attachment_54735" align="aligncenter" width="389"] تعبیر خواب رانندگی - دیدن راننده در خواب چه تعبیری دارد؟[/caption] تعبیر خواب راننده و رانندگی چیست؟ خواب‌هایی که در مورد رانندگی دیده می‌شوند ممکن است بیانگر کنترل شما در زندگی بیداریتان ...

تعبیر خواب کامپیوتر – بازی با کامپیوتر در خواب چه تعبیری دارد؟

انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب کامپیوتر چیست؟ [caption id="attachment_54683" align="aligncenter" width="426"] تعبیر خواب کامپیوتر - بازی با کامپیوتر در خواب چه تعبیری دارد؟[/caption] تعبیر خواب کامپیوتر چیست؟ دیدن کامپیوتر در خواب نمادی از تکنولوژی ، اطلاعات و زندگی مدرن است. فرصت های ...

تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی

تعبیر خواب انواع رنگ ها از نظر معبران [caption id="attachment_54958" align="aligncenter" width="368"] تعبیر خواب رنگ ها + تعبیر خواب رنگ آبی ، زرد ، صورتی ...[/caption] تعبیر خواب رنگ ها چیست؟ رنگ ها در خواب بیانگر انرژی، احساسات و حالات روحی است ...

تعبیر خواب شستن لباس + تعبیر خواب رخشویی و گازری

شستشوی لباس در خواب چه تعبیری دارد؟ [caption id="attachment_54918" align="aligncenter" width="410"] تعبیر خواب شستن لباس + تعبیر خواب رخشویی و گازری[/caption] در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با انواع تعابیر مختلف شستن لباس (رخشویی) آشنا سازیم. ...

تعبیر خواب رسوایی – رسوا شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

معنی رسوایی در خواب چیست؟ [caption id="attachment_54729" align="aligncenter" width="409"] تعبیر خواب رسوایی - رسوا شدن در خواب چه تعبیری دارد؟[/caption] تعبیر خواب رسوایی چیست؟ رسوایی در خواب بیانگر این است که بسیار نگران چیزی هستید که دیگران در مورد شما می گویند ...