تست هوش تصویری شمارش مثلث ها(۰۱) + جواب

تست هوش تصویری شمارش مثلث ها(۰۱) + جواب

تست هوش تصویری شمارش مثلث ها: شکل زیر را با دقت نگاه کنید، آیا می توانید در کمترین زمان تعداد مثلث ها را حدس بزنید؟؟؟؟   چند مثلث در شکل زیر وجود دارد؟     جواب تست هوش تصویری شمارش مثلث ها در انتهای همین …

ادامه مطلب

تست هوش جدید وزن سکه + با جواب

تست هوش جدید وزن سکه + با جواب

  مغز انسان ها همانند دیگر عضلات بدن نیازمند ورزش می باشد، چرا که با ورزش دادن آن از بسیاری مشکلات مربوط به مغز همچون زوال عقل و مهم ترین آن که آلزایمر می باشد، جلوگیری خواهد شد و مغز را در جهت صحیح می …

ادامه مطلب

معمای تفکربرانگیز تعداد جوراب + با جواب

معمای تفکربرانگیز تعداد جوراب + با جواب

  مغز انسان ها همانند دیگر عضلات بدن نیازمند ورزش می باشد، چرا که با ورزش دادن آن از بسیاری مشکلات مربوط به مغز همچون زوال عقل و مهم ترین آن که آلزایمر می باشد، جلوگیری خواهد شد و مغز را در جهت صحیح می …

ادامه مطلب

معمای جالب و جدید دو آرایشگر + جواب

معمای جالب و جدید دو آرایشگر + جواب

  مغز انسان ها همانند دیگر عضلات بدن نیازمند ورزش می باشد، چرا که با ورزش دادن آن از بسیاری مشکلات مربوط به مغز همچون زوال عقل و مهم ترین آن که آلزایمر می باشد، جلوگیری خواهد شد و مغز را در جهت صحیح می …

ادامه مطلب

معمای سخت شیر و خط سکه + جواب

معمای سخت شیر و خط سکه + جواب

    مغز انسان ها همانند دیگر عضلات بدن نیازمند ورزش می باشد، چرا که با ورزش دادن آن از بسیاری مشکلات مربوط به مغز همچون زوال عقل و مهم ترین آن که آلزایمر می باشد، جلوگیری خواهد شد و مغز را در جهت صحیح …

ادامه مطلب

معمای جالب آمارگیری سن + با جواب

معمای جالب آمارگیری سن + با جواب

  مغز انسان ها همانند دیگر عضلات بدن نیازمند ورزش می باشد، چرا که با ورزش دادن آن از بسیاری مشکلات مربوط به مغز همچون زوال عقل و مهم ترین آن که آلزایمر می باشد، جلوگیری خواهد شد و مغز را در جهت صحیح می …

ادامه مطلب

معمای جالب و جدید ۳ شمش طلا + جواب

معمای جالب و جدید ۳ شمش طلا + جواب

معمای جالب و جدید 3 شمش طلا : با توجه به اطلاعات معما آیا میتوانید بگویید بازرس چطور باید شمش ها را وزن کند تا بتواند شمش های هر سه وزن شود و همچنین دزد را پیدا کند؟؟؟     در یک شرکت طلا سازی سه …

ادامه مطلب

معمای ریاضی خفن ساختن اعداد با اعمال ریاضی + جواب

معمای ریاضی خفن ساختن اعداد با اعمال ریاضی + جواب

معمای ریاضی خفن ساختن اعداد با اعمال ریاضی: آیا می توانید با توجه به شرایط زیر اعدادی که در زیر خواسته شده را بسازید؟؟؟؟     آآیا می توانید با توجه به شرایط زیر اعدادی که در زیر خواسته شده را بسازید؟؟؟؟ (می توانید از …

ادامه مطلب

معمای پیچیده رابطه سن و پلاک منزل + جواب

معمای پیچیده رابطه سن و پلاک منزل + جواب

معمای پیچیده رابطه سن و پلاک منزل : با توجه به اطلاعات معمای پیچیده ی زیر آیا میتوانید بگویید سن فرزندان آقای خطیری نژاد چند است ؟؟؟     روزی آقای خطیری نژاد یکی از دوستان قدیمی اش که چندین سال از او بی خبر …

ادامه مطلب