تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب اکوی صدا + تعبیر شنیدن صدا از اکو

تعبیر خواب اکوی صدا + تعبیر شنیدن صدا از اکو

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب اکوی صدا آشنا سازیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. اگر تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب اکوی صدا + تعبیر شنیدن صدا از اکو   تعبیر خواب اکوی صدا لیلا برایت می گوید: اگر در خواب صداى خود را از یک اکو شنیدید، بیانگر شرکت در یک مهمانى دوستانه است. اگر در خواب خود را در جنگلى دیدید و احساس کردید که صدایتان پخش مى‏شود، ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کارشناس – تعبیر دیدن کارشناس در خواب

تعبیر خواب کارشناس – تعبیر دیدن کارشناس در خواب

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب کارشناس آشنا سازیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم اگر برای مطالعه تعبیر خواب کارشناس تمایل دارید با ما همچنان همراه باشید.   تعبیر خواب کارشناس – تعبیر دیدن کارشناس در خواب تعبیر خواب کارشناس در سر زمین رویاها آمده: خواب یک کارشناس : یک دوست جدید پیدا خواهید کرد . با یک کارشناس صحبت می کنید : دیگران پشت سر شما حرفهای ا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب لطیفه – لطیفه تعریف کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب لطیفه – لطیفه تعریف کردن در خواب چه معنایی دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب لطیفه و جوک گفتن آشنا سازیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم اگر برای مطالعه تعبیر خواب جوک تعریف کردن تمایل دارید با ما همچنان همراه باشید.   تعبیر خواب لطیفه – لطیفه تعریف کردن در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب لطیفه در سر زمین رویاها آمده: یک لطیفه می شنوید : ناکامی شما لطیفه می گوئید : وقایع مهم و خوشایند درشرف وقوع می باشند یک...

ادامه مطلب

تعبیر خواب شاهد – شهادت دادن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شاهد – شهادت دادن در خواب چه تعبیری دارد؟

در این مطلب از سایت نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب شاهد و شهادت دادن برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. اگر تمایل دارید با ما همراه باشید. تعبیر خواب شاهد – شهادت دادن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب شاهد در سر زمین رویاها آمده: شما شهادت می دهید : خطر ناکامی شما را تهدید می کند . به شما شهادت می دهند : برمخالفان پیروز می شوید . برای یک دوست شهادت می دهید : پول نزدیک میشود . شما قسم می خورید و شهادت می دهید ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب گل کوکب – معنی دیدن گل کوکب در خواب چیست؟

تعبیر خواب گل کوکب – معنی دیدن گل کوکب در خواب چیست؟

در این مطلب از سایت نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب گل کوکب برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. گل کوکب تعابیر مختلفی دارد برای مطالعه تعابیر مختلف آن با ما همچنان همراه باشید.   تعبیر خواب گل کوکب – معنی دیدن گل کوکب در خواب چیست؟   تعبیر خواب گل کوکب منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کوکب گل غم و ناکامی است چون گل پائیزی است. زنبق نیز همین تعبیر را دارد که در حرف (ز) نوشته.همین طور اختر . چنانچه در خواب ببینید...

ادامه مطلب

تعبیر خواب قلع – دیدن فلز قلع در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب قلع – دیدن فلز قلع در خواب چه معنایی دارد؟

در این قسمت از سایت نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب قلع آشنا سازیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای تعابیر بیشتر تمایل دارید. با ما همراه باشید. تعبیر خواب قلع – دیدن فلز قلع در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب قلع ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قلع‌های فراوانی در دست داری، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و اموال مادی به دست می‌آوری. ابن سیرین نیز می‌گوید: تعب...

ادامه مطلب

تعبیر خواب گرامافون – معنی دیدن گرامافون در خواب چیست؟

تعبیر خواب گرامافون – معنی دیدن گرامافون در خواب چیست؟

در این قسمت از سایت نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب گرامافون آشنا سازیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای تعابیر بیشتر تمایل دارید. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب گرامافون – معنی دیدن گرامافون در خواب چیست؟   تعبیر خواب گرامافون منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گرامافون یا گرام انسان پرگو و وراج و مزاحمی است که در زند گی شما وجود دارد یا پیدا می شود. او در خانه و نزدیک شما زندگی می...

ادامه مطلب

تعبیر خواب لقوه – معنی بیماری لقوه در خواب چیست؟

تعبیر خواب لقوه – معنی بیماری لقوه در خواب چیست؟

در این قسمت از سایت نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب بیماری لقوه آشنا سازیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای تعابیر بیشتر تمایل دارید. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب لقوه – معنی بیماری لقوه در خواب چیست؟   تعبیر خواب لقوه امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن لقوه در خواب، دلیل بر مردی منافق بود. اگر بیند که به علتِ لقوه گرفتار شد، دلیل بر اشکار شدن دین او است. محمد ...

ادامه مطلب