تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تهمت زدن ، تعبیر خواب افترا ، اتهام

تعبیر خواب تهمت زدن ، تعبیر خواب افترا ، اتهام

تعبیر خواب تهمت زدن چیست؟ تهمت، گمان بد بردن به کسى، کسى را به بدى متهم کردن، بهتان را گویند. تهمت از گناهان کبیره و در قرآن مجید به شدت از آن نهی، و عذاب شدیدی برای آن ذکر گردیده است. معبران غربی می گویند: تهمت در خواب احراز پاکی و برائت و سرافرازی و شرف است و بسیار نیکو است در حالی که در بیداری تهمت بدنامی می‌آورد و دل متهم بی گناه را می‌سوزاند.   تعبیر خواب تهمت زدن ، تعبیر خواب افترا ، اتهام   تعبیر خواب تهمت و افترا منوچهر م...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تهدید – تهدید کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب تهدید – تهدید کردن در خواب چه معنایی دارد؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با معنی و مفهوم تهدید کردن در خواب آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. برای مشاهده جزئیات بیشتر تعبیر خواب تهدید کردن با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب تهدید – تهدید کردن در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب تهدید  خالد بن علی بن محد العنبری گوید: اگر کسی در خواب ببیند که او را میترسانند و به شک...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تسکین دادن – معنی و مفهوم تسکین دادن در خواب چیست؟

تعبیر خواب تسکین دادن – معنی و مفهوم تسکین دادن در خواب چیست؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با معنی و مفهوم تسکین دادن در خواب آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. برای مشاهده جزئیات بیشتر تعبیر خواب تسکین دادن با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب تسکین دادن – معنی و مفهوم تسکین دادن در خواب چیست؟   تعبیر خواب تسکین دادن هانس کورت می گوید: اگر در خواب فرد رنج کشیده‏اى را تسکین دهید، بیان...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تعهد – تعهد دادن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تعهد – تعهد دادن در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با معنی و مفهوم تعهد دادن در خواب آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. برای مشاهده جزئیات بیشتر تعبیر خواب تعهد دادن با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب تعهد – تعهد دادن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب تعهد آنلی بیتون می گوید: اگر درخواب نسبت به کارى تعهد داده باشید، به معناى آن است که ع...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تنبیه کردن – تنبیه شدن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب تنبیه کردن – تنبیه شدن در خواب چه معنایی دارد؟

در این پست از نما گرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب تنبیه کردن آشنا سازیم. تنبیه کردن در خواب بیانگر این است براى مدتى بد خلق و عصبى شده‏ اید. برای مطالعه مطالب بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب تنبیه کردن – تنبیه شدن در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب تنبیه کردن آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب کسى را تنبیه کنید، نشانه‏ى آن است که براى مدتى بد خلق و عصبى شده‏اید.   برای مطالعه تعبیر خواب اخلاق و ت...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تعارف کردن – تعارف کردن میوه ، غذا ، آجیل

تعبیر خواب تعارف کردن – تعارف کردن میوه ، غذا ، آجیل

تعبیر و تفسیر خواب تعارف کردن بسته به این که چه چیزی به شما تعارف شده است یا شما به دیگران تعارف می‌کنید متفاوت است. در این قسمت انواع تعابیر مختلف خواب تعارف کردن را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعابیر گفته شده تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب تعارف کردن – تعارف کردن میوه ، غذا ، آجیل   تعبیر خواب تعارف کردن چای و قلیان منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: اگر کسی استکان چا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تیز کردن – تیز کردن چاقو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تیز کردن – تیز کردن چاقو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تیز کردن چیست؟ تیز کردن یک شی در خواب بیانگر این است که نیاز دارید طرز فکر منعطفی داشته باشید. برخی اوقات نیاز دارد که تقاضاهای دیگران را بپذیرید. تصویر کلی را به جای اینکه فقط به خودتان فکر کنید در نظر گیرید. ادامه مطالب را در نماگرد مطالعه و مشاهده کنید.   تعبیر خواب تیز کردن – تیز کردن چاقو در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب تیز کردن لیلا برایت می گوید: اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعن...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تکبیر گفتن – معنی تکبیر گفتن در خواب چیست؟

تعبیر خواب تکبیر گفتن – معنی تکبیر گفتن در خواب چیست؟

تکبیر به معنای یاد کردن (خدا) به بزرگی است و اغلب به صورت الله اکبر بیان می‌شود و شعاری اسلامی است. معبران غربی می گویند: تکبیر گفتن در خواب بیامگ خیر و برکت و گشایش در کار ها می باشد. برای مطالعه بقیه تعابیر با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تعبیر خواب تکبیر گفتن – معنی تکبیر گفتن در خواب چیست؟   تعبیر خواب تکبیر گفتن محمدبن سیرین می گوید: اگر کسی درخواب دید تکبیر می‌کرد، دلیل که ازشر دشمنان ایمن شود و در خیرات بر وی گشاده ش...

ادامه مطلب