در این پست از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب صحبت کردن با مرده آشنا سازیم. و مطالبی در این باره از منابع معتبر اسلامی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. معبرین غربی می گویند: اگر با مرده ای در خواب صحبت کنید، نشانه ‌آن است که اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماست، جان سالم به در خواهید برد. در ادامه همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب صحبت کردن با مرده + تعبیر خواب زنگ زدن مرده

تعبیر خواب صحبت کردن با مرده + تعبیر خواب زنگ زدن مرده

 

تعبیر خواب صحبت کردن با مرده

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.

محمد بن سیرین می گوید:

1: اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.

2: اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بود او گوید که من زنده‌ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو بود و حق از وی خشنود بود.

3: اگر دید مرده از خانواده او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده باشد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

4: دیدن صحبت با مردگان نیکو باشد

5: دیدن سلام کردن به مرده شادی بود.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب ارواح ، دیدن روح در خانه ،قبرستان یا خانه چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب زنگ زدن مرده 

معبران می گویند:

6: زنگ زدن و صحبت با مرده اگر صبح زود و بعد از اذان صبح اتفاق بیفتد بیانگر شنیدن خبرهای بسیار شادی بخش و شورانگیز است که باعث تغییرات گسترده و مثبت در روحیه شخص می شود

7: اگر فردی که زنگ زده است مادر باشد بیانگر حمایت شدن از سایرین دعای خیر والدین و جفت و جور شدن کارهاست

8: اگر پدرت تماس گرفته بود به نشانه ی گذاشتن قرار ملاقات با افرادی هستند که باری شما عزیز و دوست داشتنی اند و قطعا با دیدن آن ها خوشحال خواهید شد.

9: اگر خواهرت باشد نشانه ی آن است که در آینده ی نزدیک با کسی که او را دوست دارید وصلت خواهید کرد و رابطه ی عاطفی تان پایان غم انگیزی نخواهد داشت

10: اگر برادرت بود به مال و رفاه در مدت زمان کوتاهی دست پیدا خواهی کرد

 

تعبیر خواب صحبت کردن با مرده + تعبیر خواب زنگ زدن مرده

تعبیر خواب صحبت کردن با مرده + تعبیر خواب زنگ زدن مرده

 

تعبیر خواب تلفنی صحبت کردن با مرده

اسماعیل کوفی می گویند:

11: اگر مرد مجردی خواب ببیند مرده ای به او زنگ میزند و با هم صحبت می کنند نشانه ی آن است که در کارهایش تغییر و تحول بزرگی صورت میگیرد اوضاع اقتصادی اش به یکباره خوب و خوب تر می شود و از جانب افرادی حمایت خواهد شد.

12: اگر زن بارداری خواب ببیند مرده ای به او زنگ میزند و با صحبت می کنند به این نشانه است که فرزندی را که به دنیا خواهد اورد دختر شیرین و دوست داشتنی است.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب احتضار ، تعبیر دیدن جان دادن در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب صحبت کردن با روح

آنلی بیتون می گوید:

13: اگر با روحی در خواب صحبت کنید، نشانه ‌آن است که اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماست، جان سالم به در خواهید برد.

14: اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می‌کند، علامت آن است که به دست دشمنان می افتید.

 

تعبیر خواب دیدن مرده از امام جعفر صادق:

دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است.
15: اول: مال.
16: دوم: ظاهرشدن مشکل.
17: سوم: فساد دین.
18: اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است.
19: اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.
20: اگر در خواب ببیند با مرده جماع کرد و نطفه از او بیرون نیامد، منفعت می یابد.
21: اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع کرد، حاجتش برآورده مى شود.
22: اگر در خواب ببیند با مادر یا خواهر خود که مرده اند جماع کرد، از اموال مرده جیزى به او مى رسد.
23: اگر در خواب ببیند که مرده اى را با شهوت بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد.

تعبیر خواب حرف زدن با مرده از سراسر وب

24: صحبت کردن با پدر بزرگ و مادربزرگی مرده در خواب نشانه این است که به زودی اخبار بد و ناراحت کننده ای را خواهید شنید. در برخی موارد این خواب، خطری است که شما را تهدید می کند. همچنین ممکن است به این معنی باشد که مشکل جسمی دارید و باید هر چه زودتر آن را درمان کنید. اگر هنوز آن ها را از دست نداده اید تعبیرش این است که آن ها از شما ناراضی هستند و در واقع بهتر است بیشتر به آن ها سر بزنید.

25: اگر کسی در خواب ببیند که شخص مرده ای او را به صرف غذا دعوت کرد و خواست همزمان با او صحبت کند تعبیرش این است که ممکن است سلامت روحی و جسمی او در معرض خطر باشد. توصیه می شود که حتما بعد از دیدن این خواب چک آپ انجام دهد.

26: اگر در عالم رویا دیدید که مرده شما را نصیحت کرد و یا شما را وادار کرد که کاری را انجام دهید تعبیرش این است که زندگی سختی دارید و در واقع دیدن این خواب نیز مشکل شما را دوبرابر می کند.احتمالا بعد از دیدن این خواب بیمار می شوید و یا اتفاق بسیار بدی در زندگی تان خواهد افتاد.

27: اگر خواب ببینید که مرده ای از شما خواست با او به جایی بروید و شما از این کار امتناع کردید تعبیرش این است که خوشبختانه برخی خطرات و آسیب های اجتماعی را پشت سر خواهید گذاشت و قادر هستید از بروز آن اتفاق جلوگیری کنید. این خواب هشداری است که از شما می خواهد بیشتر مراقب خود و تصمیم گیری های خود در زندگی باشید.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

کامنت های تایید شده : ۱۵ عدد

 • چندباری هست که یه عزیز فوت شدرو خواب میبینم
  ولی تو خوابم ایشون دوتا هستن یعنی انگار دوقولو باشن دوتا هستن ولی باهم تفاوت دارن چون ایشون بر اثر سرطان فوت کردن تو خوابم یکی سالم هست و یکی با چهره ی روزهای بیماری این یعنی چی؟
  دفعه ی اولی که ایشون رو به این صورت که دوتا هستن خواب دیدم اصلا بامن صحبت نکردن و فقط من بودم که به ایشون میگفتم چرا نمیری به خواب برادرت و مدام بهش میگفتم که برادرت ناراحته برو به خوابش ولی ایشون اصلا به من اعتنایی نمیکردن انگار که دلخور بودن ولی لبخند داشتن یا بهتره بگم چون بامن صحبت نکردن من احساس میکردن دلخوره
  ولی دفعه ی بعدی که ایشونو مثل قبل که دوتا بودن خواب دیدن بسیار خوش رو بودن و تو خواب من درحال فیلمبرداری ازشون بودم و درحالی که کنار برادرای دیگه ایستاده بودن میخواستم ازشون عکس بگیرم و ایشون با مهربانی و لبخند به من گفتن که من خوش عکس نیستم
  البته ناگفته نمونه توی خواب در حین عکسبرداری و فیلمبرداری از ایشون به این فکر میکردم که عکسای بیشتری بگیرم که فوت کردن یادگاری بمونه

  • زهرای عزیز
   متوفی انتظار (وصیت) از شما یا خانواده شما داشته که برآورده نشده بوده و از این بابت ناراحت بوده (اگر واقعا از شما ناراحت بوده) ولی اکنون از شما رضایت دارد. منتظر خبرهای خوب یا تغییرات خوبی در زندگی خود باشید.

 • سلام در خواب دیدم مادربزرگم که خیلی وقت پیش فوت کرده منو به جایی دعوت میکنه و دست منو گرفته ولی من باهاش نرفتم و بیدار شدم

 • سلام.دیشب خواب دیدم یجای نامعلوم بودم با همسروخانوادم.نشسته بودم یهو بدنم به چیزی اصابت کرد برگشتم دیدم قبریه که انگار تازه مرده خاک کرده بودن ولی سنگ قبرداشت و روقبرش پراز گل بود وخیس بود.بلندشدم یه نگاهی انداختم یهومرده اون قبر که خانمی جوان و غریبه بود اومد روی قبر درهمون حالت درازکشیده و بامن شروع به صحبت کرد و من به بقیه گفتم شماهم میبینید و میشنوید ولی جزمن هیچکس نمیدید و نمیشنید.مرده باخواهش ازم خواست که براش فاتحه ای بخونم خیلی بهش نیاز داره من بامهربونی قبول کردم و نشستم کنارش و دستشو گرفتم وشروع به خوندن فاتحه کردم.یهو اشکای خودم سرازیرشدن و با التماس ازش میخواستم که به خدا بگو خیلی دوسش دارم بگو دلم واسش خیلی تنگ میشه و مرده دوباره رفت زیرخاک و غیب شد.لطفاتعبیرشومیگین سپاس

 • سلام
  پدرم چند ماهی است که فوت کرده
  خواب دیدم که با اون تماس تلفنی داشتم و گله کردم که چرا نمیاد و ابنکه قهره کرده است یا نه و او گفت که نمیتونه بیاد
  و تاکید کرد که به عمویم بگویم که یکسری سند را درست کند

 • سلام، مادر من دیشب خواب نامزد من( که یک سالی هست بدلیل یه اختلاف با هم مشکل داریم و رابطه کات شده) و مادر و پدر ایشون (که پدر فوت شده هستند)رو دیدند، که پدر ایشون در حیاط یک خانه با جماعتی از مردان که همه لباس سفید به تن داشتند در حال خواندن نماز بودند، و مادر من در خانه با مادر ایشون در حال کل کل و شوخی بودند، مادر ایشون چندین بار به حیاط رفتند و از شوهرشون سوالی می پرسیدند و برمیگشتند، مادر من به مادر ایشون گفت تو مثل بچه هایی همش شیطونی میکنی میری و میای و پدر ایشون از حیاط آمدند و رو به خانمشان به مادر من اشاره کردند و گفتند حرف ایشون درسته، تعبیر این خواب چیه؟

 • سلام من خواستگاری دارم درخواب دیدم که دریک مراسمی نشسته ایم و در خواب دیدم خواستگارم به همراه پدرش نزد من مدن و من به نشان احترام برخواستم و خواستگارم به پدرشون که فوت کرده اند گفتند درجالی که سرش پایین انداخته بود و دستانش را روی هم این که پدر این همین دختریه که میخوام باهاش ازدواج کنم و پدرش هم بهم لبخند زدو گفت خوش امدی دختم و بعد نشستم و سپس رفتم مادر ایشون رو که در قید حیاط هستند بوسیدم

 • و یک بار مادرم درخواب مادر خواستگارم را دیدند که میگوید من پدر علی رایک سال اینجا فرستادم که از شما خواستگاری کنه دخترت برای علی در ان زمان پدر خودش و به همراه پدر خواستگارم میبینه که از بالای رود خانه باهم قدم زنان میروند و پدر بزرگم به پدر ایشون میگه که شما بیاین جلو من خودم همه چیزو درست میکنم پدر بزرگم و پدر خواستگارم هر دو در قید حیاط نیستند تعبیر خوابم و خواستم بدونم

 • سلام
  امروز ساعت ۹ صبح خواب دیدم پدرم که ۱سال و ۷ماهه مرحوم شده و مادرم ک الان زنده است هم توی خواب مرحوم شده.رفتم سرخاکشون خیلی زجه زدم خیلی گریه کردم. ظاهر شدن و باهام حرف میزدن مادرم ک الان زندس و توخواب مرحوم بود بهم گفت اونجا فقط بهمون جو میدن.منم گفتم مامان جو که خوبه گفت نه خشکه نمیشه خوردش.بعد بابام اومد با دیدن بابام خیلی خوشحال شدم و شروع کردم پاهاشو بوسیدن.انگار یکی از پاهاش یکم زخم بود.خیلی باهم حرف میزدیم و صحبت میکردیم.مثلا مامانم میگفت مواظب پسرت باش انگار پسرم میخواست یه کاری انجام بده و مامانم گفت عاقبت کارش خوبه پستیبانش باش.
  اما بابام انگار فقط لبخند میزد یادم نمیاد دقیق چی گفت بهم بابام.ولی صحبتهای زیادی داشتیم
  دوست دارم بدونم تعبیر اینک مادرم ک گفت جو بهمون میدن چیه.
  و اینکه مادرم زندس و توخواب مرحوم بود چی هست؟
  پای یکم زخم پدرم؟
  در کل انگار همش مشغول صحبت بودیم باهم.
  بعد ک صحبتامون تموم شد ناپدید شدن.

  خیلی دوست دارم بدونم تعبیرش کلیش چیه ؟
  ممنونم

 • خواب دیدم برادر مرحومم به طرفم سنگی پرتاپ کرد من که از میدونستم میخواد به طرفم سنگ پرتاب کنه نشستم تا سنگ بم نزنه وقتی پرتابش کرد افتاد تو دستم و دستم را نگاه کردم مشتی ماسه بود

 • با سلام وعرض ادب.خواب دیدم به خونه ای مادربزرگم ( که تو واقعیت مرده) دارم میرم وقتی اونجا میرسم میبینم همه به احترام من از جاشون بلند میشند حتی خود مادربزرگم از جاش بلند شد یه جورایی تا منو دید گل از گلش شگفت به طوری که گفت چه عجب اومدی و منم رفتم که باهاش روبوسی کنم هم اون صورت منو بوسید هر دوطرفشو هم من علاوه بر صورتش سرشو بوسیدم وبعدش باهم حرف زدیم وگفت سرم کمی گیج میره وبعدش نشست ..ممنون میشم تعبیر بفرماید

 • سلام خسته نباشید.پسر عموی من خواب پدر من را که فوت شدن را دیدن.گفتن که تو خواب پدر من داشت با یک پیرزن سن بالا حرف میزد که‌ نمیدونن کی بودن.پدر من رو به پیرزن گفت : دعا کردن واسه خونم و بچه هام،نمیتونم به کسی بگم کسی بفهمه وگرنه شدید تر میشه،پیش کسی خاکش کردن که نجسه،بعد یک پسر بچه کوچیک انگار سرش و بدنش بزرگه ولی بچس اومد به پدرم گفت که من دارم میشنوم،پدرم خیلی ناراحت شد شروع کرد داد زدن صورتش شروع کرد پیر شدن رفت.
  پسر عموم گفتن تو خواب با دوچرخه داشتم بر میگشتم خونمون‌ که پدرم را سر کوچه دیدن و گفت من از‌عمد رفتم اون‌پیر زنه نفهمه.
  ممنون میشم‌این خواب را تعبیر کنید‌باتشکر

 • سلام

 • سلام ببخشید مزاحم میشم مادرم خواب پدرشو دیده که چند سالیه فوت کرده مادرم درخواب میبینه من از زیارت کربلا امدم و پدر خودش و مادر پدرم که هر دو فوت کردن امدن به پیش وازمن پدر خودم میخواد گو سفند جلو پام سر ببره پور مادرم نمیزاره میگه گوسفندو ببربفروش پولشو بهش بده وماور پدرم در خواب به من پول ده هزاری و ۵ هزاری میده و بعد پدر مادرم به مادرم میگه چرا برای سجاد گریه میکنی سجاد ادم خوبیه نه تا الان به کسی نفرین کرده نه هسودی خدا انقدر مال منال بهش میده چون دل سجاد پاکه این خوابو مادرم دیده وچندین بار به شکل های مختلف به خواب مادرم امده به من پول داده یا گفته به سجاد کمک کنید یا سجاد وضعش خوب میشه ببخشیدطولانی شد اگه لطف کنید تعبیر دقیق بهم بدید ممنون میشم خیر بینید انشاالله

 • خواب دیدم داییم ک فوت شده بهم گفته پدرم ک اون هم فوت شده واسم جا اماده کرده و سه ماه وقت دارم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.