تست هوش تصویری جدول حروف + جواب

تست هوش تصویری جدول حروف + جواب

تست هوش تصویری جدول حروف: نابغه ها خیلی زود تکه حروفی که از جدول جدا شده را پیدا کنید!!!!!!!     نابغه ها خیلی زود تکه حروفی که از جدول جدا شده را پیدا کنید!!!!!!!   جواب معما در انتهای همین مطلب قرار دارد، اما …

ادامه مطلب

معمای جالب اسب سفید و اسب سیاه + جواب

معمای جالب اسب سفید و اسب سیاه + جواب

معمای جالب اسب سفید و اسب سیاه : روزی دو نفر به خواستگاری دختر پادشاه می روند. پادشاه به هر کدام از آنها  یک اسب می دهد به یکی اسب سفید به یکی اسب سیاه  و می گوید هر کدام که دیرتر به خط پایان …

ادامه مطلب

تست هوش تصویری شمارش مثلث ها(۰۱) + جواب

تست هوش تصویری شمارش مثلث ها(۰۱) + جواب

تست هوش تصویری شمارش مثلث ها: شکل زیر را با دقت نگاه کنید، آیا می توانید در کمترین زمان تعداد مثلث ها را حدس بزنید؟؟؟؟   چند مثلث در شکل زیر وجود دارد؟     جواب تست هوش تصویری شمارش مثلث ها در انتهای همین …

ادامه مطلب

۷ معمای عجیب درمورد هواپیما! + جواب

۷ معمای عجیب درمورد هواپیما! + جواب

7 معمای عجیب درمورد هواپیما : می تونید حدس بزنید کدام باور یا معمای حل شده درباره ی هواپیما و پرواز درست است یا غلط؟؟؟؟       1)اگر فرد بیماری در هواپیما حضور داشته باشد ، احتمال انتقال بیماری بیشتر است. . . . …

ادامه مطلب

معمای آسان آذوقه در بیابان + جواب

معمای آسان آذوقه در بیابان + جواب

معمای آسان آذوقه در بیابان : فردی قصد دارد پیاده از بیابانی خشک و بی آب و علف بگذرد. حال با توجه به اطلاعات زیر او با کمک چند نفر می تواند خواسته اش را عملی کند؟؟؟؟         فردی قصد دارد پیاده …

ادامه مطلب

معمای پیچیده گوسفند و دهقان + با جواب

معمای پیچیده گوسفند و دهقان + با جواب

معمای پیچیده گوسفند و دهقان : با توجه به اطلاعات معما آیا می تونید در کمترین زمان ممکن حدس بزنید دهقان چند گوسفند به شهر برده بود؟     دهقانی تعدادی گوسفند برای فروش به شهر برد… نصف آنها را به اضافه نیم گوسفند به یک …

ادامه مطلب

تست هوش آسان قناری و قفس + با جواب

تست هوش آسان قناری و قفس + با جواب

تست هوش آسان قناری و قفس : با توجه به اطلاعات معما آیا می توانید حدس بزنید تینا چند قناری و چند قفس دارد؟     تینا تعدادی قناری و تعدادی قفس در اختیار دارد. اگر او در هر قفس 4 قناری قرار دهد، یک قفس، …

ادامه مطلب

معمای جالب تقسیم ارث با شتر + جواب

معمای جالب تقسیم ارث با شتر + جواب

معمای جالب تقسیم ارث با شتر : با توجه به اطلاعات معما چطور می توان 17 شتر را بین پسرها تقسیم کرد بدون اینکه شتری را کشت و یا یک شتر را بین هر سه برادر متناسب تقسیم کرد؟؟؟     در روزگار امام علی(ع) …

ادامه مطلب

معمای اندازه گیری قد برای نابغه ها + جواب

معمای اندازه گیری قد برای نابغه ها + جواب

معمای اندازه گیری قد برای نابغه ها : با توجه به اطلاعات معما آیا میتوانید قد فرد A  را در نظر بگیرید؟؟؟؟؟     جواب معما در انتهای همین مطلب قرار دارد، ولی سعی کنید قبل از دیدن جواب خودتان فکر کنید و جواب را …

ادامه مطلب