آیشین یکی از نام های زیبای دخترانه ی ترکی است که به معنای “نظیر ماه, ماهوار” می باشد. برای مشاهده معنی کامل نام آیشین و کلمات مشابه این اسم، ادامه این مطلب را مطالعه نمایید.
معنی اسم آیشین - نام آیشین - زیباترین اسم های دخترانه ترکی

معنی اسم آیشین – نام آیشین – زیباترین اسم های دخترانه ترکی

معنی اسم آیشین

  • اسم آیشین یکی از نام های زیبا و اصیل دخترانه ترکی است که به معنی “همانند ماه، زیبارو و ماهوار” می باشد.
  • آی (ماه) + شین (پسوند شباهت) = آیشین؛ شبیه به ماه، مجازاً زیبارو
بیشتر بخوانید; اسم های دخترانه ترکی که با حرف آ شروع می شوند را مشاهده کنید.

 

ریشه اسم آیشین

نوع: دخترانه
ریشه اسم: ترکی
معنی: همانند ماه، مثل ماه زیبا

 

فراوانی اسم آیشین

فراوانی نام آیشین تا سال 1398 برابر است با: 1,004

 

اسم های مشابه آیشین

ایشی، نوشین، شمین، شهین، شیرین، آرشین و شایلین

 

اگر نام مشابه دیگری می شناسید و یا معنی دیگری برای نام آیشین می دانید، در بخش نظرات با دیگر علاقه مندان به این اسم به اشتراک بگذارید.

معنی اسم آیشین – نام آیشین – زیباترین اسم های دخترانه ترکی
لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا 5 مشخص کنید!!
معنی اسم آیشین – نام آیشین – زیباترین اسم های دخترانه ترکی
لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا 5 مشخص کنید!!