تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب خمره – دیدن خمره در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب خمره – دیدن خمره در خواب چه معنایی دارد؟

در این بخش از نماگرد مطالبی کوتاه و مختصر از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی در رابطه با تعبیر خواب خمره برای شما عزیزان آماده کرده ایم. دیدن خمره در خواب بیانگر مال و ثروت است. شما می توانید کاملترین تعبیر خواب خمره را  در ادامه مطالعه کنید.   تعبیر خواب خمره – دیدن خمره در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب خمره در سر زمین رویاها آمده: خواب یک خمره : شما آدم بسیار عجیبی هستید . یک خمرهپر : عقل و دانائی شما به مراتب بسیار بالائی خوا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب خشک کردن – خشک کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب خشک کردن – خشک کردن در خواب چه معنایی دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب خشک کردن آشنا سازیم. خشک کردن هر چیزی تعبیر جداگانه خود را دارد. برای مطالعه جزئیات بیشتر تعبیر خواب خشک کردن با ما همراه باشید   تعبیر خواب خشک کردن – خشک کردن در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب خشک کردن در سر زمین رویاها آمده: خواب خشک کردن : یکنفر از شما مواظبت می کند خودتان را خشک می کنید : شادی بچه ها راخشک می کنید : پول دیگران را خشک می کنی...

ادامه مطلب

تعبیر خواب خزه – دیدن خزه در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب خزه – دیدن خزه در خواب چه مفهومی دارد؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب خزه آشنا کنیم. دیدن خزه در خواب علامت آن است که حرفه مستقلی نخواهید داشت. برای مطالعه ادامه مطالب با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همچنان همراه ما باشید.   تعبیر خواب خزه – دیدن خزه در خواب چه مفهومی دارد؟   تعبیر خواب خزه آنلی بیتون می گوید: دیدن خزه در خواب ، علامت آن است که حرفه مستقلی نخواهید داشت. اگر خواب ببینید بر خاک خزه ای فراوان روییده است ، علامت آن است که ب...

ادامه مطلب

تعبیر خواب خراطی – معنی خراطی در خواب چیست؟

تعبیر خواب خراطی – معنی خراطی در خواب چیست؟

شیوه‌ای از تولید محصولات چوبی است که طی آن و توسط ابزار و وسایل مختلف و عمدتاً به وسیلهٔ دستگاه خراطی اشیایی نظیر قلیان، گهواره، پایهٔ آباژور و ظروف مختلف ساخته و پرداخته می‌شود. برای مطالعه تعبیر خواب خراطی با ما همراه باشید.   تعبیر خواب خراطی – معنی خراطی در خواب چیست؟   تعبیر خواب خراطی در سر زمین رویاها آمد خواب دستگاه خراطی : شادی و رضایت از زندگی شما با یک دستگاه خراطی کار می کنید : دوستان شما ناکام می شوند . ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب جذام – دیدن خوره بر بدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب جذام – دیدن خوره بر بدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بیماری جذام (خوره) چیست؟ جذام یک بیماری عفونی است که باعث ازدیاد زخم پوست و آسیب عصب در بازوها, پاها و پوست اطراف بدن می شود. و معبران غربی می گویند: مبتلا شدن به بیماری جذام در خواب بیانگر از دست دادن مال و ثروت می باشد. با بقیه تعابیر همراه ما باشید.   تعبیر خواب جذام – دیدن خوره بر بدن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب جذام خالد بن علی بن محد العنبری گوید: اگر کسی در خواب دید که بدنش دچار جذام یا لکهه...

ادامه مطلب

تعبیر خواب خرگاه – دیدن خرگاه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب خرگاه – دیدن خرگاه در خواب چه معنایی دارد؟

در این پست از نماگرد انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب خرگاه ار از دیدگاه معبران مختلف برای شما آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب خرگاه تمایل دارید با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب خرگاه – دیدن خرگاه در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب خرگاه اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر بیند که خرگاه معروف ملک او بود، دلیل که زن او دیندار و به پارسا است. اگر خرگاه بیند که ملک او نبو...

ادامه مطلب

تعبیر خواب چنگک – دیدن چنگک در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب چنگک – دیدن چنگک در خواب چه مفهومی دارد؟

در این بخش از تعبیر خواب نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب چنگک برای شما عزیزان آماده کرده ایم. دیدن چنگک در خواب بیانگر درگیر شدن با تعهدات ناخوشایند است. برای مطالعه ادامه تعابیر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب چنگک – دیدن چنگک در خواب چه مفهومی دارد؟   چنگک، انگشته یا چهارشاخ (در برخی گویش‌های محلی: «اوسین») ابزار کشاورزی دسته‌داری است که دسته‌اش معمولاً از جنس چوب است و به دسته بیل و پارو...

ادامه مطلب

تعبیر خواب برانکارد – معنی دیدن برانکارد در خواب چیست؟

تعبیر خواب برانکارد – معنی دیدن برانکارد در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب برانکار آشنا سازیم. دیدن برانکارد در خواب بیانگر بروز مشکلات است. در ادامه انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب برانکارد را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم اگر برای مطالعه آن تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب برانکارد – معنی دیدن برانکارد در خواب چیست؟   برانکار یا برانکارد یکی از تجهیزات پزشکی است که برای حمل کوتاه‌مدت بیمارانی که نیاز به مر...

ادامه مطلب