تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تعطیلات – روز های تعطیل در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب تعطیلات – روز های تعطیل در خواب چه معنایی دارد؟

خواب دیدن اینکه در تعطیلات هستید بیانگر این است که نیاز به زمانی دارید که استراحت کنید. شما آرزو می کنید که از مسئولیت هایتان فرار کنید. بسته به فعالیت های مربوط به تعطیلات، خواب ممکن است بیانگر مسائل خانوادگی، نگرش های شخصی یا برخی مشکلات باشد. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب تعطیلات – روز های تعطیل در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب تعطیلات لوک اویتنهاو می گوید : تعطیلات : خوشبختی به زودی نص...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تقلید کردن – معنی تقلید کردن در خواب چیست؟

تعبیر خواب تقلید کردن – معنی تقلید کردن در خواب چیست؟

در این بخش قصد داریم شما را با انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب تقلید کردن آشنا سازیم. و مطالبی مفید و مختصر از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. تقلید کردن در خواب بیانگر این است که کارهای اشتباهی انجام می دهید که به ضرر شما تمام می شود با ما همراه باشید.   تعبیر خواب تقلید کردن – معنی تقلید کردن در خواب چیست؟   تعبیر خواب تقلید کردن لوک اویتنهاو می گوید : تقلید کردن : نیک بختی در امور کاری آ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تاریخ – دیدن کتاب تاریخ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تاریخ – دیدن کتاب تاریخ در خواب چه تعبیری دارد؟

خواب دیدن تاریخ بیانگر این است که شما به زمان های قبل خود بر می گردید. شما ممکن است تلاش کنید که احساسات گذشته تان را دوباره زنده کنید یا شما  به باور های قدیمی و طرز فکر دمده تان گیر می دهید. برای مطالعه بقیه تعابیر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب تاریخ – دیدن کتاب تاریخ در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب تاریخ آنلی بیتون می گوید: دیدن تاریخ در خواب، بیانگر آن است که روزهاى خوشى پیش رو داری...

ادامه مطلب

تعبیر خواب ترحم – رحم کردن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب ترحم – رحم کردن در خواب چه معنایی دارد؟

در این بخش قصد داریم شما را با انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب ترحم (رحم کردن) آشنا سازیم. و مطالبی مفید و مختصر از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. ترحم (رحم کردن) در خواب تعبیر نیکویی دارد. اگر برای مطالعه تعبیر خواب ترحم تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب ترحم – رحم کردن در خواب چه معنایی دارد؟   مطالب مرتبط با موضوع اصلی: تعبیر خواب کمک کردن ، تعبیر خواب صدقه دادن ، تعبیر خواب گدا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تریبون – دیدن تریبون در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تریبون – دیدن تریبون در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب تریبون آشنا سازیم. معبران غربی می گویند: دیدن تریبون در خواب بیانگر غرور و خود خواهی و تفاخر و زیاده طلبی است. برای مطالعه تعابیر بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب تریبون – دیدن تریبون در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب تریبون آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب خود را پشت تریبون ببینى، بیانگر ضرر و زیان مالى است. اگر در خواب تریبون ببینید، نشانه‏ى غم و ان...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تفشله – خوردن تفشله در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب تفشله – خوردن تفشله در خواب چه معنایی دارد؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب تفشله آشنا سازیم. معبران غربی می گویند: دیدن با خوردن تفشله در خواب بیانگر غم و اندوه برای ببینده خواب است. برای مطالعه بیشتر در این زمینه با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب تفشله – خوردن تفشله در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب تفشله بدان که تفشله به فارسی عدس پخته است. اگر کسی آن را در خواب بیند، دلیل بر غم و اندوه کند. محمد ابن سیرین بصری گوی...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تعجب کردن – معنی تعجب کردن در خواب چیست؟

تعبیر خواب تعجب کردن – معنی تعجب کردن در خواب چیست؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب تعجب کردن آشنا سازیم. احساس حیرت و تعجب، در واقع نیروی محرکه ای برای رسیدن به شناخت عمیق تر و بهتر نسبت به درونیات خودمان است. فضایی که در خواب مشاهده می کنیم، تصویرگر فضای فکری خودمان و چالش هایی است که با آن ها رو به رو شویم. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب تعجب کردن – معنی تعجب کردن در خواب چیست؟   تعبیر خواب تعجب کردن در سر زمین رویاها آمده: شما متعجب می شوید : شم...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تعویذ – معنی و مفهوم خواب تعویذ چیست؟

تعبیر خواب تعویذ – معنی و مفهوم خواب تعویذ چیست؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب تعویذ آشنا سازیم. تعویذ دعایی که برای رفع بلا و دفع چشم زخم به گردن یا بازو می بندند. و معبران می گویند دیدن تعویذ در خواب بیانگر رها یافتن از غم و غصه می باشد. با ادامه مطلب همراه ما باشید.   تعبیر خواب تعویذ – معنی و مفهوم خواب تعویذ چیست؟   تعویذ یعنی دعاها و آیات قرآنی و نام‌های خداوند و… و یا عباراتی غیر اسلامی که جهت در امان ماندن از بلایا و “چشم‌زخم” و...

ادامه مطلب