تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب تنگی – تنگ بودن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تنگی – تنگ بودن در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب تنگی (تنگ بودن) آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. جابر مغربی نیز می‌گوید:  اگر ببینی در جای تنگی گرفتار شده‌ای، یـعـنـی دچار کارهای سخت می‌شوی که از آن‌ها خلاص نخواهی شد. همراه ما باشید.   تعبیر خواب تنگی – تنگ بودن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب تنگی ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از جای باز و ای...

ادامه مطلب

تعبیر خواب پرداخت بدهی – پرداخت وام در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرداخت بدهی – پرداخت وام در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب پراخت بدهی (پرداخت وام) آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب پرداخت بدهی (پرداخت وام) تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب پرداخت بدهی – پرداخت وام در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب پرداخت بدهی آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید قبض تقاضای پرداخت بدهی به دست شما می ر...

ادامه مطلب

تعبیر خواب دراعه – معنی دیدن دراعه در خواب چیست؟

تعبیر خواب دراعه – معنی دیدن دراعه در خواب چیست؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد تعبیر های متفاوت تعبیر خواب دراعه را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. دیدن دراعه در خواب بیانگر فرج از غمها ، منزلت و ولایت است برای مطالعه تعابیر بیشتر با ما همراه باشید.   تعبیر خواب دراعه – معنی دیدن دراعه در خواب چیست؟   تعبیر خواب دراعه امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن دراعه در خواب بر هفت وجه بود. اول: فرج از غمها. دوم: قوت. سوم: حجت. چهارم: شریع...

ادامه مطلب

تعبیر خواب دره – دیدن دره سرسبز و خشک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دره – دیدن دره سرسبز و خشک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دره از دیدگاه روانشناسی یونگ: دیدن دره در خوابتان بیانگر ذهن ناخوداگاه شما و احساسات نهفته ی شماست. ممکن است به احساسات و روابطی اشاره داشته باشد که نشناخته اید. خواب دیدن اینکه در دره ای هستید نمادی از حاصلخیزی، فراوانی یا نیاز شما به پناه گرفتن یا حمایت شدن است. با بقیه تعابیر همراه ما باشید.   تعبیر خواب دره – دیدن دره سرسبز و خشک در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب دره جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی وارد...

ادامه مطلب

تعبیر خواب دهان – دیدن دهان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دهان – دیدن دهان در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب دهان آشنا سازیم دهان در خواب کام است و شیرینی آن کامروائی است و تلخی آن ناکامی و تلخ کامی. دیدن دهان طبیعی در خواب هیچ تعبیری ندارد و نمی تواند محور خواب قرار بگیرد مگر این که به حالت غیر طبیعی باشد یا مزه و طعم غیر معمول داشته باشد. برای مطالعه تعبیرهای مختلف تعبیر خواب دهان با ما همراه باشید.   تعبیر خواب دهان – دیدن دهان در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب دهان ام...

ادامه مطلب

تعبیر خواب دستور – دستور دادن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب دستور – دستور دادن در خواب چه معنایی دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب دستور دادن آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب دستور دادن تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب دستور – دستور دادن در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب دستور در سر زمین رویاها آمده: شما دستور می دهید : از کمک دیگران بهره مند میشوید از فرمان اطاعت می کنید :خانوادهشما بسیار بزرگ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب دردسر – مشکل داشتن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب دردسر – مشکل داشتن در خواب چه مفهومی دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب دردسر (مشکل داشتن)  آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب دردسر (مشکل داشتن) تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب دردسر – مشکل داشتن در خواب چه مفهومی دارد؟   تعبیر خواب دردسر در سر زمین رویاها آمده: خواب دردسر : تغییر عقیده خواهید داد . شما گرفتار دردسر شده اید :...

ادامه مطلب

تعبیر خواب داغ کردن – معنی داغ کردن در خواب چیست؟

تعبیر خواب داغ کردن – معنی داغ کردن در خواب چیست؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب داغ کردن آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب داغ کردن تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب داغ کردن – معنی داغ کردن در خواب چیست؟   تعبیر خواب داغ کردن امام صادق علیه السلام می فرمایند: داغ آتشین در خواب ، منع و خوددارى از پرداخت زکات است و مشغولى در لشکر پادشاه . محم...

ادامه مطلب