آرشیوهای نویسنده : Neda eivazi

تعبیر خواب کندر – دیدن کندر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کندر – دیدن کندر در خواب چه تعبیری دارد؟

در این بخش از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب کندر آشنا سازیم و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب کندر تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب کندر – دیدن کندر در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر دیدن کندر در خواب معبران می گویند: اگر دید کندر می خائید دلیل که با کسی گفتگو کند اگر کندر بسیار داشت دلیل معیشت بود   برای مطالعه تعابی...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کوره – معنی دیدن کوره در خواب چیست؟

تعبیر خواب کوره – معنی دیدن کوره در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب کوره آشنا کنیم. معبران غربی می گویند: دیدن کوره در خواب نشانه سعادت و خوشبختی است. اما دیدن کوره خاموش تعبیر خوبی ندارد و بیانگر مشکلات می باشد. در ادامه همچنان همراه ما باشید.   تعبیر خواب کوره – معنی دیدن کوره در خواب چیست؟   تعبیر خواب کوره آنلی بیتون می گوید: دیدن کوره روشن در خواب ، نشانه سعادت و خوشبختی است . اما اگر کوره ای خاموش و خراب در خواب ببینید ، نشانه آن اس...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کارخانه – معنی دیدن کارخانه در خواب چیست؟

تعبیر خواب کارخانه – معنی دیدن کارخانه در خواب چیست؟

در این قسمت از نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب کارخانه برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. دیدن کارخانه در خواب بیانگر تفکر مکرر و شیوه قدیمی انجام  چیزی هاست. نمادی از پیش بینی و عادت های تغییر ناپذیر است. در ادامه همراه ما باشید.   تعبیر خواب کارخانه – معنی دیدن کارخانه در خواب چیست؟   تعبیر خواب کارخانه از دیدگاه علم روانشناسی کارل گوستاو یونگ می گوید: دیدن این موضوع در خواب که شما در یک کارخانه هستید نشان دهنده تفکر مکرر ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کشتی گرفتن – کشتی گرفتن با زنان در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب کشتی گرفتن – کشتی گرفتن با زنان در خواب چه معنایی دارد؟

خواب دیدن اینکه کشتی می گیرید بیانگر این است که با یک مساله در زندگی کاری یا شخصی تان درگیر می شوید. شما با ایده ها و عاداتی سرو کار دارید که نیاز است دوباره تحت کنترل قرار گیرند. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب کشتی گرفتن – کشتی گرفتن با زنان در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب کشتی گرفتن ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با کسی کشتی گرفتی و او را به زمین زده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو خوب و نیکو ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کش – معنی دیدن کش در خواب چیست؟

تعبیر خواب کش – معنی دیدن کش در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب کش آشنا کنیم و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. بیشتر معبران دیدن کش در خواب را به شادی و خوشی تعبیر کرده اند. با ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب کش – معنی دیدن کش در خواب چیست؟   تعبیر خواب کش در سر زمین رویاها آمده: خواب کش : شانس شما بیشتر می شود . یک شیء کشی : یک دوره خوش آغاز می شود . یک زیرپوش کشی : یک شادی بزرگ ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کوسن – دیدن کوسن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کوسن – دیدن کوسن در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب کوسن برای شما عزیزان آماده کرده ایم. دیدن کوسن در خواب ، نشانه کامیابی در کار و عشق است. برای مطالعه ادامه مطالب با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب کوسن – دیدن کوسن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب کوسن آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید به کوسن های ابریشمی تکیه زده اید ، نشانه آن است که برای آسودگی دیگران سختی و ناراحتی می کوشید. دیدن کوس...

ادامه مطلب

تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا

تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا

دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر خواب ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود.   تعبیر خواب دزدی کردن + دزدیده شده وسایل خانه، ماشین، پول، طلا   تعبیر خواب دزد خالد ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کلیه – معنی دیدن کلیه در خواب چیست؟

تعبیر خواب کلیه – معنی دیدن کلیه در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب کلیه آشنا سازیم. دیدن کلیه در خواب بیانگر مبتلا شدن به بیماری است اما عده ای از معبران می گویند: بیانگر مواجه شدن با مشکل در امر ازدواج است برای مطالعه تعابیر بیشتر با ما همراه باشید.   تعبیر خواب کلیه – معنی دیدن کلیه در خواب چیست؟   تعبیر خواب کلیه آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب کلیه خود را ببینید ، نشانه آن است که احتمالاً به بیماری سخت مبتلا خواهید شد ، شاید هم د...

ادامه مطلب