آرشیوهای نویسنده : ندا عیوضی

تعبیر خواب کوشک – معنی دیدن کوشک در خواب

تعبیر خواب کوشک – معنی دیدن کوشک در خواب

در این سری از تعبیر خواب نماگرد می خواهیم شما را با مطالبی را که درباره تعبیر خواب کوشک آماده کرده ایم آشنا سازیم. معبران غربی می گویند: دیدن کوشک در خواب به مال و ثروت و ریاست، بزرگی تعبیر می شود. در ادامه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب کوشک – معنی دیدن کوشک در خواب   تعبیر خواب کوشک امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن کوشک در خواب هفت وجه است. اول: نعمت. دوم: ولایت و فرمانروایی. سوم: مرتبت و منزلت. چهارم: ریاس...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کارگاه – معنی دیدن کارگاه در خواب چیست؟

تعبیر خواب کارگاه – معنی دیدن کارگاه در خواب چیست؟

دیدن کارگاه در خواب بیانگر توسعه مهارت هایتان است. شما تلاش می کنید که خودتان را درک کنید و بفهمید که چه کسی هستید. برای مطالعه مطالب بیشتر در این زمینه با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همچنان همراه باشید.   تعبیر خواب کارگاه – معنی دیدن کارگاه در خواب چیست؟   تعبیر خواب کارگاه آنلی بیتون می گوید: دیدن یک کارگاه در خواب، علامت آن است که دشمنان طرحهای شما را نابود خواهند ساخت. دیدن کارگاهی بزرگ در خواب، علامت آن است که در مح...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کاغذ + تعبیر خواب ورق و برگه

تعبیر خواب کاغذ + تعبیر خواب ورق و برگه

دیدن کاغذ در خواب بیانگر تمایل شما به یک شروع تازه در زندگی تان است. شما نیاز دارید که خودتان را از طریق نویسندگی یا هنر، ابراز کنید. دیدن ورق خالی در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید که روی بعد ارتباطی خود بیشتر کار کنید.با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب کاغذ + تعبیر خواب ورق و برگه   تعبیر خواب کاغذ امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن کاغذ در خواب بر سه وجه است. اول: مال حلال. دوم: کسب و معیشت (کسب معا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب دل – معنی دیدن دل در خواب چیست؟

تعبیر خواب دل – معنی دیدن دل در خواب چیست؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما با تعبیر خواب دل آشنا کنیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب دل تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب دل – معنی دیدن دل در خواب چیست؟   تعبیر خواب دل امام صادق علیه السلام می فرمایند: دل به خواب دیدن به ده وجه است. اول: مال. دوم: ریاست. سوم: فرزند. چهارم: شجاعت. پنجم: جوانمردی. ششم: حرص و آز. هف...

ادامه مطلب

تعبیر خواب فرغون – دیدن فرغون در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب فرغون – دیدن فرغون در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب فرغون چیست؟ دیدن یا استفاده از فرغون در خواب بیانگر سخت کوشی، کارگری و سختی است. فرغون نمادی از بدن شما و راهی است که در زندگی تان در آن پیش می روید. چیزی که درون فرغون است را در نظر گیرید نشانه ای از این است که مسیرتان به چه سمت است.   تعبیر خواب فرغون – دیدن فرغون در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب فرغان منوچهر مطیعی تهرانی گوید: فرغان در خواب های ما سمبل و مشخصه کسی است که کارهای سنگین و کمرشکن را به سود ما انجام می...

ادامه مطلب

تعبیر خواب فستیوال – معنی خواب فستیوال چیست؟

تعبیر خواب فستیوال – معنی خواب فستیوال چیست؟

خواب دیدن اینکه شما در یک فستیوال هستید نمادی از شادی ، عیش و طرب است. شما همین الان در جایگاه خوبی در زندگی تان هستید. برای مطالعه تعابیر بیشتر در این زمینه با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب فستیوال – معنی خواب فستیوال چیست؟   تعبیر خواب فستیوال در سر زمین رویاها آمده: خواب فستیوال : مشکلات در آینده نزدیک شما در پی تدارک فستیوال هستید : یکنفر دیگر از چیزی که شما خواستارش هستید استفاده می کند شما و ف...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کیسگر – معنی دیدن کیسگر در خواب

تعبیر خواب کیسگر – معنی دیدن کیسگر در خواب

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب کیسگر آشنا سازیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف، برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب کیسگر تمایل دارد با ادامه مطالب همچنان همراه ما باشید.   تعبیر خواب کیسگر – معنی دیدن کیسگر در خواب   تعبیر خواب کیسگر محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن کیسگر به خواب و خوردن آن، دلیل غم و اندوه است. اگر بیند کسی کیسگری به وی داد، دلیل است غمی به و...

ادامه مطلب

تعبیر خواب دیوار – دیدن دیوار در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب دیوار – دیدن دیوار در خواب چه مفهومی دارد؟

دیدن دیوار در خواب نشان دهنده‌ی حدود، قلمرو، عایق و چارچوب می باشد و به معنی این است که در امور زندگی تان موانعی ایجاد می شوند که اجازه نمی دهند شما موفق شوید. به بیانی دیگر این خواب نشانه‌ی این است که شما بیش از حد به رفتارها و طرز فکر کهنه‌ی خود وابسته هستید و احساس می کنید درگیر آن شده اید. با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب دیوار – دیدن دیوار در خواب چه مفهومی دارد؟   تعبیر خواب دیوار از دیدگاه کار...

ادامه مطلب