آرشیوهای نویسنده : ندا عیوضی

تعبیر خواب گل کوکب – معنی دیدن گل کوکب در خواب چیست؟

تعبیر خواب گل کوکب – معنی دیدن گل کوکب در خواب چیست؟

در این مطلب از سایت نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب گل کوکب برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. گل کوکب تعابیر مختلفی دارد برای مطالعه تعابیر مختلف آن با ما همچنان همراه باشید.   تعبیر خواب گل کوکب – معنی دیدن گل کوکب در خواب چیست؟   تعبیر خواب گل کوکب منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کوکب گل غم و ناکامی است چون گل پائیزی است. زنبق نیز همین تعبیر را دارد که در حرف (ز) نوشته.همین طور اختر . چنانچه در خواب ببینید...

ادامه مطلب

تعبیر خواب قلع – دیدن فلز قلع در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب قلع – دیدن فلز قلع در خواب چه معنایی دارد؟

در این قسمت از سایت نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب قلع آشنا سازیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای تعابیر بیشتر تمایل دارید. با ما همراه باشید. تعبیر خواب قلع – دیدن فلز قلع در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب قلع ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قلع‌های فراوانی در دست داری، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و اموال مادی به دست می‌آوری. ابن سیرین نیز می‌گوید: تعب...

ادامه مطلب

تعبیر خواب گرامافون – معنی دیدن گرامافون در خواب چیست؟

تعبیر خواب گرامافون – معنی دیدن گرامافون در خواب چیست؟

در این قسمت از سایت نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب گرامافون آشنا سازیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای تعابیر بیشتر تمایل دارید. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب گرامافون – معنی دیدن گرامافون در خواب چیست؟   تعبیر خواب گرامافون منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گرامافون یا گرام انسان پرگو و وراج و مزاحمی است که در زند گی شما وجود دارد یا پیدا می شود. او در خانه و نزدیک شما زندگی می...

ادامه مطلب

تعبیر خواب لقوه – معنی بیماری لقوه در خواب چیست؟

تعبیر خواب لقوه – معنی بیماری لقوه در خواب چیست؟

در این قسمت از سایت نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب بیماری لقوه آشنا سازیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای تعابیر بیشتر تمایل دارید. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب لقوه – معنی بیماری لقوه در خواب چیست؟   تعبیر خواب لقوه امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن لقوه در خواب، دلیل بر مردی منافق بود. اگر بیند که به علتِ لقوه گرفتار شد، دلیل بر اشکار شدن دین او است. محمد ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کری – دیدن کری در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب کری – دیدن کری در خواب چه معنایی دارد؟

در این قسمت از سایت نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب کری آشنا سازیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای تعابیر بیشتر تمایل دارید. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب کری – دیدن کری در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب کری امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن کری بر چهاروجه است. اول: درویشی( فقرو تنگدستى). دوم: تباهی . سوم: غم واندوه. چهارم: بستگی کارها ( بسته شدن امور و کار...

ادامه مطلب

تعبیر خواب فرانسه – فرانسه رفتن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب فرانسه – فرانسه رفتن در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب فرانسه رفتن و فرانسوی بودن آشنا کنیم. در سر زمین رویاها آمده: اگر کسی خواب ببیند به به فرانسه می رود بیانگر این است که سرنوشت شما نامعلوم است.   تعبیر خواب فرانسه – فرانسه رفتن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب فرانسه در سر زمین رویاها آمده: شما به فرانسه می روید : سرنوشت شما نامعلوم است در فرانسه هستید : افکار و ایده های شما عاقلانه است ، آنها را ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب غده – دیدن غده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب غده – دیدن غده در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از تعبیر خواب نماگرد می خواهیم شما عزیزان را با تعبیر خواب غده آشنا کنیم. دیدن غده در خواب بیانگر آشفتگی می باشد. با ادامه تعابیر همچنان همراه ما باشید. تعبیر خواب غده – دیدن غده در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب غده یکی از خوابهای وحشتناک و ناراحت کننده ای که می تواند برای هر کسی رخ دهد، دیدن خوابی است که در آن فرد یا یکی از آشنایان آن فرد در بدن خود غده ای داشته باشد. دیدن غده در خواب بسته به شرایط مختلف تعابیر مختل...

ادامه مطلب

تعبیر خواب غول – معنی دیدن غول در خواب چیست؟

تعبیر خواب غول – معنی دیدن غول در خواب چیست؟

در این سری از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب غول آشنا کنیم. دیدن غول در خواب یا بیانگر ضعف است یا دشمنی. برای اینکه  دقیقا متوجه خوابی که دیده اید شوید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب غول – معنی دیدن غول در خواب چیست؟   تعبیر خواب غول منوچهر مطیعی تهرانی گوید: غول در خواب یا واکنش ضعف است یا دشمنی است بزرگ که از او هم بیم داریم و هم آسیب می بینیم و همیشه برای ما خطر ایجاد می کند ...

ادامه مطلب