در این قسمت از نماگرد می خواهیم شما را با انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب قمری آشنا کنیم. دیدن پرنده قمری در خواب بیانگر غم و غصه می باشد. با ادامه تعابیر همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب قمری - معنی دیدن پرنده قمری در خواب چیست؟

تعبیر خواب قمری – معنی دیدن پرنده قمری در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب قمری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن قمری در خواب بد نیست اما صدایش را خوب ندانسته اند. قمری انسان غریب و مستمندی است که سر راه شما قرار می گیرد یا با او برخورد خواهید داشت.

اگر دیدید قمری در خانه شما لانه کرده کسی از شما پناه می خواهد و کمک می طلبد. او هر کسی که هست زن یا مرد اهل آن دیار نیست و از سرزمینی دیگر آمده مانند جنگ زدگان، آوارگان، فراریان یا کسانی که از ترس بیماری همه گیر خانه و زندگیشان را رها می کنند.

اگر دیدید دسته ای از قمریان پرواز و صدا می کنند غم و غصه ای عمومی ایجاد می شود. صدای قمری خبر بد و غم انگیز است و به گریه تشبیه شده و شنیدن آن را در خواب خوب ندانسته اند.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن فاخته وقمری وطوطی مرد شایسته بود

 

اگر تمایل دارید از مظالب پیشنهادی ما دیدن کنید: تعبیر خواب پرنده ، تعبیر خواب پرنده هما ، تعبیر خواب ارزن

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب قمری – معنی دیدن پرنده قمری در خواب چیست؟
1 رای، میانگین: (5) (100%)

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

رفتن به نوار ابزار