تعبیر خواب

تعبیر خواب گاز گرفتن + تعبیر خواب گاز گرفتن سگ ، گربه ، موش

3.2/5 - (28 امتیاز)

گاز گرفتن در خواب نشانه فریب و کینه می باشد یا اینکه هشدار خطری از جانب کسی است که دوست دارد شما صدمه ببینید چه فیزیکی چه مالی، خواب دیدن اینکه شما گاز گرفته می شوید بیانگر آسیب پذیری شما در مورد یک مسئله یا احساسات حل نشده است شما ممکن است گرفتار یک مسئله یا مانع شوید. با تعبیر خواب نماگرد ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب گاز گرفتن + تعبیر خواب گاز گرفتن سگ ، گربه ، موش
تعبیر خواب گاز گرفتن + تعبیر خواب گاز گرفتن سگ ، گربه ، موش

 

تعبیر خواب گاز گرفتن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گاز گرفتن درخواب بر سه وجه است.

اول: مضرت.

دوم: خصومت.

سوم: نقصان مال وجاه.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

گاز گرفتن در خواب، نشانه فریب و کینه است. اگر کسی در خواب ببیند که یکی از انگشتان خود را میگَزد، نشانه این است که آن شخص کینهای است، زیرا خداوند در توصیف حسادت و خشم و کینه کافران بر مسلمانان میفرمایند: «عضوا علیکم الانامل من الغیظ» یعنی، از شدّت خشمشان بر شما، انگشتان خود را میگزند.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی کسی تو را از روی دشمنی گاز گرفته است، یعنی به میزان گازی که از تو گرفته، دچار ضرر و زیان می‌شوی.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • گاز گرفتن: کار احمقانه
 • گاز زدن در یک چیز خوراکی: زیان
 • گاز زدن در یک چیز غیر خوراکی: تلاش‌های بیهوده

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب گاز : 1- به یک شکست نزدیک می شوید 2- ضرر
 • شما شخصی را گاز می گیرید : پریشانی و تردید
 • زبان خود را گاز می گیرید : قسمتی از توجه دیگران به شما سلب می شود.
 • یک زن شما را گاز می گیرید : یک شخص حسود در اطراف شماست.
 • یک مرد شما را گاز می گیرید : از نزاع و مشاجره بپرهیزید.
 • یک حیوان شما را گاز می گیرید : به مشکلات عشقی برخواهید خورد.
 • نقاط مختلفی از بدنتان گاز گرفته شده : دیگران به شما تهمت می زنند.

 

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر در خواب سگی (حیوان درنده) پاشنه پای شما را گاز گرفت و خورد، چنانچه کاسب باشید متضرر می‌شوید و اگر کارمند باشید کار یا مالی از دستتان می‌رود.

لوک اویتنهاو می گوید:

مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن: دعوا بر سر پول

در سر زمین رویاها آمده:

یک سگ شما را گاز می گیرید : یک دوست به شما خیانت خواهد کرد.

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید سگی شما را گاز می‌گیرد، علامت همدمی است که در زندگی شما فتنه جویی می‌کند.
 • اگر سگ هاری در خواب شما را گاز بگیرد، علامت آن است که یکی از افراد مورد علاقه شما در آستانه دیوانگی است و احتمال دارد اتفاق رقت باری رخ دهد.

 

تعبیر خواب گاز گرفتن + تعبیر خواب گاز گرفتن سگ ، گربه ، موش
تعبیر خواب گاز گرفتن + تعبیر خواب گاز گرفتن سگ ، گربه ، موش

 

تعبیر خواب گاز گرفتن تمساح

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب تمساح شما را گاز بگیرد، یعنی احتمالاً خطری شما را تهدید می‌کند.

 

تعبیر خواب گاز گرفتن خر

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگربیند خری او را گاز گرفت، دلیل که کارش از بحث تجلل است. اگر دید گاوی او را گاز گرفت، دلیل که او را در آن سال زحمت بود و گاز گرفت همه ددگان و جنبدگان درخواب، دلیل دشمنی است.

 

تعبیر خواب گازگرفتن گربه

خالد اصفهانی می گوید:

 • اگر ببینی گربه دستت را گاز می زند و خون دیدی نشانه ی طلاق و ترک یار است اگر ببینی به واسطه ی حملات و گاز گرفتن های گربه جان باختی و مردی دلیل بر اینکه زنت بمیرد یا معشوقت سخت مریض شود و در بیشترین موارد این رویا به نشانه ی حال ناخوش جدا شدن بیماری های سخت است.
 • اگر ببینی گربه دستت را گاز می زند و خون دیدی نشانه ی طلاق و ترک یار است.

دانیال پیامبر می گوید:

گاز گرفتن دست دیگران بواسطه ی گربه در خواب های ما نشانه ی مردی است بداخلاق بی ایمان و بی وفا که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه ویژگی های مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان مشاهده نمود.

 

تعبیر خواب گاز گرفته شدن دست نوزاد

احمد معینی می گوید:

طور کلی اگر در خوابت دیدی گربه یا گربه هایی دست نوزاد کودک و یا بچه های خردسال را گاز میگیرند این نشانه ی ضربه سختی است که به فرزندان بخاطر دعواها و گرفتاری های پدر و مادر وارد می شود ممکن است فرزند بی سرپرست شود،ممکن است کودکی آواره خیابان شود،ممکن است نوزادی حال طلاق باشد.

 

تعبیر خواب گاز گرفتن + تعبیر خواب گاز گرفتن سگ ، گربه ، موش
تعبیر خواب گاز گرفتن + تعبیر خواب گاز گرفتن سگ ، گربه ، موش

 

تعبیر خواب گازگرفتن موش

معبران می گویند:

 • اگر ببینی که یکی از دست های شما را گاز گرفته باشد تعبیرش ترس و بیم می‌باشد و یا بالا رفتن میزان اضطراب و ناامنی است.
 • اگر یکی از پاهای شما بود به این موضوع اشاره دارد که مال و اموالی را که جمع نموده‌ای بابت مهریه به زن خودت می‌دهی ، و یا میتوان گفت یک بدشانسی بزرگ در زمینه ی ازدواج است که نهایتا میتواند به طلاق و ناسازگاری ختم شود.
 • اگر روی بدنتان بود و فرقی ندارد کدام قسمت، نشانه آن است که دشمنان به بهترین ثمره زندگی شما چشم دوخته‌اند یا اینکه افراد حسود و بد ذاتی برای شما و زندگی تان نقشه هایی کشیده اند بدون آنکه حتی خودتان ذره ای از این موضوع آگاهی داشته باشید و باید حواستان جمع باشد چرا که ممکن است آسیب جدی از این دسته از افراد ببینی.

 

تعبیر خواب گاز گرفتن موش سفید

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • برای دختران و یا زنان چه مجرد و چه متاهل به این معنی است که کارهای خود را با دقت انجام نمی‌دهید.و در تصمیمات و قضاوت کردن ها عجله ی زیاد میکنید که همین ممکن است خطرات زیادی را در برداشته باشد و سبب شود اختلافاتی را با جنس مخالف خود آغاز کنید
 • برای مردان و پسران علامت آن است که به دردسری خواهید افتاد که باید آن را حل و فصل کنید. دردسرهایی مانند بدهکار شدن ، پیدا شدن اختلاف با معشوق ، از دست دادن مال و ثروت ، دعوا کردن با اعضای خانواده و مشکلاتی از این قبیل که کم نیستند.

 

اگر دوست دارید مطالعه فرمایید

تعبیر خواب گربه ، تعبیر خواب خرگوش ، تعبیر خواب سنجاب

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا