آرشیوهای نویسنده : غزل چراغعلی

معنی اسم رونیا – نام رونیا – اسمهای کردی دخترانه

معنی اسم رونیا – نام رونیا – اسمهای کردی دخترانه

اسم رونیا از نام های زیبا و اصیل دخترانه کردی است که به معنی اصیل و با نژاد است. برای خواندن مطالب بیشتر درباره معنی و ریشه این اسم توجه شما عزیزان را به ادامه مطلب جلب می نماییم معنی اسم رونیا اسم رونیا از نام های زیبا و اصیل دخترانه کردی است که به معنی اصیل و با نژاد است رونیا بر وزن گونیا به معنی آنکس که چهره اش مانند نیاکانش است رونیا در زبان کردی به معنی روشنایی است بیشتر بخوانید; مجموعه اسمهای دخترانه کردی اصیل و زیبا را ا...

ادامه مطلب

معنی اسم روناک – نام روناک – اسمهای کردی دخترانه

معنی اسم روناک – نام روناک – اسمهای کردی دخترانه

اسم روناک از نام های زیبا و اصیل دخترانه کردی است که به معنی روشن است. برای خواندن مطالب بیشتر درباره معنی و ریشه این اسم توجه شما عزیزان را به ادامه مطلب جلب می نماییم معنی اسم روناک – نام روناک – اسمهای کردی دخترانه معنی اسم روناک اسم روناک از نام های زیبا و اصیل دخترانه کردی است که به معنی روشن و تابناک و روشنایی است. بیشتر بخوانید; مجموعه اسمهای دخترانه کردی اصیل و زیبا را از اینجا مشاهده کنید.   ریشه اسم روناک نوع: د...

ادامه مطلب

معنی اسم روژیتا – نام روژیتا – اسمهای کردی دخترانه

معنی اسم روژیتا – نام روژیتا – اسمهای کردی دخترانه

اسم روژیتا از نام های زیبا و اصیل دخترانه کردی است که به معنی مانند روز و روشنی است. برای خواندن مطالب بیشتر درباره معنی و ریشه این اسم توجه شما عزیزان را به ادامه مطلب جلب می نماییم معنی اسم روژیتا – نام روژیتا – اسمهای کردی دخترانه معنی اسم روژیتا اسم روژیتا از نام های زیبا و اصیل دخترانه کردی است که به معنی مانند روز، مثل روز، روشنی، روشن و درخشان مجازا به معنی زیبا نیز است. روژ در زبان کردی به معنی روز می باشد در ن...

ادامه مطلب

معنی اسم روژیار – نام روژیار – اسمهای کردی دخترانه

معنی اسم روژیار – نام روژیار – اسمهای کردی دخترانه

اسم روژیار از نام های زیبا و اصیل دخترانه کردی است که به معنی آفتاب است. برای خواندن مطالب بیشتر درباره معنی و ریشه این اسم توجه شما عزیزان را به ادامه مطلب جلب می نماییم معنی اسم روژیار – نام روژیار – اسمهای کردی دخترانه معنی اسم روژیار اسم روژیار از نام های زیبا و اصیل دخترانه کردی است که به معنی میانجی روز و روشنایی، آفتاب، خورشید است. روژیار در زبان کردی به معنی زندگی نیز می باشد برای خواندن مطالب بیشتر نگاه کنید به نام: ر...

ادامه مطلب

معنی اسم روژیا – نام روژیا – اسمهای کردی دخترانه

معنی اسم روژیا – نام روژیا – اسمهای کردی دخترانه

اسم روژیا از نام های زیبا و اصیل دخترانه کردی است که به معنی روز و روشنایی است. برای خواندن مطالب بیشتر درباره معنی و ریشه این اسم توجه شما عزیزان را به ادامه مطلب جلب می نماییم معنی اسم روژیا – نام روژیا – اسمهای کردی دخترانه معنی اسم روژیا اسم روژیا از نام های زیبا و اصیل دخترانه کردی است که به معنی روز و روشنایی است. معنی اسم روژیا در فرهنگ فارسی عمید روژ: ماده ای به رنگ قرمز یا رنگ های دیگر که زنان برای زیبایی به لب می زنند، ما...

ادامه مطلب

معنی اسم روژه – نام روژه – اسمهای کردی دخترانه

معنی اسم روژه – نام روژه – اسمهای کردی دخترانه

اسم روژه از نام های زیبا و اصیل دخترانه کردی است که به معنی الماس است. برای خواندن مطالب بیشتر درباره معنی و ریشه این اسم توجه شما عزیزان را به ادامه مطلب جلب می نماییم معنی اسم روژه – نام روژه – اسمهای کردی دخترانه معنی اسم روژه اسم روژه از نام های زیبا و اصیل دخترانه کردی است که به معنی الماس است. بیشتر بخوانید; مجموعه اسمهای دخترانه کردی اصیل و زیبا را از اینجا مشاهده کنید.   ریشه اسم روژه نوع: دخترانه ریشه اس...

ادامه مطلب

معنی اسم روژبین – نام روژبین – اسمهای کردی دخترانه

معنی اسم روژبین – نام روژبین – اسمهای کردی دخترانه

اسم روژبین از نام های زیبا و اصیل دخترانه کردی است که به معنی راهنما و هدایت کنند روز است. برای خواندن مطالب بیشتر توجه شما عزیزان را به ادامه مطلب جلب می نماییم معنی اسم روژبین – نام روژبین – اسمهای کردی دخترانه معنی اسم روژبین اسم روژبین از نام های زیبا و اصیل دخترانه کردی است که به معنی راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی است. روژ در زبان کردی به معنی روز + بین به معنی بیننده و نشان دهنده بیننده ی روز نشان دهنده روز ب...

ادامه مطلب

معنی اسم دلووان – نام دلووان – اسمهای کردی دخترانه

معنی اسم دلووان – نام دلووان – اسمهای کردی دخترانه

اسم دلووان از نام های زیبا و اصیل دخترانه کردی است که به معنی دختر مهربان است. برای خواندن مطالب بیشتر درباره معنی و ریشه این اسم توجه شما عزیزان را به ادامه مطلب جلب می نماییم معنی اسم دلووان – نام دلووان – اسمهای کردی دخترانه معنی اسم دلووان اسم دلووان از نام های زیبا و اصیل دخترانه کردی است که دارای معانی زیر است: دختر مهربان بانوی با محبت مهربان دل رحم روشنایی بیشتر بخوانید; مجموعه اسمهای دخترانه کردی اصیل و زیبا را از اینجا مشاهده...

ادامه مطلب