آرشیوهای نویسنده : غزل چراغعلی

معنی اسم هنرمند – نام هنرمند – اسمهای کردی پسرانه

معنی اسم هنرمند – نام هنرمند – اسمهای کردی پسرانه

اسم هنرمند از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است که به معنی باهنر است. برای خواندن مطالب بیشتر درباره معنی و ریشه این اسم توجه شما عزیزان را به ادامه مطلب جلب می نماییم معنی اسم هنرمند – نام هنرمند – اسمهای کردی پسرانه معنی اسم هنرمند اسم هنرمند از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است که به معنی باهنر است. معنی اسم هنرمند در لغتنامه دهخدا باهنر دلیر و مبارز قوی، نیرومند در تداول، کسی که هنری چون شاعری، خوانندگی، نقاشی، نو...

ادامه مطلب

معنی اسم هلکوت – نام هلکوت – اسمهای کردی پسرانه

معنی اسم هلکوت – نام هلکوت – اسمهای کردی پسرانه

اسم هلکوت از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است که به معنی فرصت و وقت است. برای خواندن مطالب بیشتر درباره معنی و ریشه این اسم توجه شما عزیزان را به ادامه مطلب جلب می نماییم معنی اسم هلکوت – نام هلکوت – اسمهای کردی پسرانه معنی اسم هلکوت اسم هلکوت از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است که به معنی فرصت و وقت است. معنی اسم هلکوت در لغتنامه دهخدا و فرهنگ فارسی . [هََ ل َ]  هلاک شدن. بیشتر بخوانید; مجموعه اسمهای پسرانه کردی ا...

ادامه مطلب

معنی اسم هژیر – نام هژیر – اسمهای کردی پسرانه

معنی اسم هژیر – نام هژیر – اسمهای کردی پسرانه

اسم هژیر از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است که به معنی زیرک، باهوش است. برای خواندن مطالب بیشتر درباره معنی و ریشه این اسم توجه شما عزیزان را به ادامه مطلب جلب می نماییم معنی اسم هژیر – نام هژیر – اسمهای کردی پسرانه معنی اسم هژیر اسم هژیر از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است که به معنی زیرک، باهوش، ساکت، آرام و فقیر است. معنی اسم هژیر در لغتنامه دهخدا هژیر[هَُ/ هََ]نیکو، ستوده و پسندیده و خوب و نیک. زیبا، خوب چهره، خوبر...

ادامه مطلب

معنی اسم نیهاد – نام نیهاد – اسمهای کردی پسرانه

معنی اسم نیهاد – نام نیهاد – اسمهای کردی پسرانه

اسم نیهاد از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است که به معنی نهاد و سرشت است. برای خواندن مطالب بیشتر درباره معنی و ریشه این اسم توجه شما عزیزان را به ادامه مطلب جلب می نماییم معنی اسم نیهاد – نام نیهاد – اسمهای کردی پسرانه معنی اسم نیهاد اسم نیهاد از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است که به معنی نهاد و سرشت، طبیعت، ضمیردل، بنیاد، اساس، قاعده، مقام و جایگاه است. بیشتر بخوانید; مجموعه اسمهای پسرانه کردی اصیل و زیبا را از اینج...

ادامه مطلب

معنی اسم پولا – نام پولا – اسمهای کردی پسرانه

معنی اسم پولا – نام پولا – اسمهای کردی پسرانه

اسم پولا از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است که به معنی فولاد است. برای خواندن مطالب بیشتر درباره معنی و ریشه این اسم توجه شما عزیزان را به ادامه مطلب جلب می نماییم معنی اسم پولا – نام پولا – اسمهای کردی پسرانه معنی اسم پولا اسم پولا از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است که به معنی فولاد است. معنی اسم پولا در لغتنامه دهخدا اسکله و شهر مستحکم در خطه ایستریا از اطریش، واقع در ۱۱۰ هزارگزی جنوبی تریست، در ساحل دریای آدر...

ادامه مطلب

معنی اسم لاوین – نام لاوین – اسمهای کردی پسرانه

معنی اسم لاوین – نام لاوین – اسمهای کردی پسرانه

سم لاوین از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است که به معنی آواز همراه با نوازش است.برای خواندن مطالب بیشتر درباره معنی و ریشه این اسم توجه شما عزیزان را به ادامه مطلب جلب می نماییم معنی اسم لاوین – نام لاوین – اسمهای کردی پسرانه معنی اسم لاوین اسم لاوین از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است که به معنی آواز همراه با نوازش و امید است. نام یکی از مناطق مرزی غرب ایران. بیشتر بخوانید; مجموعه اسمهای پسرانه کردی اصیل و زیبا را از اینجا مشاهد...

ادامه مطلب

معنی اسم شاهو – نام شاهو – اسمهای کردی پسرانه

معنی اسم شاهو – نام شاهو – اسمهای کردی پسرانه

اسم شاهو از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است که دارای معانی متعدد است. برای خواندن مطالب بیشتر درباره معنی و ریشه این اسم توجه شما عزیزان را به ادامه مطلب جلب می نماییم معنی اسم شاهو – نام شاهو – اسمهای کردی پسرانه معنی اسم شاهو اسم شاهو از نامهای زیبا و اصیل پسرانه کردی است که در زبان فارسی به معنی آنکه چون شاه بزرگ و شکوهمند است می باشد. نام یک رشته کوه که بلندترین قسمت آن در روستای شمشیر از توابع شهرستان پاوه است.  مر...

ادامه مطلب

معنی اسم زوران – نام زوران – اسمهای کردی پسرانه

معنی اسم زوران – نام زوران – اسمهای کردی پسرانه

اسم زوران از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است که به معنی تلاش است. برای خواندن مطالب بیشتر درباره معنی و ریشه این اسم توجه شما عزیزان را به ادامه مطلب جلب می نماییم معنی اسم زوران – نام زوران – اسمهای کردی پسرانه معنی اسم زوران اسم زوران از نام های زیبا و اصیل پسرانه کردی است که به معنی تلاش همچنین نام نوعی کشتی باستانی می باشد. معنی اسم زوران در لغتنامه دهخدا زوران.یکی از درباریان انوشیروان که دشمن مهبود وزیر بود و به ...

ادامه مطلب