خواب دیدن اینکه شما یا دیگران یک بچه را به فرزندی قبول کرده اید علامت است که کسب و کار یا رزق و روزی تان زیاد می شود و همچنین پیدا کردن سلامتی، بهبود روابط ، ایجاد تغییرات مثبت و جدید در زندگی است . برای مطالعه بقیه تعابیر با تعبیر خواب نماگرد همچنان همراه باشید.

 

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن - معنی سرپرستی بچه یتیم در خواب چیست؟

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن – معنی سرپرستی بچه یتیم در خواب چیست؟

تعبیر خواب فردی را به فرزندی گرفتن

معبران چینی می گویند:

 • معبران چینی به شدت معتقد هستند که برای پدر مادرانی که نمی توانند صاحب فرزند شوند و یا به اصطلاح معروف اجاق آن ها کور است ، دیدن چنین رویایی نشانه ای بزرگ از امیدوار شدن برای دست یافتن به آرزو است یعنی ممکن است دیر یا زود صاحب فرزند شوند.
 • اگر ببینی تعداد بسیار زیادی از نوزادان (چه پسر و چه دختر ) را بصورت یکجا به شما میدهند تا آن ها را همچون فرزندخود مراقبت نمایید به این علامت است که عزت شرف و بزرگی در این دنیا پیدا میکنید و کارهای خیر زیادی از شما دیده می شود ،همچنین بیانگر زیاد شدن یکباره ثروت نیز معنا می شود.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

کسی رابه فرزندی بگیرید: مسولیتهای تازه خواهید داشت

لیلا برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که فردی را به فرزندی گرفته‌اید، به این معنا است که به مقام‌های بالایی دست پیدا خواهید کرد.

 

تعبیر خواب فرزند خوانده شدن

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب کسی که شما را به فرزندی قبول کرده را غمگین و ناراحت دیدید، بیانگر آن است که دچار مشکلاتی می‌شوید اما اگر او را شاد و خوشحال دیدید، یعنی روزهای خوشی پیش رو خواهید داشت.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

شمارا به فرزندی بگیرند: سرشکسته خواهید شد

 

برای مطالعه تعبیر خواب یتیم و یتیم خانه به لینک داده شده مراجعه کنید

 

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن نوزاد پسر

حضرت امام صادق (ع) فرموده اند:

 • چنان چه مادری خواب دیده باشد نوزاد پسری را از روی دلسوزی به فرزندی پذیرفته است تعبیر این است که او و همسرش تا مدتی دیگر در مسیر تازه ای از زندگی قرار خواهند گرفتن و روزهای شیرین و لذت بخش زیادی را تجربه خواهند کرد ، مال و یا رفاه آها بتدریج افزایش پیدا میکند و با افراد مختلف از طبقات متعدد ملاقات میکنند.
 • اگر ببیند به او شیر میدهد نشان دهنده ی این است که فرصت ها یا شانس های تازه ای به آن ها رو خواهد کرد که از هر کدام از آن ها بخوبی و بدرستی استفاده میکنند
 • اگر ببیند بچه ای با جنسیت پسر را از میان راه پیدا میکند و تصمیم می گیرد تا او را به فرزندی قبول کند نشان میدهد که در زندگی به مقام و مرتبه ی بالاتری دست پیدا خواهند کرد و دیگران از جانب آن ها در آینده منفعت و خیر خواهند دید
 • اگر ببیند دو نوزاد و یا تعداد بیشتری را قبول میکند بیان میدارد که خودش و خانواده اش سلامتی خواهند یافت و زندگی طولانی را سپری خواهند

 

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن نوزاد دختر

معبران می گویند:

 • اگر ببیند نوزاد دختری را به فرزندی قبول میکند و مشغول پرورش او می شود معنای آن سعادت و خوشبختی برای فرزندان خودش است
 • اگر ببیند به او شیر داده است بیان میدارد که صاحب دامادی زیبا ، و صاحب اخلاق و دین قوی می شود..
 • اگر ببیند نوزاد دختری را پیدا میکند و او را به فرزندی قبول می کنید به این علامت است که وظیفه ای مهم و بزرگ را به او می سپارند که بخوبی از انجام آن برخواهد آمد.

 

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن - معنی سرپرستی بچه یتیم در خواب چیست؟

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن – معنی سرپرستی بچه یتیم در خواب چیست؟

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن کودک

خالد اصفهانی می گوید:

 • برای خانم ها یا اقایانی که متاهل هستند دیدن چنین رویایی به این علامت است که کسب و کار یا رزق و روزی شان زیاد می شود و همچنین پیدا کردن سلامتی ، بهبود روابط ، ایجاد تغییرات مثبت و جدید نیز از دیگر معانی آن است
 • اگر ببینی با قبول این کار راضی و خشنود هستی باید بدانی که از جانب دیگران به شما منفعت های زیادی خواهد رسید و آینده و زندگانی خود را با موفقیت به جلو پیش خواهید برد ، و چنان چه پسر باشد باید بدانی که نیروی تو برای انجام مسئولیت های جدید دو چندان می شود و مراحل سخت زندگی را به راحتی سپری میکنی

 

تعبیر دیدن بچه های بی سر پرست

لیلا برایت می گوید:

دیدن بچه های بی سرپرست و یا بی خانمان در خواب به نشانه ی آن است که همیشه موفق و پیروز خواهید شد

 

تعبیر خواب نگه داری از بچه های بی سر پرست

ابراهیم بن عبدالله کرمانی میگوید:

اگر ببینی یک یا چند نوزاد و طفل شیرخواره را پیدا میکنی و یقین داری بی پدر و مادر هستند و کسی را ندارند و از ان ها مراقبت به عمل می آوری دلیل که از جایی که هیچ امیدی نداری چیزی با ارزش نصیبت شود

لیلا برایت می گوید:

 • اگر ببینی که خودت از آن ها در خانه ات نگهداری میکنی و یا سرپرستی آن ها را بر عهده گرفته ای به این معنا است که فرصتی دوباره به دست می آوری.
 • اگر ببینی سایر افراد مثل دوستان پدر مادر برادر خواهر و …اقدام به نگهداری از فرزندان بی سرپرست میکنند اینده ای خوب و آرام در انتظارت است.
 • اگر ببینی طفلی داخل خیابان و یا کویی رها شده است و تو متوجه میشوی هیچ کسی را ندارد و خودت را موظف به نگداری از او میدانی دلیل سلامتی بود از اهل خود شاد شوی .

 

تعبیر خواب آزار رساندن به بچه های بی سر پرست

آنلی بیتون میگوید:

آزار و اذیت رساندن به بچه های بی سرپرست در خواب خوب نیست و به این معناست که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل خواهید شد همچنین دیدن گریه و یا غم و ناراحتی آن ها ببه معنای آغاز مشاجره های فامیلی می شود.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن – معنی سرپرستی بچه یتیم در خواب چیست؟
7 رای، میانگین: (4.7) (94.29%)

کامنت های تایید شده : ۲ عدد

 • سلام من خاب دیدم ک پسری ب فرزند خوانده گی دارم ک ازخودم بزرگتراست و درحیاط بااو و چندنفردیگر قاعم ماشک بازی میکردم ،درضمن من دخترم و ازدواج نکردم

 • سلام من یک دخترم ۲۴سالمه و ازدواج نکردم ،درخاب دیدم ک پسری بزرگترازخودم را ب فرزن خوانده گی دارم وبا او وچند نفردیگر قاعم موشک بازی میکنم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

رفتن به نوار ابزار