تعبیر خواب

تعبیر خواب الک – دیدن الک در خواب چه تعبیری دارد؟

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

تعبیر خواب الک – الک کردن آرد در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب الک - دیدن الک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب الک – دیدن الک در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد مطالبی درباره تعبیر خواب الک کردن گرد آوری کردیم. الک کردن در خواب نشانه آن است که در معامله ای که با دیگران می کنید زیان خواهید دید. البته منوچهر مطیعی تهرانی الک کردن رانشانه خادم می داند ولی غربال در خواب های ما قدرت و تشخیص و تمیز ماست و قضاوتی که درباره نیکی ها و بدی ها می کنیم و بین زشت و زیبای اطرافیانمان فرق می گذاریم و به اتکا این تشخیص یکی را ارج می نهیم و آن دیگری را خفیف می داریم.

 

تعبیر خواب الک

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

غربال یا الک درخواب بر چهار وجه بود:

اول: مردی مصلح،

دوم: زنی فضول،

سوم: خادم،

چهارم: منفعت اندک.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

غربال یا الک به خواب، مردی بود که در میان دوستان و خویشان همی گردد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

غربال یا الک به خواب زنی بود فضول، یا خادمی بود.

اگر بیند که غربال یا الک بزرگ نو فرا گرفت، یاکسی به وی داد، دلیل کند که زنی یاخادمی، چنانکه گفتیم، خدمتکار و دوست وی گردد

معبران در مورد این خواب گویند:

مردی مصلح که در خدمت او مقیم بود و دوست وی شود.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن الک در خواب ، نشانه آن است که در معامله ای که با دیگران می کنید زیان خواهید دید .

اگر خواب ببینید سوراخهای الک بسیار ریز است ، نشانه آن است که اقبال می یابید در تصمیم نادرست خود تجدید نظر می کنید .

اگر خواب ببینید سوراخهای الک خیلی درشت است ، نشانه‌ آن است که هرآنچه با زحمت به دست آورده اید ، سرانجام از دست خواهید داد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آرد ، معنی دیدن آرد غلات در خواب

 

 

تعبیر خواب الک - دیدن الک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب الک – دیدن الک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب غربال « الک »

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن غربال به خواب، بر سه وجه باشد.

اول: خادم.

دوم: یاری مهربان .

سوم: شاگردی بزرگ.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن غربال به خواب، دلیل بر خادمی بود تمیز.

اگر بیند غربال نو داشت، دلیل که او را خادم یا کنیزک پاکیزه حاصل شود.

اگر بیند غربال از وی ضایع شد، دلیل که خادم از وی جدا شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • غربال خادم است ولی غربال در خواب های ما قدرت و تشخیص و تمیز ماست و قضاوتی که درباره نیکی ها و بدی ها می کنیم و بین زشت و زیبای اطرافیانمان فرق می گذاریم و به اتکا این تشخیص یکی را ارج می نهیم و آن دیگری را خفیف می داریم.
  • اگر در خواب ببینیم که غربال داریم یا خریده ایم و بکار گرفته ایم ضرورت بکار گیری این قدرت در زندگی ما محسوس می شود. مواردی پیش می آید که مجبور میشویم درباره اطرافیان خویش داوری و حتی پیش داوری کنیم. یکی بد است و ما را می رنجاند یا از ناحیه او امنیت نداریم.کسی است که احتمالا آزارش به ما می رسد و این تشویشی است که در ما به وجود آمده است.غربال در رویای ما فرصت این تصفیه و تسویه و جداسازی را به ما می دهد یا با نمود خویش می گوید که مراقب اطرافیان خود باشیم.
  • اگر غربالی نو و تمیز داشته باشیم حساسیت ما در ضمینه این تشخیص بیشتر است . چنانچه کهنه و فرسوده باشد خودمان آمادگی پذیرفتن بدی ها را داریم و خوبی ها را هم قدر نمی شناسیم و ناسپاسی می کنیم.
  • اگر غربال در خواب ما کهنه و پاره و از هم گسیخته باشد ضمیر ما آگاهی میدهد که در وضع خویش تجدید نظر به عمل آوریم. با پذیرفتن این فرضیه که اشیا و افراد اطراف ما سمبول کیفیات و حالات روحی ما قرار می گیرند تعبیر می تواند به دقت موقعیت غربال را در رویای ما روشن کند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر درخواب بیند که غله به غربال پاک کرد یا غیر غله، دلیل که کاری کند که مردم را از آن راحت بود و او مضرت رسد.

اگر بیند که آن چه می کرد از آنِ او بود، دلیل منفعت بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن غربال یا سرند در خواب، به دانش و جداکردن و تشخیص حق از باطل تعبیر میشود.

 

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب آویشن ، معنی دیدن آویشن در خواب چیست؟

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا