تعبیر خواب

تعبیر خواب مغازه + تعبیر خواب فروشگاه

4.4/5 - (23 امتیاز)

تعبیر خواب مغازه – معنی دیدن بقالی در خواب 

تعبیر خواب مغازه + تعبیر خواب فروشگاه
تعبیر خواب مغازه + تعبیر خواب فروشگاه

در این پست از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب مغازه (دکان) آشنا کنیم. اگر کسی خود را در حال خرید مایحتاج خود در دکانی ببیند، تعبیر خواب بستگی دارد به تعبیر آن چیزی که می خرد. پس برای اینکه دقیقا متوجه تعیبر خوابی که دیده اید شوید با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب بقالی

اگر کسی خود را در حال خرید مایحتاج خود در دکانی ببیند، تعبیر خواب بستگی دارد به تعبیر آن چیزی که می خرد. فروختن نیز منوط به چیزی که فروخته می شود تعبیر می شود ولی همیشه خریدن یک چیز در خواب تعبیر بهتری از فروختن است.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

بقالی کردن در خواب بر سه وجه باشد

اول: کسب کردن،

دوم: منفعت یافتن،

سوم: غم و اندوه.

مورد سوم در حالتى است که ببیند اجناس و متاع خود را بادرهم و دینار مبادله مى کرد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

بقالی کردن در خواب، جهد کردن است در کارها و چیزی حاصل کردن به جهت معیشت.

اگر بیند بقالی می کرد، دلیل که به کار و کسب دنیا مشغول شود و به قدر آن چه داشت وی را از متاع دنیا حاصل شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند متاعهای مقالی را به زر و درم می فروخت، دلیل بر غم و اندوه کند، زیرا که زر و درم به تاویل غم و اندوه است.

 

تعبیر خواب مغازه (دکان)

یوسف پیامبر: دیدن مغازه و دکان را در خواب به خوش حالی تعبیر کرده است. همواره به یاد داشته باشید که برای تعبیر این چنین خواب‌ها بایستی مغازه یا دکان در محوریت خواب قرار گرفته باشد. همچنین نوع فعالیت و شغلی که در مغازه انجام می‌گیرد در تعابیر آن تأثیر گذار است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن دکان در خواب ، نشانه آن است که تلاش و کوشش شما برای پیش بردن کاری ، در اثر نقشه ها و حسادتهای دیگران خنثی می گردد .

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن دکان خوش حالی بود

 

تعبیر خواب اجاره کردن مغازه

کتاب سرزمین رویاها آمده:

یک مغازه اجاره می‌کنید: کارهای شما بخوبی پیش خواهند رفت.

 

تعبیر خواب مغازه لبنیاتی

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن مغازه لبنیاتی در خواب، نشانه سعادت در امر ازدواج است.

 

تعبیر خواب مغازه + تعبیر خواب فروشگاه
تعبیر خواب مغازه + تعبیر خواب فروشگاه

 

تعبیر خواب مغازه لباس فروشی

 • مغازه لباس فروشی و فرقی نمیکند فروشگاه بزرگ و یا کوچکی که در ان تعدادی لباس برای فروش گذاشته شده است در خواب دلیل بر تغییر و تحول می باشد.
 • اگر کسی خواب ببینید که به مغازه لباس فروشی رفته است و پس از گشت و گذار و دیدن زیاد لباس ها سرانجام اقدام به خرید نکند دلیل بر اینکه از انجام تصمیم و یا عمل بزرگی او را باز میدارند.
 • اگر خواب ببینید از فروشگاه لباس فروشی خرید میکتد در اینجا فرقی نمیکند که چه پوشاکی باشد اعم از شلوار پیراهن تی شرت و .. دلیل بر اینکه اتفاق و یا تغییر و نحولی در زندگی اش ایجاد خواهد شد که این اتفاق مثبت و خوب می باشد.

 

تعبیر خواب مغازه ی عطر فروشی

جابر مغربی می گوید:

این رویا بر چند وجه مختلف و مجزا استوار است

اولی: منفعت و سود مالی در دوره های زمانی کوتاه و با استفاده از تلاش و پشتکار صاحب رویا

دوم: شنیدن و یا دریافت سخنان بسیار خوشحال کننده از جانب دیگران و به خصوص دوستان

سوم: کسب مقام و مرتبه های مهم در زمینه ی علم و دانش

چهارم: مردی مهربان دلسوز و بزرگوار که در زندیگ حامی شما خواهد شد و در زمان مشکلات به شما کمک خواهد کرد

پنجم: توبه کردن و تقویت شدن در زمینه دین و اعتقادات

خالد اصفهانی می گوید:

برای این موضوع دو مطلب جداگانه خواهیم داشت چنان چه خواب ببینی یک مرد عطر فروش را مشاهده میکنی فقط به این نشانه هاست

اول: پول و منفعت

دوم: زن خواستن

سوم: رسیدن دوران و ایام خوش و خرم

چهارم: رفاه در زندگی

و اما بخش دوم مغازه ی عطر فروشی است که بیشتر دلالت بر موراد ذیل دارد

اول: خودخواهی و غرور

دوم: طبع نیکو (طبع و قریحه ی خوب)

سوم: مردانی کریم و بزرگوار

چهارم: سخنی با فرهنگ و پنجم دین پاک

معبران می گویند:

 • چنان چه خواب ببینی فقط یک مغازه ی عطر فروشی میبینی و کار دیگری انجام نمیدهی خداوند به شما کمک خواهد کرد و همچنین محتمل است خبرهای بسیار خوشحال کننده ای را در ماه پیش رو دریافت نمایی.
 • اگر ببینی جمعی از افراد داخل مغازه ی عطر فروشی هستند و شما آن ها را می شناسید به این علامت است که همین افراد در آینده نزدیک دست به کارهای احمقانه و خنده داری خواهند زد.
 • چنان چه زنی را در داخل فروشگاه عطر فروشی مشاهده کنی به این نشان است که بخاطر غرور و خودخواهی زیاد به دردسر خواهی افتاد که دیگران در این زمینه به شما کمکی نخواهند کرد.
 • اگر خواب ببینی از مقابل چنین مغازه ای رد شدی و بخاطر بو کردن رایحه عطرها حال و احساس خوبی به تو دست داد و یا احساس لذت کردی پول فراوانی در مدت زمانی کوتاه مدتی به دست خواهی آورد.

 

تعبیر خواب مغازه + تعبیر خواب فروشگاه
تعبیر خواب مغازه + تعبیر خواب فروشگاه

تعبیر خواب دکان عطر فروشی

خالد اصفهانی می گوید:

اگر ببینی دشمنان حسودان و یا بدخواهانت در یک دکان عطر فروشی هستند و اقدام به خرید میکنند می باید در زندگی ات مراقب ماجراجویان باشی

 

تعبیر خواب فروشگاه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن فروشگاهی پر از کالا در خواب ، نشانه پیشرفت در زندگی و سعادتمند شدن است .

دیدن فروشگاهی خالی در خواب ، نشانه بی ثمر ماندن تلاشها است .

اگر خواب ببینید فروشگاهی در شعله های آتش می سوزد ، علامت آن است که در زمینه کار خود مجدداً به فعالیت خواهید پرداخت .

اگر خواب ببینید در فروشگاهی بزرگ به این سو و آن سو می روید ، علامت آن است که از منابع مختلف سود و لذت خواهید برد .

اگر خواب ببینید فروشنده فروشگاهی هستید ، نشانه آن است که با کمک دوستان و تلاش خودتان در زندگی پیشرفت خواهید کرد .

اگر خواب ببینید یک جفت دستکش کثیف و خاکستری رنگ به خانمی می فروشید ، نشانه آن است که درباره زنان عقایدی ابراز خواهید که شما را در موقعیت خطرناکی قرار خواهد داد

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب میمون ، تعبیر خواب شانه ، تعبیر خواب بنزین ، تعبیر خواب بیمارستان

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

 1. سلام خواب دیدم همراه خواهرام تو فروشگاه خرید میکنیم نان روغنی خریدم برداشتم و دیدم کفشم که زرد بود بجاش گیوه چرم مشکی خریدم و پوشیدمش و اون کفش زرده یه لنگش گم شد

 2. درخواب دیدم یک خانه ی خیلی زیبا و لوکس و همچنین بزرگ زندگی میکنم ولی به طبقه بالا که میخواهم بروم نمیشود دیوار طوریست عبور نمیکنم..سپس ب روبروی خانه میروم مینشینم و با ریموت کرکره مغازه خودم را بالا میدهم.. دونفر داخل میروند و افکارم را پریشان میکنند سپس با یک نفر ک نمیدیدم صحبت کردم و می‌گفت باید بالاسر مغازه ات وایستی دیگر..سپس از خواب پریدم ..تعبیر چیست ممنون میشم بگید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا