تعبیر خواب

تعبیر دیدن آماس (ورم کردن بدن) در خواب نشانه چیست؟

5/5 - (111 امتیاز)

تعبیر خواب آماس – دیدن ورم کردن بدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر دیدن آماس (ورم کردن بدن)
تعبیر دیدن آماس (ورم کردن بدن)

در این پست از بخش تعبیر خواب نماگرد می خواهیم شما را با تعبیر خواب آماس یا همان ورم کردن آشنا کنیم. در نظر داشته باشید خواب ها انعکاس افکار و وقایع روزانه ما هستند، تعبیرهای ناخوشایند عموماً نمایانگر نگرانی ها و اضطراب های ما در زمان بیداری می باشند. تعبیر این خواب ها داشتن اضطراب در مورد موضوع دیده شده میباشد.

 

تعبیر خواب آماس

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن آماس بر تن، پنج وجه بود.

اول: مالش زیاد گردد.

دوم: زنی با منفعت خواهد.

سوم: پسری برایش خواهد آمد.

چهارم: حاجتش روا گردد.

پنجم: ایمن گردد از غمها.

اگر همه تن خود را آماس بیند، دلیل که این پنج چیز که یاد کردیم او را حاصل گردد.

 

تعبیر دیدن آماس (ورم کردن بدن)

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن آماس درخواب، مال بود.

اگر بیند که بر تن او آماس پدید آمده بود، دلیل کند که به قدر آن او را مالی حاصل گردد، خاصه چون که در آن آماس ریم بیند، که بسیار بود

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که بر تن او آماس بود، چنانکه او را رنج نماید، دلیل که به قدر آن مال حلال یابد.

اگر آماس چنان نباشد که بدو رنج نماید، دلیل بر مال حرام کند.

در خواب آماس بر بدن دارید؟

به پول می رسید.

آماس بدن شما پر از چرک و خون است؟

پول زیادی بدست می آورید.

در همه جای بدن خود آماس می بینید؟

پول بدست می آورید به آرزویتان می رسید ترس و اضطراب شما برطرف می شود غم و اندوه شما برطرف می شود

 

تعبیر دیدن آماس (ورم کردن بدن)
تعبیر دیدن آماس (ورم کردن بدن)

تعبیر خواب ورم کردن بدن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن ورم برآمدگی تورم نفخ پف کردگی تهبج که به آماس نام نهند درخواب، مال بود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان ورم کرده است، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است.

اگر در خواب شخصى را ببینید که بدنش ورم کرده است، به این معنا است که به زودى خبرهایى به گوشتان خواهد رسید.

 

تعبیر دیدن ورم در خواب در بدن دیگران

در سر زمین رویاها آمده:

از یک ورم کردگی رنج میبرید: خبرهای ناخوشآیند.

نزدیکان شما ورم کرده اند : ثروت به شما نزدیک است .

دوستان از ورم رنج میبرند : احترام شما بالا میرود.

اشخاص دیگر از ورم رنج میبرند: مرگ یک دشمن.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن ورم در خواب، بر چیزی اضافه وزیادی دلالت دارد.

 

تعبیر خواب ورم کردن محل زخم

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی محل زخم ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال و زندگانی و معیشت خوب و خوش به دست می‌آوری، ولی از دوستان و بستگان جدا می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی بدنت بر اثر خوردن زهر ورم کرده است، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری

 

تعبیر دیدن آماس (ورم کردن بدن)
تعبیر دیدن آماس (ورم کردن بدن)

 تعبیر ورم کردن اعضای بدن

● چشم: 

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی هر دو چشم تو طوری ورم کرده است که نمی‌توانی آن‌ها باز کنی، یـعـنـی با مرد مخالفی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی.

بیضه:

 تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بیضۀ تو ورم کرده یا مبتلا به باد فتق شده‌ای، یـعـنـی مال بسیاری به دست می‌آوری، ولی خطر دشمنان وجود دارد.

آلت مردی:

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی «آلت مردی» ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می‌شود.

فرج:

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی «فرج» تو ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری.

زبان:

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی زبان تو ورم کرده است، یـعـنـی به اندازۀ آن با حرف‌ها و گفتار خودت مال و اموال به دست می‌آوری.

● پیشانی:

 ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پیشانی تو ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می‌شود.

پهلوی چپ:

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پهلوی چپ تو ورم کرده است، یـعـنـی هم زن و هم «کنیزک» تو حامله می‌شوند.

گردن:

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو طوری ضربه “پس گردنی” زده است که جای آن ورم نموده، یـعـنـی از آن شخص به تو سود و منفعت می‌رسد.

 

تعبیر خواب تورم لثه ها

سوال: اخیرا دو بار خواب دیدم لثه هام ورم کرده. بار اول که انگار انقدر این ورم زیاده و هی در حال زیادتر شدنه که همش می ترسیدم که بترکن. و انگار یه بخشی از لثه ام از شدت ورم ترکید. توی خواب نگران بودم که به خاطر این ورم نتونم حرف بزنم. نگران ظاهر صورتم هم بودم البته نه زیاد.

چند شب بعدش هم باز خواب دیدم لثه هام ورم دارن.

جواب: تشخیصتان را از عواقب مشکلاتی که با آن ها روبرو هستید بهبود بخشید. لثه نماد پی و بنیان امکاناتی است که فرد در اختیار دارد. زمانی که لثه ها مشکل پیدا می کنند از دست دادن تکلم یا زیبایی با وجود اهمیتشان مهمترین تهدید نیست، خطر بزرگتر از دست دادن زندگی است. بنابراین، وقتی شما در رویا عواقب تورم لثه را فقط اشکال در قدرت تکلم یا نقص زیبایی می بینید، یعنی قادر نیستید عواقب جدی اموری که زندگی شما را تهدید می کنند، به درستی ارزیابی کرده و در نتیجه نخواهید توانست واکنش مناسبی برابر آن ها نشان دهید.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب آسمان ، تعبیر خواب آتش نشان ، تعبیر خواب آستین

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

  1. سلام
    درخواب دیدم که بدنم ورم کرده ودردست وپاهایم احساس ضعف می کردم روی مچ پا کبودی ایجاد شده بود.که خودم خیلی ترسیده بودم .وبه دیگران می گفتم منو تکان ندهیدچون که خونم رقیق شده به همین خاطر گفتم امبولانس زنگ بزنید.

  2. سلام من خواب دیدم که مادر بزرگم در مسیر جایی که برای گرفتن طلبش از کسی رفته بود زمین خورده بود و فوت کرده بود و من هم ناراحت بودم ولی بعدش انگار زنده شده بود و برگشته بود خونه ولی ورم کرده بود و من هم تقریبا متعجب و ناراحت ازینکه تو این وضعیت اذیت نمیشه نگاهش میکردم و ورم دستهاش مشهود تر بود و خیلی کم قرمز بود مچ دستش انگار ک ضرب خورده باشه. ممنون میشم تعبیرش رو بگید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا