تعبیر خواب آمریکا – تعبید شدن به آمریکای شمالی در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب آمریکا - سفر کردن به آمریکای شمالی چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آمریکا – سفر کردن به آمریکای شمالی چه تعبیری دارد؟

آمریکا یکی از قاره های کره زمین میباشد. این قاره به سه بخش آمریکای شمالی ،آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی تقسیم شده است. که ما میخواهیم شما را با تعبیر خواب آمریکا و آمریکای شمالی آشنا کنیم. دیدن قاره آمریکا در خواب تعبیر های مختلفی دارد باید دید بیننده خواب آمریکا را با چه شرایطی دیده است. ممکن است کسی به آمریکا سفر کند یا آمریکا را روی نقشه ببیند، با ما همراه باشید تا به تعبیر های آنها بپردازیم.

 

تعبیر خواب آمریکا

در سر زمین رویاها آمده:

خواب سرزمین آمریکا : افراد بسیاری بدخواه شما هستند.

شما آمریکایی هستید : در دوران پیری خوشبخت خواهید بود .

آمریکا را روی نقشه می بینید : شادی بزرگ

شما در آمریکا هستید : بواسطه سعی و کوشش بسیار خوشبخت خواهید بود .

به تنهایی سفری به آمریکا می کنید : بزودی ازدواج خواهید کرد.

با دیگران به آمریکا سفر می کنید : ثروت و خوشبختی

از آمریکا به خارج سفر می کنید : ماجراها از شما دور میشود .

شما را از آمریکا بیرون می کنند :کارهایتان را از روی بی فکری انجام می دهید .

شما را به آمریکا تبعید می کنند : شما را به ناحق متهم می کنند .

 

تعبیر خواب آمریکای شمالی

در سر زمین رویاها آمده:

شما خود را درآمریکای شمالی می بینید : در یک فاجعه گرفتار خواهید شد.

شما به آمریکای شمالی میروید : نتیجه های ناچیز درکارها

آمریکای شمالی را ترک می کنید : در موقعیت اجتماعی شما حوادثی رخ خواهد داد.

شما را به آمریکا شمالی تبعید می کنند : پیشرفت .

 

تعبیر خواب های مرتبط

تعبیر خواب قاره آفریقا  ، تعبیر خواب قاره آسیا

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب آمریکا – سفر کردن به آمریکای شمالی چه تعبیری دارد؟
لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر