تعبیر خواب

تعبیر خواب لباس – دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

4.7/5 - (13 امتیاز)

تعبیر خواب لباس –  تعبیر و معنی دیدن انواع لباس در خواب 

تعبیر خواب لباس - دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لباس – دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن هر لباس تعبیر خواب اختصاصی خود را دارد اما در این پست به تعبیری کلی از دیدن لباس در خواب پرداخته ایم . بطور کلی دیدن لباس در خواب سمبلی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید حاکی از عملی است جلوی دیگران می گذارید (یعنی بیانگر این است که به چشم دیگران میاید) و تعبیر دیگری که می توان بیان کرد لباس ها نشانه ی شرایط و وضعیت شما در زندگی است .

 

تعبیر خواب لباس

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید لباسهای فراوانی دارید ، نشانه آن است که برای گذراندن زندگی محتاج خواهید شد .

اگر فرد جوانی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در آینده با امیدها و ناامیدیهای فراوان مواجه خواهد شد .

 

تعبیر خواب لباس خونی

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پیراهن خون‌آلودی در دست داری، یـعـنـی همیشه ناراحت و غمگین خواهی بود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از زخم تو خون آمده و بدن و لباس را خون‌آلود کرده است، یـعـنـی مال و اموالی حرام به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در بدن تو سوراخی به وجود آمده که از آن خون جاری شده است و لباست را خون‌آلود نموده است، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری .

 

تعبیر خواب رنگ لباس

● سفید:

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر لباس سفید و شسته، ساخته و پرداخته بودن کار انسان می‌باشد،

جابر مغربی نیز می‌گوید:

اگر ببینی لباس سفید و نو و پاکیزه‌ای داری، تعبیر خوبی هم برای دین و ایمان و هم برای دنیای تو وجود دارد،

ابن سیرین نیز می‌گوید:

اگر ببینی پیراهن سفید نو پوشیده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی در حالی که چهره‌ات سیاه می‌باشد، لباس سفید پوشیده‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ _ و چون یکی‌شان را بشارت دختر دهند چهره‌اش تیره گردد و غم‌زده شود (نحل-58).

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سفید یا سبز داده‌اند، یـعـنـی یکی از بستگانت از دنیا می‌رود یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی.

● کبود:

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس کبود، ضرر و زیان و غم و مصیبت است، ‌‌‌‌‌

جابر نیز می‌گوید:

تعبیرش تهمت و غم و مصیبت می‌باشد

ابن سیرین نیز می‌گوید:

اگر ببینی پیراهن کبود پوشیده‌ای، یـعـنـی دچار مصیبت می‌شوی

ابن سیرین می‌گوید:

اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های کبود پوشیده است، یـعـنـی در زمان حیاتش گناهکار بوده است.

● زرد:

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر لباس زرد، بیماری است، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش برای مردها بیماری می‌باشد،

ابن سیرین نیز می‌گوید:

اگر ببینی پیراهن زرد پوشیده‌ای، یـعـنـی بیمار می‌شوی.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

اگر زنی در خواب ببیند که لباس زرد پوشیده است، یـعـنـی ازدواج می‌کند، ولی اگر ازدواج کرده است شوهرش بیمار می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس زرد داده‌اند، یـعـنـی بیمار می‌شوی و توبه می‌کنی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های زرد پوشیده است، یـعـنـی در زمان حیاتش گناهکار بوده است.

اگر ببینی به لباس خودت زردچوبه می‌زنی، یـعـنـی بیمار می‌شوی،‌‌‌‌‌ ولی اگر لباس برای دیگری باشد، تعبیرش به صاحب لباس برمی‌گردد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس یا بدن را با زعفران زرد می‌کنی، تعبیرش بیماری و غم و اندوه می‌باشد،

ابن سیرین نیز می‌گوید:

اگر ببینی روی بدن یا لباس تو رنگ زعفران مانده است، تعبیرش بیماری می‌باشد

● قرمز:

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر لباس قرمز، شادی و نشاط و توفیق طاعت و بندگی است، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش خوب است.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پیراهن قرمز پوشیده‌ای، یـعـنـی به عشرت دنیوی مشغول می‌شوی.

اگر ببینی لباس خودت را با روناس قرمز رنگ می‌کنی، یـعـنـی به عشرت و خوشی دنیوی مشغول می‌شوی و دین و ایمان را کنار می‌گذاری.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی شلوار و پیراهن و کلاه و قبا و جبه و عمامه تو همگی قرمز می‌باشند، یـعـنـی جنگ و فتنه و آشوب و خونریزی را دوست داری و به مردم به اندازه قرمزی آن‌ها ظلم و ستم می‌کنی؛ اگر این خواب را در مسجد، عبادتگاه و چنین مکان‌های خوبی ببینی، شدت چیزهایی که گفته شد کمتر می‌باشد .

● سبز:

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

به دلیل اینکه لباس و حلۀ بهشتیان سبز می‌باشد، تعبیرش خوب است، همانطور که در قرآن کریم آمده: عَالِیَهُمْ ثِیَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَاِسْتَبْرَقٌ… _ بر اندام بهشتیان لباس‌هایی است از حریر نازک سبز رنگ و از دیبای ضخیم… (انسان، 21)،‌‌

جابر نیز می‌گوید:

تعبیرش دین و ایمان می‌باشد، به طوری که اگر بر تن انسان زنده ببینی، آن فرد درستکار و پرهیزکار است،‌‌‌‌‌ و اگر بر تن مرده ببینی، یـعـنـی آن فرد به رستگاری رسیده است.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پیراهن سبز پوشیده‌ای، یـعـنـی از شخص عالم و دانشمندی به تو قوت و نیرو می‌رسد.

اگر ببینی «رضوان» لباس سبز رنگی به تو داده است، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت،

جابر مغربی نیز می‌گوید:

اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سفید یا سبز داده‌اند، یـعـنـی یکی از بستگانت از دنیا می‌رود یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی.

● رنگارنگ:

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی لباس رنگارنگ داری، چنانچه سپاهی و نظامی هستی و یا اینکه زن می‌باشی، تعبیرش خوب است، ‌‌‌‌‌ در جایی دیگر نیز می‌گوید: اگر لباس رنگارنگی با رنگ‌های سبز و سرخ و زرد داشته باشی، تعبیرش این است که از پادشاه و حاکم آن سرزمین حرف تلخ و سختی می‌شنوی که باعث ناخشنودی تو می‌شود.

● دورو:

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی رنگ پشت و روی لباست با هم فرق می‌کند، یـعـنـی با اهل دین و دنیا با خواری و ذلت زندگی می‌کنی.

 

تعبیر خواب پوشیدن پیراهن مردانه توسط زن

لیلا برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که پیراهن خواب پوشیده‌اید، نشانه‌ی وقوع پیشامدهای ناگوار است.

اگر خواب ببینید که پیراهنتان را می‌شورید، یعنی در یک جمع دوستانه قرار می‌گیرید.

اگر زنی خواب ببیند که یک پیراهن مردانه به تن کرده، یعنی اقبال و شانس پیش روی او است.

 

تعبیر خواب فصل لباس

● لباس زمستانی در تابستان:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی لباس زمستانی را در تابستان پوشیده‌ای، یـعـنـی دچار ترس و دلهره می‌شوی

اگر ببینی پوستین را در فصل تابستان پوشیده‌ای، یـعـنـی جهت خرج معاش و تامین مایحتاج زندگانی چیزی به تو می‌رسد، ولی سرانجام دچار غم و اندوه می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی کلاه زمستانی را در تابستان روی سر خودت گذاشته‌ای، یـعـنـی به خواستۀ خودت نمی‌رسی.

● لباس تابستانی در زمستان:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی لباس تابستانی را در زمستان پوشیده‌ای، یـعـنـی به اندازه ارزش لباس مال و اموال تو زیادتر می‌شود،

اگر ببینی فصل زمستان می‌باشد و پوستین پوشیده‌ای، یـعـنـی جهت خرج معاش و تامین مایحتاج زندگانی چیزی به تو می‌رسد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی کلاه تابستانی را در زمستان روی سر خودت گذاشته‌ای، یـعـنـی کامیاب می‌شوی.

 

تعبیر خواب لباس - دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لباس – دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس ثروتمندان

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی لباس ثروتمندان را پوشیده‌ای، یـعـنـی نسبت به جمع آوری مال و اموال حریص خواهی بود .

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس علما و دانشمندان

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی لباس علما و دانشمندان را پوشیده‌ای، یـعـنـی از علما و دانشمندان بهره‌مند می‌شوی.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس وزرا

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس وزرا را پوشیده‌ای، یـعـنـی مال و اموال خیلی زیادی به دست می‌آوری، ولی مردم تو را سرزنش می‌کنند.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس بازرگانان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس بازرگانان را پوشیده‌ای، یـعـنـی کسب و کار دنیایی تو بهتر می‌شود.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس افراد بزرگ و رئیس و سرور

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس افراد بزرگ و رئیس و سرور را پوشیده‌ای، چنانچه اهل آن لباس باشی، یـعـنـی کار تو قوت می‌گیرد و بهتر می‌شود.

اگر ببینی لباس باشکوهی پوشیده‌ای، یـعـنـی با راستی و درستی با زن ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس دربان‌ها

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس دربان‌ها را پوشیده‌ای، یـعـنـی از عطا و بخشش بزرگان محروم می‌شوی.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس پاسبان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی جوانی لباس پوشیده است، یـعـنـی کسی تو را در دریافت عطا و بخشش یاری و کمک می‌کند.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس جلادها

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس جلادها را پوشیده‌ای، یـعـنـی به سود و منفعت می‌رسی.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس صوفی‌ها

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس صوفی‌ها را پوشیده‌ای، یـعـنـی دینداری و پرهیزکاری تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یعنی از دنیا و مادیات دست می‌کشی .

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس زاهدان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس زاهدان را پوشیده‌ای، یـعـنـی امانت‌دار می‌شوی.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس پیغمبر (ص)

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی لباس پیغمبر (ص) را پوشیده‌ای، یـعـنـی پادشاه می‌شوی.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس افراد درستکار

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس افراد درستکار را پوشیده‌ای، یـعـنـی درستکار و پرهیزکار می‌شوی.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس افراد فاسد

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس افراد فاسد را پوشیده‌ای، یـعـنـی افراد فاسد تو را دچار غم و اندوه می‌کنند،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی لباس افراد «فاسق»را پوشیده‌ای، یـعـنـی گناه و معصیت خواهی کرد .

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس حمالها

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس حمال‌ها را پوشیده‌ای، یـعـنـی امانت‌دار شده و انگشت‌نما می‌شوی.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس کارگران

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس کارگران را پوشیده‌ای، یـعـنـی آشفته و آزرده می‌شوی.

 

تعبیر خواب لباس - دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لباس – دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس پزشکان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس پزشکان را پوشیده‌ای، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود و در بین مردم به شهرت می‌رسی.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس یهودیها

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس یهودیها را پوشید‌ای، یـعـنـی با حقه و فریب کسی را نابود کرده و عاقبت کار تو بد می‌باشد، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یعنی به یهودیها تمایل و علاقه خواهی داشت.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس مسیحیان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس مسیحیان را پوشیده‌ای، یـعـنـی کاری می‌کنی که دوست و دشمن از آن در امان نیستند، ‌‌‌‌‌

جابر نیز می‌گوید:

اگر ببینی لباس مسیحیان را داری، تعبیرش این است که به مسیحیان تمایل و علاقه خواهی داشت.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس کشیشان را پوشیده‌ای، یـعـنـی «بدعتگذار» می‌شوی و به کفر و گمراهی تمایل خواهی داشت .

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس روحانیان زرتشتی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس روحانیان زرتشتی را پوشیده‌ای، یـعـنـی به افراد بددین و جاهل میل و علاقه داری.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس مرتد

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس افراد «مرتد» را پوشیده‌ای، یـعـنـی کسی به تو چیزی عطا می‌کند، ولی مجدداً آن را پس می‌گیرد.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس بت‌پرستان:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس بت‌پرستان را پوشیده‌ای، یـعـنـی به خدمت پادشاه یا شخصی بزرگ و رئیس و سرور مشغول می‌شوی.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس مبارزان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس افراد مبارز را پوشیده‌ای، یـعـنـی با کسی دشمنی پیدا می‌کنی.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس زندانی‌ها

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس زندانی‌ها را پوشیده‌ای، یـعـنـی به خاطر کاری دچار غم و ناراحتی خواهی شد.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس کشتیبانان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس کشتیبانان را پوشیده‌ای، یـعـنـی از فرد خوب و درستکاری روزی حلال درخواست می‌کنی.

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس قصابها

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس قصابها را پوشیده‌ای، یـعـنـی دچار ضرر و زیان و غم و اندوه می‌شوی

 

تعبیر خواب خرید و فروش لباس

تعبیرگری می‌گوید:
تعبیر لباس‌فروش، مردی خطرناک است، زیرا بهای لباس “پول” است که با آن معامله انجام می‌شود و تعبیر “پول” هم مکر و حیله می‌باشد و [تقریباً] هیچ خیری در آن وجود ندارد، ولی اگر به جای پول چیز دیگری به عنوان بهای لباس بگیرد، تعبیر خوب و بدش به چیزی برمی‌گردد که گرفته است،‌‌‌‌‌
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیر لباس‌فروش زینت دنیا می‌باشد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
اگر ببینی لباس‌فروشی می‌کنی و به جای آن پول هم نمی‌گیری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر به جای آن کالای دیگری می‌گیری، یـعـنـی به خواسته‌ات می‌رسی. در
جابر می‌گوید:
اگر ببینی لباس نو معامله و تجارت می‌کنی، تعبیرش خوب است و خیر و منفعت به دست می‌آوری.
ابن سیرین می‌گوید:
اگر ببینی مرده‌ای لباس می‌فروشد، یـعـنـی آن نوع لباس گران می‌شود.

 

تعبیر خواب از دست دادن یا درآوردن لباس

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی لباس خود را از دست داده‌ای یا از بدنت درآورده‌اند و برهنه شده‌ای، یـعـنـی قدر و منزلت تو کم شده و دچار حقارت و خواری می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پیراهن تو از بین رفته است، یـعـنـی قوت و نیروی تو کاهش می‌یابد.

اگر ببینی آتش لباس تو را سوزانده است، یـعـنـی با فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی یا به خاطر مال و اموال دچار غم و اندوه می‌شوی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی لباس کسی آتش گرفته است، یـعـنـی آن شخص دچار مصیبت و ترس و بیم می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی «ایزار» تو در آتش سوخته است، یـعـنـی زن تو دچار بیماری و آسیب می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی شیطان لباس تو را درآورد، یـعـنـی اگر مقام و مسئول کاری باشی از کار بر کنار می‌شوی، یا اگر زمیندار و صاحب و ملک و املاک باشی دچار محنت و بلا می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: …لاَ یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطَانُ کَمَا اَخْرَجَ اَبَوَیْکُم… [مراقب باشید] شیطان شما را نفریبد چنانکه پدر و مادر شما را (از بهشت بیرون کرد)… (اعراف-27).

اگر ببینی پاسبان‌های شب، لباس تو را درآورده و تو را به زندان انداختند، یـعـنـی افراد «پادشاه» به تو بی‌حرمتی می‌کنند.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی دزدها لباس تو را درآورده‌اند، یـعـنـی در بین زنان تو فساد به وجود می‌آید.

 

تعبیر خواب لباس - دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لباس – دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب جنس لباس

● پشمی، نمدی، پلاس:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس پشمی خریده‌ای، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی.

اگر ببینی لباس پشمی پوشیده‌ای، یـعـنـی مال و اموال را از زن‌ها به دست می‌آوری.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی لباس پشمی یا نمدی، یا «پلاس پشمی» داری، یـعـنـی مال و اموال بدست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر پلاس، فردی فقیر و تنگدست می‌باشد که درستکار و پرهیزکار و دیندار بوده و رازدار و امانت‌دار است، ‌‌‌‌‌

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند:

تعبیرش مال و اموالی حلال می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پلاس پوشیده‌ای، یـعـنـی بین تو و چنین شخصی که گفته شد ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از او خیر و منفعت می‌بینی.

اگر ببینی پلاسهای فراوانی داری، یـعـنـی به اندازه آن‌ها مال و نعمت به دست می‌آوری.

اگر مردی در خواب ببیند پلاس نو خریده‌ است، یـعـنـی «کنیزکی» پرهیزکار را به خدمت می‌گیرد و از او خیر و منفعت می‌بیند،‌‌‌‌‌

اگر ببیند پلاس نو به دست آورده، یـعـنـی با زنی پرهیزکار و ثروتمند ازدواج می‌کند و از او خیر و سود و منفعت می‌بیند.

 

● پوست خز:

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی لباس پوست خز پوشیده‌ای، یـعـنـی به عزت و جاه و مقام می‌رسی،

ابن سیرین نیز می‌گوید:

تعبیر لباس و کلاه و عمامه و قبا و… از پوست خز برای مردها خوب است، اما در تعبیر رنگ آن سود و زیانی وجود ندارد،‌‌‌‌‌

خالد اصفهانی می‌گوید:

تعبیر لباس خز، مال حرام و فساد در دین است،

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

اگر مردی در خواب ببیند لباس خز پوشیده است، یـعـنـی به اندازه کوچکی و بزرگی آن مال حرام به دست می‌آورد و خطر آنکه دینداریش بد و ضعیف شود وجود دارد ولی تعبیرش برای زن‌ها خوب است ‌‌‌‌‌ و تعبیر انسان خزفروش کسی است که دنیا را به دین و ایمان ترجیح می‌دهد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای لباس خز (برای کسی که شایستگی آن را داشته باشد) عبارتند از:

1- مال

2- خیر و برکت

3- عزت و جاه و منزلت

4- درجه و رتبه و مرتبه به اندازۀ قیمت لباس

5- حکومت و بزرگی (تعبیرهای مختلف).

 

● پنبه:

خالد اصفهانی می‌گوید:

بهترین تعبیر مربوط به لباسی است که از جنس پنبه می‌باشد (البته بدون آنکه در آن قز یا ابریشم به کار رفته باشد).

 

● ابریشم:

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر لباس از ابریشم خام برای مردان ناپسند است، ولی برای زنان خوب و نیکو می‌باشد،

خالد اصفهانی می‌گوید:

تعبیر لباس دیبای حریر و ابریشم، برای مردان بد است ولی برای زنان خوب و نیکو می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پیراهن تو ابریشمی می‌باشد، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری ولی دینداری و ایمان تو دچار ضعف می‌شود

 

● مخمل:

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن کرده است ، نشانه آن است که افتخاراتی به او اعطاء خواهد شد ، از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یکی را برای زندگی انتخاب خواهد کرد .

اگر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده اید نشانه آن است که در زندگی امتیازی مهم بدست خواهید آورد .

 

● زربافت:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر لباس زربافت، زن خردمند و «کنیزک» بافرهنگ و باادب می‌باشد.

 

● برد و مخطط:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر لباس برد و مخطط، خیر و منفعت می‌باشد.

 

● کاغذی:

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر لباس کاغذی، قباحت و سرزنش و ملامت می‌باشد.

 

● کتان:

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر پوشیدن لباس کتان، مبارکی و فرخندگی می‌باشد.

 

تعبیر خواب لباس - دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لباس – دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب لباس سوخته

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر لباس سوخته، ضرر و زیان از سوی «پادشاه» می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی آتش لباس تو را سوزانده است، یـعـنـی با فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی یا به خاطر مال و اموال دچار غم و اندوه می‌شوی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی لباس کسی آتش گرفته است، یـعـنـی آن شخص دچار مصیبت و ترس و بیم می‌شود

 

تعبیر خواب لباس پاره یا بریده:

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر لباس پاره شده، فاش شدن راز است.

جابر مغربی می‌گوید:

لباس کثیف و پاره تعبیرش فساد در دین و دنیا است،

اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید:

اگر ببینی لباس تو را پاره کرده‌اند، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی می‌شوی و با زن خودت دعوا و درگیری پیدا می‌کنی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی “زیر پیراهن”خودت را پاره می‌کنی، یـعـنـی مشغول سرپرستی و ریاست خانه می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی لباس خودت را با قیچی بریده‌ای، تعبیرش خوب است،

امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند:

یـعـنـی چیزی به تو می‌رسد. ‌‌‌‌‌

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پیراهن پاره پوشیده‌ای، تعبیرش این است که کار تو دچار آشفتگی و بی‌نظمی می‌شود و رازت فاش خواهد شد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی یقۀ پیراهن تو از پشت پاره شده است، یـعـنـی به دروغ به تو تهمت می‌زنند، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاِنْ کَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَکَذَبَتْ… و اگر پیراهن وی از عقب دریده شده زن دروغ می‌گوید… (یوسف-27).

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی سگی لباس تو را پاره کرده است، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.

 

تعبیر خواب پاره شدن یقه لباس

جابر مغربی می گوید:

اگر کسی خواب ببینید بالاترین قسمت لباسش که در اینجا منظور یقه است پاره میشود دلیل بر اینکه آبروی او برزید

اگر یقه لباسش را در اثر دعوا و یا بحث گاره کننده به او تهمت میزنند و اگر بدون مشاجره و خود به خود یقه لباس پاره شود دلیل بر از دست رفتن مقداری از مال وی ثروت باشد.

دانیال نبی می گوید:

اول: دین پاک

دوم: توانگری

سوم: عز و جاه

چهارم: منفعت

پنجم: عیش خوش

ششم: عمل

هفتم: عدل

پارگی پشت لباس نشانه مورد تهمت قرار گرفتن

پارگی جلوی لباس، نشانه افشای رازی است که سعی دارید آن را کتمان کنید.

 

تعبیر دیدن پاره شدن لباس در خواب از دیدگاه ادوارد

ادوارد می گوید:

تهمت بدبینی و حسادت دلیل و نشانه ی پاره شدن قسمتی از لباس در خواب است

اگر خواب ببینی که لباس تو را دیگران از عمد پاره میکنند دلیل بر اینکه یکی از دوستان و یا نزدیکانت به تو تهمت زند و قصد ابروریزی داشته باشد

 

تعبیر خواب لباس کهنه

خالد اصفهانی می‌گوید:

تعبیر لباس کهنه، غم و اندوه از سوی پادشاه می‌باشد،

تعبیرگری نیز می‌گوید:

تعبیر پوشیدن لباس کهنه، غم و اندوه و همچنین فقر و تنگدستی طولانی می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر لباس وصله زده، فقر و تنگدستی است.

اگر ببینی پیراهن تو کهنه و کثیف است، یـعـنـی دچار فقر و بیچارگی و رنج و غم و اندوه خواهی شد و هر چه پیراهن را کهنه‌تر و پاره‌تر ببینی، بلا و گرفتاری و مصیبت تو بیشتر می‌شود و احتمالاً هلاک می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی هم پیراهن و هم شلوار تو کهنه و کثیف می‌باشند، یـعـنـی اگر ثروتمند هستی فقیر می‌شوی و دچار غم و اندوه خواهی شد.

خالد اصفهانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس کهنه را از تن خود درآورده‌ای، تعبیرش خوب است،‌‌‌‌‌

ابن سیرین نیز می‌گوید:

تعبیر درآوردن لباس کهنه از بدن این است که غم و فقر از تو دور می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی فروشندگی و تجارت لباس‌های کهنه را انجام می‌دهی، تعبیرش بد می‌باشد، مخصوصاً اگر چرک و پاره باشند،

خالد اصفهانی می‌گوید:

اگر ببینی لباس کهنه می‌فروشی، تعبیرش خوب است، ‌‌‌‌‌

اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید:

تعبیرش خوب است،‌‌‌‌‌ و تعبیر مردی که لباس کهنه می‌فروشد، کسی است که بدی را از خود دور می‌کند،

خالد اصفهانی می‌گوید:

ولی اگر ببینی لباس کهنه می‌خری، تعبیرش بد است،

 

تعبیر خواب لباس - دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لباس – دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس تنگ

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر دیدن لباس تنگ و پست، بد می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پیراهن تنگ پوشیده‌ای، یـعـنـی در عیش و معاش و تامین مایحتاج زندگانی خودت دچار تنگنا و کمبود و مضیقه می‌شوی.

 

تعبیر خواب لباس مناسب

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی پیراهن نو پوشیده‌ای، یـعـنـی ظاهراً انسان خوبی می‌باشی، ولی باطن بدی داری.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی پیراهن نو و گشاد پوشیده‌ای، یـعـنـی تعبیرش درستی کار و خوبی حال و روز تو می‌باشد،‌‌‌‌‌

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیرش این است که زندگانی و معیشت برای تو گسترده می‌شود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی لباس خوب و نیکو داری، یـعـنـی کسب و کار تو خوب می‌شود .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های خوب پوشیده است، یـعـنـی باایمان از دنیا رفته است.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای پیراهن نو و گشاد عبارتند از:

1- دیدن مردم

2- شرم و حیا و پوشیدگی

3- زندگانی و معیشت خوب و خوش

4- ریاست 5- شادی و نشاط

6- بشارت و خبر خوش.

 

تعبیر خواب لباس - دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لباس – دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب لباس کثیف

آنلی بیتون می گوید:

دیدن لباسهایی کثیف و مندرس در خواب ، نشانه آن است که دیگران برای آسیب رساندن به شما نیرنگ می زنند ، باید مراقب تماسهای خود با بیگانگان باشید .

اگر زنی در خواب لباسهایش را کثیف و مندرس ببیند ، علامت آن است که اگر در تماسهای خود با دیگران مراقب نباشد دامنش لکه دار خواهد شد . دیدن لباس نو و پاکیزه در خواب ، نشانه سعادت است .

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: 

اگر ببینی لباس تو روغن‌آلود شده است، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شوی.

 

تعبیر خواب عوض کردن لباس

تعبیر گری می گوید:

تعویض لباس اشاره به ویژگی های درون شخص دارد . در این زمان شما حس میکنید که ویژگی یا رفتاری باید به کلی در شما تغییر پذیرد .

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن لباس

اگر از کسی در خواب لباس هدیه بگیرید یا از فروشگاهی لباس شیک و آبرومندی بخرید نشان آن است که حرمت شما زیاد می شود و امنیت حاصل می نمائید ولی اگر کسی به شما لباس فقیرانه ای بدهد به قدر نفرت و کراهتی که در شما پدید می آید زیان می کنید و آسیب می بینید

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس مردانه

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر زنی در خواب ببیند لباس مردانه پوشیده است، یـعـنـی خیر و منفعت به دست می‌آورد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر زن عفیف و پاکدامنی در خواب ببیند که مرد شده است و لباس آن‌ها را پوشیده است، تعبیرش خیر و درستی او می‌باشد، ولی اگر زن مفسدی باشد، تعبیرش شر و فساد او است.

 

تعبیر خواب لباس - دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لباس – دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پوشیدن لباس زنانه

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر مردی در خواب ببیند لباس زنانه پوشیده است، یـعـنـی از بزرگتر خودش دور می‌شود ‌

اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید:

یـعـنـی مال و اموالش زیاد می‌شود، ولی دچار ترس شدیدی خواهد شد

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند:

دچار غم و اندوه و بی‌حرمتی می‌شود

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی مثل زن‌ها چادر پوشیده‌ای، یـعـنـی کاری انجام خواهی داد که در آن هم خیر وجود دارد و هم شر، ولی انجام آن را برای تو زشت می‌دانند.

 

تعبیر خواب دوختن لباس

اگر در خواب ببینید که لباس می دوزید،هر چه باشد فرق نمی کند از زیر جامه گرفته تا کت و شلوار و پالتو نشان آن است که به سفر می روید و سفر شما به قدر همان جامه ای که می دوزید اهمیت دارد و طول می کشد چنان چه یک زیر پیراهنی ساده می دوزید سفر طولانی و مهم نیست ولی اگر پالتوئی بلند و کلفت می دوزید سفرتان طولانی و دارای اهمیت زیاد است.

ابن سیرین می گوید:

 • اگر فردی در خواب ببیند که جامه خودش را می دوخت، دلیل کند که کارش نیکو شود و روز به روز حالش به صلاح باشد.
 • اگر ببیند که جامه ای برای زنی می دوخت، دلیل بر غم و زیان باشد.
 • اگر ببیند که جامه ای برای مردان می دوخت، تعبیرش نیکو است.
 • اگر ببیند که سوزن در دست داشت و جامه کسی را کامل ندوخت، دلیل کند در شغلی که دارد از همکاران پیشی نگیرد.
 • اگر ببیند که جامه ای دوخت و تمام کرد و به صاحبش داد، دلیل کند که درب عیش و عشرت و مال بر او فراخ شود و مالی از میراث به او رسد.

جابر مغربی می گوید:

 • اگر فردی در خواب ببیند که برای خویش پیراهنی می دوخت و تمام کرد، دلیل کند که با همسرش سازگار شود.
 • اگر ببیند که شلواری می دوخت و لیفه (جای بند در کمر شلوار) آن را ندوخت، دلیل کند که زنش را از دل نخواهد و سرانجام از دست آن زن خلاص و رهایی یابد.
 • اگر ببیند که برای همسرش جامه ابریشم می دوخت، دلیل بر غمگینی و تهمت گناهی که از او سر زند، متهم شود.

 

تعبیر خواب لباس مجلسی سفید

خالد ابن رشتی می گوید:

برای دختران مجرد این رویا به علامت این است که به کار یا سرگرمی مشغول خواهد شد که برایش منفعت دارد و برای زنان متاهل یا باردار به علامت این است که متحمل رنج غم مصیبت و اندوه می شوند که این گذراست

کادو گرفتن لباس مجلسی زنانه و سفید رنگ به نشانه ی عز و جاه (عزت و مقام) است و دادن یا گرفتن آن از دست مرده به معنی توانگری و یا ثروتمند شدن است

 

تعبیر خواب لباس - دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لباس – دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب لباس مجلسی بنفش 

پوشیدن آن به معنی خوشبختی و سعادتمند شد بخشیدن آن به علامت احترام پاره شدن آن به معنی ازدواج ناگهانی و خریدن آن به علامت این است که از زمان خود سریعتر پیش می روید و در این راه با حوادثی نو و عشقی دیگر آشنا خواهید شد و در اثر این برخورد ها شخصیت شما بکلی دگرگون خواهد شد

 

تعبیر خواب لباس - دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لباس – دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب لباس مجلسی با رنگ های ترکیبی و متفاوت

تعبیر گری می گوید:

پوشیدن لباس مجلسی با رنگ های مختلف علامت آن است که شخص مورد علاقه یا معشوق ایشان مضطرب و بیمار خواهد شد اما اگر کودک یا خردسال باشد به نشانه ی این است که در یکی از فصول سال زندگی راحت و آسوده ای خواهید داشت

 

تعبیر خواب لباس - دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لباس – دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب لباس مجلسی مشکی

شیخ مفید می گوید:

لباس های مخصوص مهمانی از نوع مجلسی و به رنگ سیاه در بیشتر موارد به معنای شادمانی کامیابی موفقیت و دعوت شدن به جشن دیگران است و نمی تواند تفسیر یا تعبیر بدی به همراه داشته باشد

اگر ببینی لباس مجلسی سیاه رنگ به دیگران هدیه میدهی یا می بخشی تعبیر آن کمک رساندن شما به دیگران و خصوصا دوستان می باشد این کمک میتواند مالی و یا مشاوره ای باشد

 

تعبیر خواب لباس - دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب لباس – دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب لباس مجلسی قرمز 

اگر کسی خواب ببیند لباس مجلسی قرمز رنگ به تن دارد به نشانه ی اختلاف و جنگی روانی است که با اعضای خانواده ی همسرش پیدا میکند و اگر مجرد باشد به نشانه ی جر و بحث با معشوق و یا دوستان است که در بیشتر موراد به قهر و جدایی ختم می شود.

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب بو (رایحه) ، تعبیر خواب بال ، تعبیر خواب بلیط ، تعبیر خواب آستین 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. با سلام من مجردم و خواب دیدم کسی که قبلا به خواستگاری من اومده به خونه ما اومدن و پدرم از ایشون خیلی خوششون اومد و بعنوان عیدی به ایشون یه پیراهن قرمز خیلی خوشرنگ دادن و ایشونم خیلی خوششون اومده بود منم ایشون رو بوسیدم همینطور برادرم کلی لباس دستشون بود و بمن تبریک گفتن ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا