در این سری از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب غول آشنا کنیم. دیدن غول در خواب یا بیانگر ضعف است یا دشمنی. برای اینکه  دقیقا متوجه خوابی که دیده اید شوید با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب غول - معنی دیدن غول در خواب چیست؟

تعبیر خواب غول – معنی دیدن غول در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب غول

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

غول در خواب یا واکنش ضعف است یا دشمنی است بزرگ که از او هم بیم داریم و هم آسیب می بینیم و همیشه برای ما خطر ایجاد می کند . چنانچه در خواب غولی دیدید که عزم شما را داشت از جانب کسی مورد تهدید قرار می گیرید . اگر از غول بگریزید امنیت می یابید و اگر او را بکشید یا منهدم کنید بر دشمن چیره می شوید . اگر در خواب غولی ببینید که خوشحال است شما غمگین می شوید و اگر غول اندوهگین و ژنده بود شادی بزرگی برای شما پیش می آید . غول واکنش ضعف بیننده خواب است . عظمت کار هم می تواند مولد احساس ضعف باشد.

در سر زمین رویاها آمده:

با یک غول مواجه می شوید : شانس و موفقیت

یک غول را می کشید : درآمدهای مالی مختلف خواهید داشت .

یک غول خیلی بزرگ : یک موفقیت خیلی بزرگ

یک غول بهمراهی اشخاص دیگر : موفقیت در عشق

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.